Om leveransen Resultathantering

Leveransen Resultathantering är en delleverans av Ladok3s resultatdomän som ansluts direkt mot Ladok2-installationen. I denna leverans innehåller Ladok huvudsakligen två delar:

Dessutom levereras en adapter för att föra över information mellan Ladok3 och Ladok2.

Ändring eller borttag av attesterat resultat görs i Ladok2. Se följande sida för detaljer: Andra eller ta bort attesterat resultat

Ingående funktioner

Resultatrapportering

Omfattar utbildning som i Ladok2 är dokumenterad inom den del som är avsedd för grund- och avancerad nivå och omfattar följande funktionalitet: 

Förbereda resultatrapportering

Rapportera resultat 

Klarmarkering av resultat 

Attestering av resultat

Resultatverifikat - bevarande av resultat 

Nedprioriterad funktionalitet

Tidigare utlovad funktionalitet som inte finns med i leveransen:

Användare och behörigheter 

I Ladok3 Resultathantering kommer användare och behörigheter att skötas enligt de principer som fortsättningsvis kommer att gälla för Ladok3. Det innebär att alla användare (oavsett om de finns som användare i Ladok2) som ska kunna använda Ladok3 Resultathantering behöver läggas upp i Kataloginformation. Varje användare tilldelas därefter en användarbehörighet (behörighetsprofil och organisation) för att ge användaren den behörighet som krävs för uppgifterna i Resultathanteringen.

Ett attesterat resultat kommer då att märkas upp på motsvarande sätt som för LpW-tjänsterna med användaren "ladok3". Övriga uppgifter kommer att lagras i den nya delen av resultathanteringen och endast vara tillgängligt via dess användargränssnitt. 

Avgränsningar

Relevant dokumentation

Endast dokumentation som är relevant för Ladok3 Resultathantering finns tillgänglig. Vissa avsnitt är delvis relevanta för leveransen, dessa är markerade med *. Avsnitt som är helt relevanta för leveransen är markerade med **.