Space Tools

Leveransinformation nya Ladok
RNNL
Home page: Leveransinformation
Sophia Hansson Ridman
(Jun 13, 2016)
externt, ladok3
Leveransinformaion - så kallade release notes - för nya Ladok senaste version. Målgrupp är lärosätena och ladoksupport.