Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 63 Next »

Release: 1.47.0 (Släppt)

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

Inga nyheter

Förbättrade funktioner 

 • När CSV-filer hämtas i "Utdata: Uppehåll", "Utdata: Deltagande kurspaketering", "Utdata: Utbytesstudier" och "Utdata: Studieavgiftsbetalning" så inkluderas nu alla rader från sökresultatet. Även utsökningsparametrarna inkluderas i CSV-filen.

  [LTRE-42394]
 • I bevisärenden är nu rutan med noteringar alltid utfälld. Ärendets status påverkar inte visningen längre.

  [LTRE-42557]
 • Vid avisering för flaggning av borttagning av resultat är det nu endast möjligt att avisera attestanter som har attesteringsrättighet för någonting av det flaggningen gäller.

  [LTRE-42353]
 • Vid klarmarkering av resultat är det nu endast möjligt att avisera attestanter som har attesteringsrättighet för någonting av det klarmarkeringen gäller.

  [LTRE-41996]
 • I studentgränssnittet är det nu möjligt att lägga in lokala texter i alla steg i en tillgodoräknandeansökan.

  [LTRE-42345]
 • Intyg skapade av administratörer är nu åter editerbara, t.ex. för att signera digitalt.

  [LTRE-42543]
 • Förbättring av prestanda så att det nu blir bättre svarstider vid attestering med många ingående resultat.

  [LTRE-42258]


Viktiga rättningar

 • När nytt modulresultat rapporteras in kontrolleras nu att det inte finns något pågående ändringsunderlag på aktuell modul.

  [LTRE-42197]
 • I Nationell översikt visas 0 hp, om modulen har 0 hp i omfattning. Tidigare visades ingen omfattning alls, vilket alltså inte kunde särskiljas från moduler som saknar omfattning.

  [LTRE-42422]
 • Bevisärende: Rättning av ett problem som yttrade sig som systemfel när man hade påbörjat att ändra val av bevisbenämning i ärendet, men sedan avbröt processen utan att spara.

  [LTRE-42380]
 • Bevisärende: Rättning av ett problem med ctrl + s när man försöker spara byte av bevisbenämning.

  [LTRE-42376]
 • Utannonsering: Korrigerat så att om ett utbildningstillfälle inte är studieavgiftsbelagt skickas inga värden för total avgift eller första delbetalning vid utannonsering.

  [LTRE-42166]
 • I bevisärenden är en rättning införd som minskar risken för problem med att dra kurser och rubriker på rätt plats i dispositionslistan.

  [LTRE-42470]
 • Nationell översikt: Nu visas även examen som utfärdats på lärosäte där studenten saknar övriga uppgifter.

  [LTRE-42452]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Informationen är ännu ej uppdaterad


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Resultat

 • Metoder för ändra (PUT) grund/mål i tillgodoräknande kommer tas bort

  [LTRE-42190]

Studiedeltagande

 • Nytt API för framsökning och csv-export av utdata Utbytesstudier: PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42271]
 • Nytt API för framsökning och csv-export av utdata Studieavgiftsbetalning: PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieavgiftsbetalning. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42392]
 • Nytt API för framsökning och csv-export av utdata Upphåll: PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.uppehall. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42394]
 • Nytt API för framsökning och csv-export av utdata DeltagandeKurspaketering: PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurspaketering. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42393]


Avisering för framtida API-förändringar

Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]

Kataloginformation

 • Fältet "efternamn" på Användare kommer att tappa sin markering som ett obligatoriskt fält

  [LTRE-42315]

Resultat

 • Resurserna BeslutsfattareResource, ResultatrapportörResource och RapporteringsfilterResource med tillhörande representationer kommer tas bort eftersom all hantering av 'medarbetarkopplingar' är utbytt mot hantering via 'medarbetarrättigheter'.

  [LTRE-41908]

Studiedeltagande

 • GET /studiedeltagande/utdata/studieaktivitetochfinansiering är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieaktivitet.och.finansiering

  [LTRE-42354]
 • GET /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs/perioddeltagande är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42355]
 • GET /studiedeltagande/utdata/aktor är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.aktor

  [LTRE-42341]
 • GET /studiedeltagande/utdata/utbytesstudier är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42477]
 • GET /studiedeltagande/utdata/studieavgiftsbetalning är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieavgiftsbetalning. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42558]
 • GET /studiedeltagande/utdata/uppehall är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.uppehall. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42559]
 • GET /studiedeltagande/utdata/behorighetsvillkor är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.behorighetsvillkor

  [LTRE-42540]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs är deprecated sedan sprint 118 och kommer att tas bort. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42849]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/utbytesstudier är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42914]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurspaketering är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurspaketering. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42791]
 • GET {utdatatyp}/export är nu deprecated. Använd istället PUT {utdatatyp}/export

  [LTRE-42988]


Alla ärenden i version 1.47.0


LTRE-42383

Rätta ett par buggar i rollen backup-mount

LTRE-42197

Skapa hinder mot att påbörja nytt resultat ifall pågående resultatändring finns

LTRE-41841

Extra API : Kod 400 på ett anrop (första dag, 1996-07-01, är efter sista dag, 1996-06-14)

LTRE-37108

Dags att försöka bli av med import-sql?

LTRE-42422

Nationell översikt: Modul med omfattning=0 ska visas med omfattning =0

LTRE-42380

Systemfel dyker upp när modalen 'Välj bevisbenämning...' stängs.

LTRE-42376

Systemet sparar bevis multipla gånger vid byte av bevisbenämning

LTRE-42315

AnvändareRepresentation hävdar att efternamn krävs, vilket inte stämmer

LTRE-42512

Db2 kan inte starta pga den försöker allokera fler "semaphore arrays" än tillåtet.

LTRE-42166

Ologiska värden i educationEvent/extensions/tuitionFee för utbildningstillfällen enligt FÖVE

LTRE-42446

Installera "Special Build" fixpack för Db2 11.5

LTRE-42470

Angularrättningar i bevisärenden- Dispositionslistan

LTRE-42452

Nationell översikt: Examen syns i NyA och LadokPing men saknas i nationella översikten

LTRE-42394

Exportera CSV för utdata Uppehåll

LTRE-42182

Säkerställ spårbarhet av användare via integrationer

LTRE-38575

Det är inte hållbart att vänta på datamigreringar under upgrade

LTRE-42557

Bevisärende: Noteringar ska förbli expanderade när bevis har utfärdats

LTRE-42392

Exportera CSV för utdata Studieavgiftsbetalning

LTRE-42353

Använd nya varianten att söka attestanter att avisera vid flaggning för borttagning av resultat

LTRE-41996

Vid klarmarkering av resultat ska endast de som har attesteringsrättighet gå att avisera

LTRE-42538

Ombudsinloggning: Anpassa entity-metadata-aspekten så att senastÄndradAv sparas enligt krav

LTRE-42271

Exportera CSV för utdata Utbytesstudier

LTRE-42393

Exportera CSV för utdata Deltagande kurspaketering

LTRE-42345

Lokala texter i alla steg i TG-ansökan från studentgränssnittet

LTRE-42543

PDF:er genererade i admingränssnittet skall alltid vara PDF-A

LTRE-42320

Vi måste använda nåt verktyg för att generera kod från alla openapi-json. så att vi märker om det inte går, vi vill hitta fel typ LADOKSUPP-10392 innan integratörerna gör det.

LTRE-42258

Prestanda: dåliga svarstider vid attestering med många ingående resultat

LTRE-42343

Felhantering i backend för den nya hanteringen av Utdata och UI

 • No labels