Space Tools

Versionsinformation Ladok
RNNL
Home page: Versionsinformation
Sophia Hansson Ridman
(Jun 13, 2016)
dokumentation, extern
Versionsinformation- så kallade release notes - för nya Ladok senaste version. Målgrupp är lärosätena och ladoksupport.