Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beskrivning

Autentisering

Ladok använder sig av den federerade inloggningen, som tillhandahålls via SWAMID. Detta möjliggör att användaren loggar in via sitt hemma-lärosäte, med det användarnamn och det lösenord som används där.

Behörighet

För att en användare ska få åtkomst till någon funktionalitet i Ladok måste användaren bli tilldelad en eller flera användarbehörigheter.

En användarbehörighet är kombinationen av en behörighetsprofil och en organisation som användaren tillhör. Detta beskrivs utförligt i Behörighetsmodell.

Varje användare tillhör det lärosäte den loggat in via och har bara möjlighet att se information som är knuten till det egna lärosätet. Undantag kan finnas för viss typ av information. Kopplat till den användarbehörighet användaren blivit tilldelad visas också de menyalternativ som är giltiga för motsvarande användarbehörighet. 

Hantering av nya användare

Systemet kan konfigureras att hantera nya användare på två olika sätt.

 • Nya användare får beställa behörigheter 
 • Nya användare får inte beställa behörigheter. Med den här inställningen kan man lägga in användare och behörigheter manuellt.

Process

Hantering av användare och användarbehörighet är en process med följande aktiviteter:

 1. Definiera användarbehörighetsprofiler för lärosätet. Se Skapa och ändra behörighetsprofil.
 2. Definiera organisation för lärosätet.
 3. Koppla användare till Ladok och tilldela användarbehörigheter. Det finns två alternativa sätt:
  1. Användare loggar in via sitt lärosäte och lägger en beställning på användarbehörigheter. Se Beställa användarbehörighet (funktion). Administratör hanterar sedan beställningen och ändrar status på användarens användarbehörigheter. Se Hantera beställning av användarbehörighet (funktion). 
  2. Administratören lägger in nya användare i systemet genom att koppla respektive användare till användarbehörigheter utan att det finns en beställning. Se Skapa ny användare.
 4. Administrera användare vid ett senare tillfälle, d.v.s. ändra status på användarbehörigheter som användaren blivit tilldelad. Se Administrera behörigheter.

Objekt 

Består av tre obligatoriska objekt:

 1. Användare
 2. Behörighetsprofil
 3. Organisation

Relaterad information

 • No labels