Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inledande info. 

Nedanstående tidsplan är preliminär och kan komma att förändras vid behov. När så görs kommer vi att vara tydliga med när det förändrats och vad det är som har förändrats. Allt detta görs i samspråk med Pilotlärosätena. 

Tidplan

Förklaring av aktiviteter

AktivitetSyfteAntal användareTidsåtgång
Workshop eller intervjuVi diskuterar igenom vilka problem och behov användarna har inom ett specifikt område. Ladok skickar ut ett diskussionsunderlag några dagar innan.8 - 10 alt 1 om det är intervju1 hr via Zoom
EnkätAnvändaren får svara på en enkät. Målet är att få en övergripande bild hur många användare ställer sig till några påståenden/frågor. Så många representativa användare som möjligt3 - 5 min
AnvändartestAnvändaren testar själv en prototyp. Användartestet är helt självinstruerande. Så många representativa användare som möjligt5 - 10 min
SprintfärdigNär Ladoks utvecklingsteam börjar programmera funktionaliteten

ÅterkopplingsenkätAnvändare som har fått testa den funktionaliteten i Ladok får svara på en enkät om den motsvarar målet.De användare som har hunnit använda funktionaliteten3 - 5 min

Tidplan per funktionsområde


SeptemberOktoberNovemberDecember

3940414243444546474849505253

154155156157158159160
Delge resultatnoteringWorkshop 
SU och UU

Återkoppling
SU, KI, FHS

Användartest  UU, BTH och LNU


Sprintfärdig
delmål 1 - flyttas framFotnotshantering

AutomatiskSprintfärdig
delmål 3

Översikt Pågående resultatrapportering

Workshop
SU och UU


Användartest 
UU, BTH och LNU
Sprintfärdig
delmål 1

Bättre rapporteringsstöd

Workshop 
SU och UU

Workshop
BTH m lärare


Workshop
LNU - administratörer. Intervju LNU lärare


Spec
Enkät
SU, UU, BTH och LNUMina grupper
Release


Återkopplingsenkät:
LNU, UU, 


Analys av enkät


Lägga till flera studieperioder

Användartest  UU och LNU
SprintfärdigPlanerad leverans
  • No labels