Release: ()

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner


Inga nyheter


Förbättrade funktioner 


 • I ärende för tillgodoräknande framgår det nu i ärendenoteringar om något i ärendet förändrats efter klarmarkering.

  [LTRE-42014]
 • När aktivitetstillfälle skapas via kursvyn så används nu samma dialogruta som när aktivitetstillfälle skapas via menyvalet "Aktivitetstillfälle".

  [LTRE-41812]Viktiga rättningar


 • Rättning så att rapporteringsrättighet nu krävs även vid ändring av attesterat resultat på kurs som inkommit automatiskt vid resultat på modul (s.k. "enda prov").

  [LTRE-42187]
 • För att kunna se historik på användare och lokala behörighetsprofiler krävs den nya systemaktiviteten "Behörighetsadministration: Sök behörighetshistorik". Systemaktiviteterna "Behörighetsadministration: Koppla lokala behörighetsprofiler till användare" respektive "Studentinformation: Sök student i hela Ladok - nationell rättighetsnivå" ger ej längre behörighet att se historiken.

  [LTRE-42004]
 • Sidan "Skyddade identitetsuppgifter" har rättats så att den visar rätt namn efter alias har lagts till och tagits bort mer än en gång med namnbyte däremellan.

  [LTRE-41421]
 • I ärenden för tillgodoräknande tillåts nu åter radbrytning i beskrivningsfältet för "Annan specifikation".

  [LTRE-42244]
 • Nu tillåts man ta bort kurstillfälle som kopplats till aktivitetstillfälle ifall ingen student vid det aktuella tillfället är tillagt på aktivitetstillfället. Vidare stoppas man från att skapa eller uppdatera ett aktivitetstillfälle där man angett prefix för anonymkod ifall man inte också har angett att det ska vara ett anonymt aktivitetstillfälle.

  [LTRE-42201]
 • Uppföljningsrapporter: Rättning så att kalenderhalvår formateras som Excel-formel t.ex. ="2020:1" i rapportunderlag.

  [LTRE-42001]
 • Vid massutfärdande av kursbevis blir numera "Datum för avslutade studier" korrekt.

  [LTRE-41831]Nya/ändrade systemaktiviteter

Ny systemaktivitet:

"Behörighetsadministration: Sök behörighetshistorik" 


Ändrade systemaktiviteter:

"Behörighetsadministration: Koppla lokala behörighetsprofiler till användare" samt "Studentinformation: Sök student i hela Ladok - nationell rättighetsnivå" ger ej längre behörighet att se historiken.


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


Förbättringar i tekniska dokumentationen


API-förändringar


Resultat

 • Rättat dokumentation för Resultat.KursinsansUID till att inte vara obligatorisk.

  [LTRE-40873]Avisering för framtida API-förändringar


Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]

Kataloginformation

 • Fältet "efternamn" på Användare kommer att tappa sin markering som ett obligatoriskt fält

  [LTRE-42315]

Resultat

 • Resurserna BeslutsfattareResource, ResultatrapportörResource och RapporteringsfilterResource med tillhörande representationer kommer tas bort eftersom all hantering av 'medarbetarkopplingar' är utbytt mot hantering via 'medarbetarrättigheter'.

  [LTRE-41908]

Studiedeltagande

 • GET /studiedeltagande/utdata/studieaktivitetochfinansiering är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieaktivitet.och.finansiering

  [LTRE-42354]
 • GET /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs/perioddeltagande är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42355]
 • GET /studiedeltagande/utdata/aktor är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.aktor

  [LTRE-42341]
 • GET /studiedeltagande/utdata/utbytesstudier är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42477]
 • GET /studiedeltagande/utdata/studieavgiftsbetalning är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieavgiftsbetalning. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42558]
 • GET /studiedeltagande/utdata/uppehall är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.uppehall. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42559]
 • GET /studiedeltagande/utdata/behorighetsvillkor är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.behorighetsvillkor

  [LTRE-42540]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs är deprecated sedan sprint 118 och kommer att tas bort. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42849]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/utbytesstudier är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42914]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurspaketering är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurspaketering. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42791]
 • GET {utdatatyp}/export är nu deprecated. Använd istället PUT {utdatatyp}/export

  [LTRE-42988]

Utbildningsinformation

 • GET filtrera/export är nu deprecated. Använd istället PUT filtrera/export

  [LTRE-43045]Alla ärenden i version 


LTRE-42187

Ändring av attesterat resultat tillåts utan rapporteringsrättighet vid kurs med "enda prov"

LTRE-42043

Byggfel pga av upstream-beroenden i Maven

LTRE-42004

Behörighet för sökningar behöver förfinas

LTRE-41989

Fel i hanteringen av requestbody

LTRE-41421

Sidan Skyddade identitetsuppgifter visar inte rätt namn

LTRE-38648

Kibana: normalisering av queryparameterar klarar ej %

LTRE-42244

I tillgodoräknandeärenden tillåts inte längre radbrytning i Annan specifikation

LTRE-42242

Rätta titel-ärende står och snurrar

LTRE-42233

rotate-backup har tappat bort fileservice

LTRE-42201

För hård kontroll vid ändring av aktivitetstillfällen gällande tillägg av nya kurstillfällen

LTRE-42169

Filtret för rate limit filtrerar på uppfoljning istället för feed

LTRE-42112

Lika bra att vi tar bort alla openapi-annotationer på de som är hidden

LTRE-42102

Openapi: Resultat KursinstansUID ska enligt dokumentationen vara obligatorisk, men är null i returnerat objekt

LTRE-42204

Systemfel vid skapande av nytt tilfälle i Firefox

LTRE-42069

Gitea -api kräver token för access

LTRE-42001

Fält med dolda tecken i rapportunderlag

LTRE-41831

"Datum för avslutade studier" blir felaktigt dagens datum vid massutfärdade av kursbevis

LTRE-42014

Justera noteringstyper i TG-ärende

LTRE-41769

Publicera ett event när ett intyg skapas i EX (verifieringsmetadata)

LTRE-41768

Publicera ett event när ett intyg skapas i SD (verifieringsmetadata)

LTRE-40693

manage-replicated-ufro.py stop/teardown/start/setup ska alltid vara nöjd om replication_enabled=false

LTRE-42003

Plocka ut det grundläggande felmeddelandet och lägg på första sidan

LTRE-41774

Eventhandlers i Extintegration (verifieringsmetadata)

LTRE-42189

"Sniffa av" och lagra verifieringsmetadata i EI vid utfärdande av nationellt intyg på väg från LadokPing

LTRE-42141

Prestanda: dåliga svarstider vid attestering med många ingående resultat

LTRE-42124

NeoLoad: lägg till test för "Mina Kurser (organisationsrättigheter)"

LTRE-42120

Angularkonvertering - Team 2 - Sprint 145

LTRE-42109

Resurs av typen "stream" har ofta @Schema(implementation = Object.class)

LTRE-42103

Openapi: Dubbletter av OperationID måste få unika namn, del 2

LTRE-41812

Angularkonvertering av aktivitetstillfällen

LTRE-41327

Uppdatera information på landningsidan för integratörer

LTRE-39544

Switch apache balancer , timeout

LTRE-38199

Ärendefördelning: Ändra schemaläggning från springcron till intervall för att slippa time zone offset transition problem

LTRE-42164

Utvärdera om NeoLoad-testerna kan använda sig av förpreppade miljöer

LTRE-42114

Uppgradera till Apache Tomcat 9.0.33

LTRE-42060

Kibana: normalized_requests fungerar inte för vissa mönster

LTRE-41963

Grafana för Ladok Extra

LTRE-41961

3pp:er version 1.45

LTRE-41775

Ta in beroende till fileservice i extintegration

LTRE-41969

Angularkonvertering av bevisutfärdande