Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beskrivning

Funktionsområdet innehåller funktionalitet för att hantera studenters resultat, inklusive tillgodoräknande.

 

Delområden

Övergripande delas funktionsområdet in i fyra delområden:

  • Förbereda resultatrapportering som hanterar förberedelser för kurs och kurstillfälle inför resultatrapportering. Sådana förberedelser kan vara att lägga till medarbetare i kursen/kurstillfället i form av resultatrapportör och beslutsfattare/attestant. Här finns också möjlighet att lägga till resultatnoteringar.
  • Resultatrapportering som hanterar rapportering av betyg på modul och kurs samt anteckningar på resultatnotering.
  • Resultatverifikat som hanterar arkivlista för bevarande.

Behörighet

 

För att kunna använda resultathantering måste behörighetsprofilerna innehålla systemaktiviteten Kataloginformation: Användare - läsbehörighet.

En användarbehörighet är kombinationen av en behörighetsprofil och en organisation som användaren tillhör.

Vid resultatrapportering avseende modul kontrolleras modulens organisation och avseende kurs kontrolleras kursens organisation mot användarens behörighet på organisation.

För en utförligare beskrivning av hantering av användare och behörighet se Användare och behörighet.

Specifikt för Resultathanteringsleveransen

I Resultathanteringsleveransen är attestant och beslutsfattare en och samma användare, som då kallas "attestant/beslutsfattare". I slutleveransen kommer dessa att skiljas åt.

I gamla Ladok kan en modul/prov tillhöra en annan organisation än kursens. I denna leverans av nya Ladok tas modulens/provets organisationstillhörighet inte med även om den skiljer sig från kursens. Alla kursversioner av samma kurs har samma organisatoriska tillhörighet.

  • No labels