Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 309 Next »

Ärenden skickas till anette.eriksson@kau.se innan kl 15:00 torsdagen innan Priorådsmötet.


NrFråga/informationFrånDiskussionSlutsats

Ta upp igen
2020-08-12
Avklarade och besvarade frågor från prioriteringsrådets arbete vårterminen 2020 är flyttade till Arkiverade frågor


  • No labels