Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: ()

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

 • Det är nu möjligt att kräva att en inloggning i studentgränssnittet, för en student med, respektive utan, svenskt personnummer, måste ske med SWAMID AL2 och få detta säkerställt vid inloggning.

  [LTRE-40631]

Förbättrade funktioner 

 • Utdata Studieaktivitet och -finansiering har kompletterats så att det nu är möjligt att söka ut doktorander som saknar dokumenterad studieaktivitet och -finansiering för aktuell period under förutsättning att de har en registrering för den aktuella perioden.

  [LTRE-35214]
 • Nationella översikten kan filtrera ut innehåll i en examen.

  [LTRE-41004]
 • Nationella översikten visar nu land när extern part finns i annat resultat/annan merit.

  [LTRE-40862]
 • Nationella översikten visar nu tillgodoräknande för del av kurs på samma sätt som den vanliga översikten, med stjärna och omfattning.

  [LTRE-40615]
 • Nationella översikten kan nu visa detaljer per kurs/uppgift.

  [LTRE-40485]
 • Studieaktivitet och -finansiering kan nu dokumenteras i ett separat fönster direkt från listning av deltagare i vyn Deltagande - Kurspaketering.

  [LTRE-40301]
 • Nationella översikten visar nu annat resultat inom en ev. paketering.

  [LTRE-40619]
 • För resultatintyg i administratörsgränssnittet finns nu möjlighet att begränsa på kurspaketering.

  [LTRE-40556]
 • Det är nu möjligt för integrationer att ta bort utbildning i status utkast.

  [LTRE-39930]
 • Nationella översikten har fått en ny design med tydliga kolumnrubriker och bättre utnyttjande av bredden.

  [LTRE-40483]
 • Nationella översikten visar nu huvudområde och successiv fördjupning.

  [LTRE-40803]
 • Nu krävs det alltid en återautentisering (engångs-) vid uppdatering av grunddatat "Konfiguration av autentisering". Dessutom krävs att man återautentiserar sig på den säkerhetsnivå man ändrar till eller från (den "högre" nivån kontrolleras).

  [LTRE-40770]


Viktiga rättningar

 • Utsökningen av studieavgiftsbetalning i HST-rapporten är korrigerad. Nu hämtas alltid studieavgiftsbetalning från studentens första registrering (FFG) på kurstillfälle. Tidigare hämtades det från registrering på aktuell studieperiod. Förändringen påverkar även data bakåt i tiden, t.ex. när uttagsdatum används.

  [LTRE-40746]
 • Rättning i studentgränssnittet så att möjligheten att anmäla sig till ett aktivitetstillfälle som ingår i två olika kurser som studenten är registrerad på nu inte längre försvinner om studenten gör avbrott på den ena kursen.

  [LTRE-38436]
 • I BI_RESULTAT är nu URSPRUNGLIGT_KURSTILLFALLE_UID korrekt vid tidigt avbrott (återkallad registrering).

  [LTRE-40186]
 • Rättning så att texten "Startsida" visas i webbläsarfliken när man befinner sig på startsidan.

  [LTRE-40848]
 • SCB-rapporten Examina: grund- och avancerad nivå är korrigerad så att en examen som både skapas och tas bort under utsökningsperioden inte kommer med i rapporten.

  [LTRE-40774]
 • Rapportunderlaget för HPR-rapporten är korrigerad så att det inte blir flera rader vid olika benämning på kursens versioner. Nu används benämning från senaste version av kurs.

  [LTRE-40678]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Kataloginformation

 • Autentiseringsunderlag kompletterat med information om säkerhetsnivå för att ge mer detaljerad information om krav på typ av återautentisering. Berör ej integratörer men är en icke-brytande förändring av API:t.

  [LTRE-40808]


Avisering för framtida API-förändringar

Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]


Alla ärenden i version 


LTRE-41002

Markant ökad last på dbl3sd00 i produktion

LTRE-40746

HST: Studieavgiftsbetalning hämtas inte från FFG

LTRE-38436

Anmälan till gemensamma aktivitetstillfällen i studentgränssnittet

LTRE-40534

Heartbeat-monitor hanterar inte hängande sockets

LTRE-40186

"Ursprungligt kurstillfälle" sätts inte helt korrekt

LTRE-40854

Modalen för att rätta tillgodoräknande ser konstig ut

LTRE-40848

Startsidan saknar egen fliktext

LTRE-40774

SCB: Borttagna examina inom perioden kommer med

LTRE-40678

Kurser med flera kursversioner som har olika benämningar ger flera rader i HPR-rapportens resultat

LTRE-35214

Utdata Studieaktivitet och finansiering. Doktorander som saknar inlagd studieaktivitet ska ingå i resultatet

LTRE-41004

Nationell översikt: Visa innehåll i utfärdat bevis

LTRE-40862

Nationell översikt: Visa land för ev. extern part i annat resultat/annan merit

LTRE-40704

API: Nationell översikt 1.39

LTRE-40696

Försäkra att brandväggsreglerna definerade i /etc/sysconfig/iptables är gällande

LTRE-40615

Nationell översikt: Komplettera tillgodoräknanden med del av kurs

LTRE-40485

Nationell översikt: Gör det möjligt att visa detaljer på enskilda kurser

LTRE-40327

Utöka validering av input vid studentsöken

LTRE-40301

Förenkla dokumentation av studieaktivitet och finansiering via Kurspaketering-Deltagande

LTRE-40619

Nationell översikt: Visa annat-resultat inom paketering

LTRE-40405

Starta inte om httpd vid A-B-uppgraderingar

LTRE-40299

Test: Justera format för halvår i rapportunderlag

LTRE-40852

Kräv alltid en inloggning vid återautentisering

LTRE-40808

Ny sida för felmeddelande vid inloggning utan AL2

LTRE-40558

Bättre lösning för engångslösenord

LTRE-40556

Resultatintyg: Begränsning på kurspaketering (inkl andra resultat och TG)

LTRE-39930

"Ta bort utbildning i status utkast" ska fungera för integratörer

LTRE-40483

Nationell översikt: Designa om tabellutseendet efter nya skisser

LTRE-40254

Städa efter införande av rapporteringskontext för aktivitetstillfälle

LTRE-39860

Gör så att resultatet av find_unpicked.py för varje branch finns i ladok-reports

LTRE-40806

Ladok Extra 1.39

LTRE-40803

Nationell översikt: Visa Huvudområde fördjupning

LTRE-40770

Kräv explicit återautentisering/MFA vid redigering av "Konfiguration av autentisering"

LTRE-40695

Dyr SQL-fråga på startsidan för resultatrapportörer

LTRE-41053

Validering av fält i Konfiguration av autentisering

LTRE-40631

Möjliggör krav på AL2 för inloggning i studentgränssnittet

LTRE-40319

Uppgradera typescript generator till senaste (2.16.558)

LTRE-40020

Datamigrering för flera lärosäten går fel

LTRE-40563

ladok3-fileservice.service behöver ha en extra parameter för uppstart (sleep)

LTRE-40317

Uppdatera elastic search till senaste version (senare än 7.2.1) pga säkerhetshål

LTRE-40536

Tag bort starta- och statusSynkronisering i ExternSynkroniseringResource

LTRE-40851

Angular: Ta bort CSS direktiven till förmån för inlinade bootstrap-klasser

LTRE-40674

3pp:er version 1.39

 • No labels