Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Här samlar vi på oss material inför arbetsdagen den 12/8

  • Grafisk markering (olika färg eller ikoner på olika utbildningstyper, paketering osv. Den skulle kunna ingå i en mer generell punkt om användarförbättringar i Studieplan
  • No labels