Release: 1.31.3 (Släppt)

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

Inga nyheter

Förbättrade funktioner 

Inga nyheter


Viktiga rättningar

 • Det är nu obligatoriskt att ange om utsökningen avser In- eller utresande (Utbytesalternativ) samt att ange en utsökningsperiod.

  [LTRE-39480]
 • Det är nu möjligt att filtrera en utsökning på alla tillstånd inklusive tillståndet Återbud.

  [LTRE-39479]
 • Begränsning på datumperiod vid uttag av registreringsintyg och intyg över förväntat deltagande fungerar åter igen.

  [LTRE-39518]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Informationen är ännu ej uppdaterad


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Examen

 • Nytt event UtfardatBevisNyNationellBevistypEvent som signalerar att ett utfärdat bevis har fått ny nationell bevistyp

  [LTRE-37880]
 • Nytt attribut EventuellTidigareNationellBevistypUID i BevisbenamningEvent som signalerar att en bevisbenämning har fått ny nationell bevistyp

  [LTRE-37880]

Resultat

 • Uppdaterat fritext tabellen med ny kolumn, kurspaketering

  [LTRE-38942]

Studiedeltagande

 • Har lagt till ett fält för tillstånd i StudieavgiftsbetalningPåKurstillfällesantagningrepresentation

  [LTRE-38665]
 • Har utökat en enum-representation och lagt till en representation för sökriterier för utdata utbytesstudier

  [LTRE-38666]

Uppföljning

 • Har skapat ett kopplingsobjekt mellan förväntadetillfällesdeltaganden och utbildningstillfällen

  [LTRE-38618]
 • Borttagna REST ingångar som tidigare använts för rapportutsökningar men nu ersatts

  [LTRE-38439]
 • Öppnat systemaktiviteter för rapportutsökningar, skickar även med användarens namn med RapportutsökningsRepresentation.

  [LTRE-33946]

Utbildningsinformation

 • Utökat möjligheten att filtrera utbildningstillfällen med värden (true,false) för inställt

  [LTRE-31864]Avisering för framtida API-förändringar

Avisering

 • Ordna ingående delar i XML-schema för enums

  [LTRE-39145]

Examen

 • Ordna ingående delar i XML-schema för enums

  [LTRE-39145]

Extintegration

 • Ordna ingående delar i XML-schema för enums

  [LTRE-39145]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-38062]

Kataloginformation

 • kataloginformation/anvandarbehorighet/skapa (POST) försvinner. Använd istället den nya kataloginformation/anvandarbehorighet. Listan med Anvandarbehorighet försvinner från objektet Anvandare som fås från kataloginformation/anvandare.

  [LTRE-38038]
 • AnvandarbehorigheterEvent döljs för externa system tidigast i version 1.27 i syfte att minska onödig exponering av känsliga uppgifter som av säkerhetsskäl ej bör hanteras utanför systemet.

  [LTRE-33823]
 • Ordna ingående delar i XML-schema för enums

  [LTRE-39145]

Resultat

 • IK-specifik funktionalitet var synlig utåt, kommer att tas bort/hanteras på annat sätt, tidigast i sprint 125

  [LTRE-36790]
 • Ordna ingående delar i XML-schema för enums

  [LTRE-39145]
 • Resultat.Status tas bort. Istället ska länk finnas för hämtning av status på resultat (/status/{resultatUID})

  [LTRE-38695]

Studentinformation

 • Ordna ingående delar i XML-schema för enums

  [LTRE-39145]
 • I representationen "Student" kommer attributet "Skyddsstatus" att tas bort

  [LTRE-39216]
 • Den äldre versionen av representationen Studenthistorikpost försvinner och den nyare versionen (StudenthistorikpostNy) blir den enda versionen för att representera studenthistorik.

  [LTRE-39790]

Studiedeltagande

 • Tidigast i version 1.30 kommer det vara möjligt att ändra placering i plan för tillfällesdeltagande med tidigt avbrott.

  [LTRE-38464]
 • Ordna ingående delar i XML-schema för enums

  [LTRE-39145]

Ärendehantering

 • Ordna ingående delar i XML-schema för enums

  [LTRE-39145]


Alla ärenden i version 1.31.3


LTRE-39480

Utdata utbytesstudier. Inte längre obligatoriskt att begränsa utsökningen på in- eller utresande

LTRE-39479

Utdata Utbytesstudier. Filtrering på tillståndet Återbud fungerar inte

LTRE-39518

Begränsning på period i intyg fungerar inte