Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Här finns avklarade och besvarade frågor från prioriteringsrådets arbete.

Vårterminen 2020

NrFråga/informationFrånDiskussionSlutsats

Ta upp igen
2020-06-22

46Fysiskt möte eller zoom den 12/8?

Vi har bokat en stor sal på Westmanska palatset och de som vill/kan/får deltar på plats och övriga via zoom. Meddela Anette senast 4/8 hur ni deltar.
45Information. Digitaliseringsutredningen som input till VP arbetetMalin/Anette


44

Tips

En samling av länkar till VP målen 2020 finns här LTRE-41494 - Etiketter VP2020 Resolved

Karim


43

Information om förändringar i grovplanen 2020.
Grovplanering 2020

Team 2:
Följande delmål är flyttade:

Tydliggöra ett deltagandes tidigare placering i plan under studiedeltagandefliken från Q2 till Q4

Förbättringar i vyerna Deltagande för kurs samt kurspaktering från Q2 till Q4

Komplettera vyer som listar tillfällesinformation från Q3 till Q4

Karin
2020-06-05

42Nästa möte (19/6 är midsommarafton)

Sista mötet innan sommaren blir den 22/6 kl 10-11 och första till hösten blir den 12/8
41InformationMauritz
Presentation av Magnus och kort information från stämman
40Presentation av team 4Klara


39Information om arbetet den 12 augusti med målen 2021 Malin Z
Vi siktar på ett fysiskt möte i Stockholm den 12/8 men de som vill kan vara med via zoom.
38

Information om förändringar i grovplanen 2020.
Grovplanering 2020

Nytt delmål för T2 "Angelägna förbättringar inom deltagande"
Pågår under kvartal Q2 och Q3

Leverans av intyg i flyttat till Q3

Följande delmål är flyttade från Q2 till Q3:

Skolverket

EMREX är integrerad i Ladok

Nationellt intygTeam 2


Team 32020-05-20


Flytta mötet den 5/6?

Vi behåller mötestiden.
37Grafisk markering (olika färg eller ikoner på olika utbildningstyper, paketering osv)Karim


Vi är medvetna om behovet som lyftes då LU var mållärosäte. Senast behovet diskuterades var i samband med arbetet med Nationell översikt men där prioriterades endast filtrering.

Prioriteringsrådet vill föra fram det som en punkt i vp 2021. Den skulle kunna ingå i en mer generell punkt om användarförbättringar i Studieplan.


36

Arbetet med startsidan, kopplat till meddelandet till lokala kontaktpersoner. https://jira.its.umu.se/browse/LADOKSUPP-10748

Karim


Detta blev utrett och förtydligat i sprintdemon 19/5.
35

Information om förändringar i grovplanen 2020.
Grovplanering 2020

Anette


30

Migrering av andra resultats koppling till kurspaketering

För de lärosäten som fått resultat på forskarnivå konverterade som andra resultat har vi tidigare (i samband med att vi införde möjlighet att, via GUI:t, koppla andra resultat till en kurspaketering) sagt att vi kommer att erbjuda en migrering som kopplar dessa andra resultat till forskarämnet. Det skulle innebära att resultaten tex. skulle visas i anslutning till forskarämnet i översikter.

Dock såg vi risker med att en del av de andra resultaten på forskarnivå inte borde vara kopplade till forskarämnet. Det gäller följande typer av fall:

 • De som finns för studenter som inte har någon antagning till ämne på forskarnivå (där finns helt enkelt inget att kopplas till)
 • De som finns för studenter som har antagning till flera ämnen på forskarnivå (där kan vi inte avgöra vilket ämne de andra resultaten borde kopplas till)
 • De som finns för studenter som har tillgodoräknande inom ämnet på forskarnivå (eftersom detta skulle riskera att innebära att det andra resultatet visas dubbelt i anslutning till ämnet på forskarnivå

Poster som rör ovanstående fall utgör en ganska stor andel av dessa andra resultat. Frågan är om det är värt att göra insatsen att migrera det som entydigt ska migreras, eftersom det innebär att man på lärosätet:

 • antingen får ha vissa andra resultat kopplade till forskarämnet och andra inte
 • eller på lärosätet göra en insats där man går igenom underlag (som vi skickar ut) för det som vi inte migrerar, och manuellt koppla de andra resultat som är aktuella för detta till forskarämnet
Anna S-T

I prioriteringsrådet är det enbart Halmstad och MDH som har resultat som blev konverterade till andra resultat därför hade övriga deltagare svårt att uttala sig. Halmstad anser att det inte är något problem hos dem eftersom det är så få men MDH ska undersöka saken vidare tillsammans med Anna.

Även SU ska kontaktas.


32Röstning i JiraMauritz

Prioriteringsrådet vill behålla möjligheten att rösta på ärenden men vill att vi förtydligar syftet med röstningen.

De ärenden som fått många röster är viktiga men ska inte automatiskt ge prioritet.

2020-05-08

34

För att få bättre framförhållning på lärosätena behöver vi veta vilka grafiska förändringar man planerar att göra på startsida och rapporteringsvyer. Kanske man kan utarbeta någon bra nivå för hur detta ska gå till via oss i prioriteringsrådet?

Gun
Liknande punkt 29
33

Hantering av riktade satsningar S20.

Vi upptäcker nu att det kanske inte är en optimal hantering av hur utbildningens finansiering fungerar i Ladok, framförallt om det är blandad finansiering som det blev nu anslag och inte. Behövs det en annan hantering?

https://forum.ladok.se/t/finansieringsformen-s20/459

HåkanMatz-Ola deltar.

Otydliga redovisningskrav.

Viss manuell hantering den här gången men vi måste möta kraven i framtiden.

Eventuellt en utredning för utökad/alternativ finansieringsform.


31

Leveranser i samband med terminstart ht20

Förslag A:
Leverans 1.51: 2020-08-12
Leverans 1.52: 2020-09-09

Förslag B:
Leverans 1.51: 2020-08-19
Leverans 1.52: 2020-09-09

Anna S-T

Röstning

3 st A

2 st B

1 st spelar ingen roll


29

Förslag på tidsplan för förändringar på startsidan och i enpersonsrapportering

Skulle följande fungera för lärosätena?

 • Kompletterande förändringar av startsidan (inkl. visning av allt som är redo för resultat på kurs) kommer i version 1.51 (produktionssätts 2020-08-12 alt. 2020-08-19, beroende på hur vi beslutar om leveranser i samband med terminsstart)
 • Förändringar i enpersonsrapportering (förändring av visningar av resultatnoteringar, möjlighet att ange resultatnoteringar vid rapportering, möjlighet att ändra resultatnoteringar) kommer i version 1.53 (produktionssätts 2020-09-23)
Anna S-T

Skulle övriga lärosäten kunna få tillgång till test i någon testmiljö samtidigt som pilotlärosätena får det i produktionsmiljön?

Kompletteringar behöver inte ut till pilotlärosäten däremot brytande förändringar borde det.

Kompletterande förändringar av startsidan. Version 1:52

Förändringar i enpersonsrapportering. Gärna så fort som möjligt men 1:53 är ok.

Maurits tar med sig diskussionsfrågorna.


28

Boka en heldag för att få input på målen inför 2021.

Möte i Stockholm är att föredra men i år måste vi nog ha zoom som alternativ. Vi bokar en dag i augusti då vi träffas (gärna en tisdag eller onsdag) så bestämmer vi innan vi går på semester om det blir fysiskt eller via zoom

Malin ZOnsdagen den 12 augusti
27

Information

Systemdokumentation: Sidan SQL-bibliotek är kompletterad med länk till Ladok-forum (enligt diskussion i punkt 10)

Karin

2020-04-09

26

Information

Delområdet "Vy för attestanter på startsidan" är flyttad från Q1 till Q2. Vi levererade det mesta i Q1 men har några mindre delar kvar som kommer i Q2.

Anna S-T


25Vid mötet med Lokala kontaktpersoner lyftes behovet av möjlighet till CSV-export rörande utbildningstilfällen från Utbildningsinformation. Kontaktpersonerna såg att behovet var stort av detta med tanke på den situation lärosätena nu befinner sig i. 
För att underlätta för lärosätena kommer team 2 att prioritera in detta i närtid.
Karin
Prioriteringsrådet var nöjda med detta
11
LADOKSUPP-7708 - Getting issue details... STATUS

Det är väldigt många som har röstat på detta och en fråga som varit uppe tidigare. 

Bara för att få en tydligare motivering och visa att vi också har diskuterat det. För de kommer säkert att komma upp på ladok-träffar osv ändå.
Håkan
Mauritz ser till att det kommuniceras ut till lärosätena varför detta har prioriteras ner.
24Ska vi tillåta att alla typer av resultatnoteringar kan göras publika för studenterna innan modulresultatet är attesterat? Fritext tex? Är det upp till varje lärosäte att avgöra?Anna S-T

Prioriteringsrådet:

Se över begreppet "Resultatnotering"

Styrning per lärosäte och noteringstyp.


10

Vi hade ju på ett möte samtal kring tillgången av tabellerna i uppföljningsdatabasen, alltså inte vyerna.

Det var nog i samband med det som är på punkt 10. Har för mig att Cathrine skulle ta med sig frågan, men har inte hört vad det blev för svar.

Stellan
I och med den utökning av BI-objekt som levererades i sprint 144 har nu lärosätena tillgång till det mesta av den information som finns tillgänglig i uppföljningsdatabasen via BI- och informationsobjekt. Det återstår komplettering av viss information vilket sker löpande inom ramen för normal prioritering.
23

Vad innebär ”Angelägna förbättringar för TG-ansökan, Q4”

Stellan


Anna S-T: Inget mål i VP 2020 gällande TG enbart ett delmål som syftar till att göra vissa förbättringar under året.

Från SU´s åtgärdslista kommer dessa göras:

 • Utöka möjligheten att lägga in egna texter.
 • Avisera handläggare.

Eventuellt också

 • Bifoga bilaga efter ansökan är inskickad.

Förhoppningsvis har vi större mål 2021.

https://jira.its.umu.se/browse/LTRE-42345
https://jira.its.umu.se/browse/LTRE-42346
https://jira.its.umu.se/browse/LTRE-42347

2020-03-27

22Ladok och CoronaMauritz


21Information om verksamhetsplanarbetet 2021Mauritz


20

Information:

Ändringar i grovplan för T1:

Underlätta att lägga till annan merit i tillgodoräknande, från Q2 till Q1

Nytt delmål: Rapportör ska kunna se redo för resultat oavsett period Q2

Överblick via bokmärkta kurser, Q2 till Q4

Kunna göra ändringar i TG-ärenden innan det attesterats, Q3 till Q2

Bevisansökan fungerar likadant som TG-ansökan - bifoga dokument är flyttat från Q3 till Q2

Ändring i grovplan för T2:

Förbättrad CSV-fil för utdata från Q1 till Q2

Utöka Utfall HST och HPR, från Q1-Q2 till Q3

Kvalitetssäkring av Genomströmning kurs samt Genomströmning kurspaketeringstillfälle från Q2 till Q4

Kvalitetssäkring av Studiedeltagande - antagning från Q3 till Q4

Förbättringar i utdata t ex sortering och filtrering av sökresultatet, från Q3 till Q4

Ändring i grovplan för T3:

Skolverket (ersättning av LadokPing), Q1 till Q2

Ärendehantering/ Ärendekorgar, Q2 till Q3

Anna S-T

Karin

CarinaKarin: Vilka har lyfts upp?Karin: Det var inga som prioriterats upp den här gången


17

Behöver vi ta bort visning av alla användarkonton (student) i loggningen?

LADOKSUPP-10273 - Getting issue details... STATUS

Catherine och Anna
Inget stort behov att visa vilket konto studenten har men däremot vill de veta vilken sorts konto studenten har. Förslag: Vi lägger tillbaka uppgifterna och informerar om det vid sprintdemo och i releasenotes.
12

LADOKSUPP-9983 - Getting issue details... STATUS

Vi har väntat länge nu på sökdomänen, och i just detta fallet är det nog dags att hitta en alternativ lösning

Karim
Team 1 har haft möte med representanter från andra team och kommit fram till att vi kan använda sökdomänen för detta behov. Techteamet har prioriterat in den åtgärd de behöver göra inför detta.2020-03-13

19

a) Borde vi erbjuda sql-utbildning?

b) Vart ska vi lägga SQL-script som vi vill dela?a) Det är svårt att koppla upp sig så instruktionsfilm eller webbinarium kan vara en hjälp.

Det är bättre med bra exempel än en utbildning.

b) Förslag: Lärosätenas egna sql-script läggs i Ladokforumet och länkas från Ladoks sql- bibliotek.

Karin tar detta med sig.


18

Information

Delmålet i Q1 "Förbättrad utskriftshantering för utdata" har bytt namn till "Förbättrad CSV-fil för utdata"

Kompletteringar för MiV, flyttad från Q1 till Q2"

TPA


17Behöver vi ta bort alla användarkonton (student) i loggningen?CZVi tar upp den på nästa möte.
x
16

Idé om vad supporten kan erbjuda:

Det skript som Karim tagit fram och som skapar upp nya studieperioder på doktoranders forskningsarbete inför varje nytt kalenderhalvår. Ifall konsortiet tänker utveckla någon förbättring direkt i Ladok behövs det inte, men om ingen förbättring kommer inom överskådlig framtid skulle detta kunna vara en tjänst som supporten genomför till lärosätena på beställning.

Karim

Vi tar med oss behovet inför utveckling

Team 2 tar det vidare15

Jag vill ta upp loggning av resultatnoteringar

LADOKSUPP-10074 - Getting issue details... STATUS

Hänger lite ihop med enstudentsrapporteringsvyn då problem där gjort avsaknad av loggning till ett problem.

Håkan
Team 1 börjar med utredningen av hantering av resultatnoteringar i enpersonsrapportering och vid rättning (se punkt 14). Förhoppningsvis minskar det behovet av loggning. I VP-delmålet som rör historik av resultat tas resultatnoteringar med i utredningen.
14

Enpersonsrapportering

LADOKSUPP-9969 - Getting issue details... STATUS

LADOKSUPP-10058 - Getting issue details... STATUS

LADOKSUPP-10057 - Getting issue details... STATUS

https://jira.its.umu.se/issues/?jql=labels%20%3D%20SUPP_Enpersonsrapportering

Karim
Team 1 planerar in utredning av hantering av resultatnoteringar i enpersonsrapporteringen i närtid. I utredningen tas även hanteringen vid borttagning och ändring av resultat med.
13


LTRE-40323 - Getting issue details... STATUS

Det har gått lite för länge med detta, och varje terminsstart är det problem.

Jag vill få det inprioriterat så att det är klart i god tid före terminsstart HT2020 (dvs senast i någon av sprintarna i juni).

Karim

Team 2: Ett av målen i VP2020 är att se över systemaktivteter inom studiedeltagande. Har dock inte möjlighet att idag utlova när en specifik åtgärd kommer i tid.


12

LADOKSUPP-9983 - Getting issue details... STATUS

Vi har väntat länge nu på sökdomänen, och i just detta fallet är det nog dags att hitta en alternativ lösning

Karim
Arbete pågår. Anna återkommer vid nästa möte.x
11
LADOKSUPP-7708 - Getting issue details... STATUS

Det är väldigt många som har röstat på detta och en fråga som varit uppe tidigare. 

Bara för att få en tydligare motivering och visa att vi också har diskuterat det. För de kommer säkert att komma upp på ladok-träffar osv ändå.
Håkan
Catherine skriver en utförligare förklaring i ärendet och även här.2020-02-14

8

Kommer Alias intyg 2020?

Med alisas-intyg menade vi ett intyg där studentens riktiga pnr står

KarolinaÄr med i pågående utredning gällande intyg. Det är för tidigt att säga vad som kommer att rymmas och hur prioriteringen kan tänkas bli.

LTRE-41589 - Getting issue details... STATUS


7

Intygs-PDF:er är i dagsläget redigerbara. De bör vara låsta, så att de inte går att redigera.

Någon 100%:igt skydd finns förstås inte, men nerlåsning kan förhindra de flesta fallen.

KarimÄr med i pågående utredning gällande intyg. Det är för tidigt att säga vad som kommer att rymmas och hur prioriteringen kan tänkas bli.

  LTRE-41589 - Getting issue details... STATUS9

Brister kring registervård. Karin Schelen deltar

LMA538 rättning samma tillfälle.docx

Stellan

Det är viktigare i ett första skede att få fram informationen än att bygga funktionalitet för det.

Det går att undersöka om supporten kan hjälpa till med rättningen.

Registervården utveckas löpande.

Karim lägger upp ett skript i Ladokforumet

Karin tar med sig synpunkterna.


5Kan vi byta namn på gruppen till "Prioriteringsrådet"

Klart från konsortieledningen så vi byter namn från och med idag.
10

Vad som saknas i uppföljningsdatabasen och hur de prioriteras

Håkan har börjat inventera vad andra lärosäten också saknar osv

https://forum.ladok.se/t/vad-saknas-i-uppfoljningsdatabasen/404

Karin Schelen deltar

Håkan

Teamet är väl medveten om behovet.

Utökningen av BI-objekt konkurerar med utvecklingen av utdatafunktionalitet för de lärosäten som ej har sql-kompetens eller BI-system.


Inventeringen av behovet av utdata gav samma resultat som behovet av BI-objekt.

Karin och Catherine tar med sig frågan för fortsatt diskussion.


2020-01-31

8Kommer Alias intyg 2020?KarolinaOklart om det finns något Jira-ärende på dettaAnette/Catherine kontrollerar det14/2
7

Intygs-PDF:er är i dagsläget redigerbara. De bör vara låsta, så att de inte går att redigera.

Karim

Någon 100%:igt skydd finns förstås inte, men nerlåsning kan förhindra de flesta fallen.

Catherine tar det vidare till teamen

14/2
6

Genomgång av Grovplan 2020 - Catherine

5Diskussion om gruppens namn

Förslag på nytt namn:

 • Verksamhetsrådet
 • Rådgivande gruppen
 • Rådgivande grupp i verksamhetsfrågor
 • Prioriteringsrådet

 • Rådgivande gruppen för prioritering

Förslag från gruppen är

"Prioriteringsrådet".

Catherine tar upp det med Konsortieledningen

14/2Fysisk träff i Stockholm 2020-01-15

5Diskussion om gruppens namn

Förslag på nytt namn:

 • Verksamhetsrådet
 • Rådgivande gruppen
 • Rådgivande grupp i verksamhetsfrågor
Vi diskuterar vidare på nästa  möte när hela gruppen är med31/1
4Retrospektiv på arbetet 2019

Synpunkter:

 • Vi borde ha bättre framförhållning. Frågeställningar borde skickas in i förväg så alla kan sätta sig in i frågorna innan mötet
 • Mötestid och frekvens: 1 timme varannan vecka har varit bra
 • Bra när vi tog in representanter från teamen
 • Namnet på gruppen är inte helt bra.
 • En representant från gruppen borde delta i arbetet med VP2021
 • Detaljdiskussionerna har varit svåra att delta i 
 • Det har varit "högt till tak"
 • Vi har lyssnat på varandra
 • Arbetet på den övergripande nivån har varit bra
 • Vi har lärt oss mycket av varandra

Vi tar med oss till 2020:

Ärenden ska skickas in i förväg så alla hinner sätta sig in i frågorna

Sent inkomna ärenden tas upp på nästkommande möte. Mer akuta ärenden kan behandlas på extrainsatta möten mellan ordinarie mötestid

Vi behåller samma mötestid och frekvens

Vi föreslår ett nytt namn på gruppen

Vi fortsätter att bjuda in representanter från teamen

Vi föreslår att få med en represantant från gruppen i arbetet med VP 2021

Vi ska fortsätta att ha högt till tak och lyssna på varandra


3Utbildningsplaneringsstöd
Jan Winkle informerade lite kort om status för utredningen "Gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok"

2Genomgång av VP2020

Arbete med att bryta ner till delmål pågår och gruppen fick en presentation av innehållet så här långt. Återstår arbete med tidsplan.

Grovplan 2020 är under framtagande
1

LADOKSUPP-9667 - Getting issue details... STATUS

Karim

Förändring av funktionen för informationsbehörighet (håll isär profiler på samma org)

Gruppen håller med om att det är en viktig fråga som behöver utredas vidare.NrPunkt/frågaDiskussionSlutsats
4Retrospektiv på arbetet 2019

Synpunkter:

 • Vi borde ha bättre framförhållning. Frågeställningar borde skickas in i förväg så alla kan sätta sig in i frågorna innan mötet
 • Mötestid och frekvens: 1 timme varannan vecka har varit bra
 • Bra när vi tog in representanter från teamen
 • Namnet på gruppen är inte helt bra.
 • En representant från gruppen borde delta i arbetet med VP2021
 • Detaljdiskussionerna har varit svåra att delta i 
 • Det har varit "högt till tak"
 • Vi har lyssnat på varandra
 • Arbetet på den övergripande nivån har varit bra
 • Vi har lärt oss mycket av varandra

Vi tar med oss till 2020:

Ärenden ska skickas in i förväg så alla hinner sätta sig in i frågorna

Sent inkomna ärenden tas upp på nästkommande möte. Mer akuta ärenden kan behandlas på extrainsatta möten mellan ordinarie mötestid

Vi behåller samma mötestid och frekvens

Vi föreslår ett nytt namn på gruppen

Vi fortsätter att bjuda in representanter från teamen

Vi föreslår att få med en represantant från gruppen i arbetet med VP 2021

Vi ska fortsätta att ha högt till tak och lyssna på varandra

1

LADOKSUPP-9667 - Getting issue details... STATUS

Förändring av funktionen för informationsbehörighet (håll isär profiler på samma org)

Gruppen håller med om att det är en viktig fråga som behöver utredas vidare.

2019


Förslag på ny mötestid

Beslut fredagar kl 10-11

Rätta attesterat resultat
Förankra prioritering av rätta i enpersonsrapportering

Gruppen håller med om prioriteringen. Medskicket är att se över begrepp:

Rätta resultat - Ändra resultatDelta som bollplank för dashboard Ladoksupport

Karolina, Karim, Camilla 
Gunnar Råhlén meddelar Anna ÅLTRE-40323 - Getting issue details... STATUSViktigt att det länkade supportärendet tolkas rätt. JW tar med det till teamet.

Möjlighet att undanta integration från rättigheter för rapportering
En möjlighet är att lägga certifikatets rättighet på organisation för att kunna rapportera.  

CZ tar med sig input tillbaka.

LADOKSUPP-9004 - Getting issue details... STATUS

KA
Karim utvecklar i LTRE-9004 och skriver ändringsbehov.

Var hittar man dokumentation om vilka statusar en person kan ha i studiedeltagande?DL
Dennis skriver Jira och specificerar behovet.

LADOKSUPP-8720 - Getting issue details... STATUS

KA

En möjlighet är att införa en varning om paketeringen började före 2011. 
BI-objekt för avgiftsskyldighet finns med i prioriteringslistan.
Det går inte att få fram avgiftsskyldighet genom SQL. Detta efterfrågas.

Vad händer om man nu gör paketeringarna avgiftsskyldiga? Påverkan på uppföljning mm? Bör testas!

Martin Guss tar det vidare. Återkommer med förslag på lösning för prioritering.

102 identifierade som är aktuella med antagning och behöver byta tillfälle (skickas ut till berörda lärosäten).
Ca 15000 inkonverterade poster inom avgiftsbefriad paketering. Förslag att dessa flaggas alternativt spärras vid omregistrering/antagning. LADOKSUPP-8914 - Getting issue details... STATUS

LADOKSUPP-8914 HPR-rapport för 2018 visar inte längre samma HPR som vid årsredovisningen
LADOKSUPP-8692 - Getting issue details... STATUS

LADOKSUPP-8692 BI_RESULTAT rad finns bara före 2019-09-12

LADOKSUPP-8644 - Getting issue details... STATUS
LADOKSUPP-8644 Felaktigt resultat i uppföljningsrapporten Helårsprestationer

LADOKSUPP-8989 - Getting issue details... STATUS
LADOKSUPP-8989 Integration med Ladok fungerar inte i och med 1.35.1, schemaförändringar?

HF


LADOKSUPP-8914

Viktigt att vid fel i HPR-rapporter så måste meddelande gå ut till kontaktpersonerna.
 LADOKSUPP-8989
Brister i information om att Ladok tänker uppdatera. I detta fall så uppdaterade kursinfo i onödan.

Vi ser över vår hantering.
Viktigt att lärosätena testar i integrationstestmiljöerna som levereras på fredagen.Gruppera klarmarkerade resultat för samtidig/smidigare attestering - arbete pågår kring autentiseringCZLärosätet själva ska kunna konfigurera hur länge en autentisering gäller så man kan hantera flera attester utan att autentisera vid varje beslut. Detta ser ut att bli lösningen för att smidigare hantera smidig attest av flera beslut.

Förbättringar av utskrifter generellt - hur angeläget?CZExempel på behov är tex att få ut "klasslistor", anmälningslistor till tentor, översikt på student (vid ersättande av identitet), exmens behov av översikterBättre att identifiera var behovet är störst än att göra det generellt.Anpassat API till integrationer för att läsa ut medarbetarrättigheter för resultatrapportörer.CZDet blir allt tydligare att våra interna API:er inte lämpar sig för integrationernas behov. Input till hur hantera aktuell konkret fråga samt diskutera principiellt om behovet framöver ska inkluderas eller prioriteras separat?

Dialog krävs om hur vi skall hantera interna API:er i specifika fall och hur vi kan hantera det bättre.Problem med informationsbehörighet mellan behörighetsprofiler.KAAdmin har fått utbildningsinformation om FO med informationsbehörighet endast inom G/A.

Karim skriver LADOKSUPP.
LADOKSUPP-9004 - Getting issue details... STATUSRamverket för tidshantering i systemet

Feeds stämplas med UTC men visning i GUI är lokal tid. Förslaget är att allt visas i lokal tid. Feedsen får ett tidshopp på 1 timme vid vintertid (2 vid sommartid). 

Vid uppgradering stängs systemet och när det öppnar så blir det stängningstid + 1 timme för nästa feed.

Ställ frågan till tekniska kontaktpersoner. Dennis för det vidare till ATI-gruppen. Är detta en brytande förändring eller är det ok med 1 sprints förvarning? Catherine Zetterqvist

2019-10-25
Förändringen sker under huven så ingen förändring.


29

När kan vi stänga av den "gamla" hanteringen av medarbetarkopplingar?


Vad är nödvändigt för att vi skall kunna stänga den gamla funktionaliteten och när är det lämpligt att stänga ner den?
Funktionalitet -
Koppla grupp eller enskild student
Favoriter -- startsidan
Soptunnan vid avisering av klarmarkerade betyg
Aviserade resultat bör komma upp även om man inte har aviserat

Är flytta-knapp nödvändigt? Hel kurs + kurstillfälle till motsvarande i nya funktionaliteten.
Förändringen bör ske sommaren 2019


-Bör kunna rapportera klart omtentor i augusti.

-  När blir "betastartsidan" default?

-Bättre hantering av att valet av startsida ska ligga i back-end


Se över om det är möjligt att göra en konverteringsfunktion

Fastställa ett datum då den gamla funktionaliteten slutar att fungera och informera om detta.


Beslut:


Tidigast 1/10 2019.

Ytterligare frågestund planeras in 27 maj 2019!


2019-05-10
När blir betastartsidan default?

Tidigast september?

2019-08-30
Är det möjligt att lägga "beta-startsidan" default per lärosäte? Gunnar Råhlén

Tidigast mitten/slutet av februari 2020.


2019-09-27

Vad gör vi i februari?
Tar vi bort funktionaliteten?

Förtydliga!

Behov av att se medarbretarrättigheter direkt från kurs. Gunnar RåhlénLADOKSUPP-8535 - Getting issue details... STATUS

HF

Jan Winkle tar med sig ärendet till team 2 och tar upp detta v42. Besked ges i ärendet.


74Kopiering av bevis vid dubbeletablerad student 
Finns idag work around - kan vi skjuta på detta till 2020?
Behov av att ta ett helhetsgrepp om detta område 2020. 

Ev påbörja arbetet under hösten 2019

2019-09-27
Beslut: Avvakta och prioriteras inför 2020

27/9

Fysiskt möte 
Nytt datum, förslag 15/1?beslut 15/1

Moduler i examenCZModuler i examen från eget lärosäte. Problem uppstod när man kunde få med moduler från andra lärosäten. Frågan lyft till SUHF

Anonym rättning - diskussionCZ

Systemet stödjer inte en anonym rapportering.

Systemet är ej designat för anonym rapportering - om man vill ha anonym rapportering så bör administratör rapportera in. 
HH - rättande lärare behöver tillgång till noteringar för bonuspoäng vilket gör att det inte är anonymt.

Möjlighet att logga ändring/borttag av klarmarkerat resultat önskas.


Diskussion enligt diskussionsspalten.

Kort rapport från mötet med forskaradministratörernaCZhttps://ladok.se/mote-med-administratorer-inom-forskarutbildningenAvrapportering från mötet.

massimport av resultat

KA/HF:
Export från ladok för att kunna göra beräkningar av noteringar mm. Obs alla noteringar från alla moduler ska gå att exportera.

Import både modulresultat, hel kurs samt även noteringar måstre kunna importeras.
Viktigt med tydlig felhantering.
GB/GBA-markering för att tillåta antagning 

Upprioriterad. Planerad klar q4 2019

Utbildningsinformation -  användbarhetsförbättringar vid hantera struktur samt ingående delar
Levereras 2020?


Komplettering av funktionalitet för TG-ansökan i studentgränssnittet

CZ undersöker när/om program-kategori kommer i ärendekorgarna.
Planerad i sprint 134


Förbättringar "Anmälan inom program"91BI/IO-objekt
Dokumentet finns under länken till vänster.
arkivera

Skrivelse om forskarutbildning
JW/GR bearbetar och skickar ut för diskussion 3/6.

Möte med inbjudna från berörda lärosäten planeras in under början av HT19

arkivera

LIS-adaptern
Hur prioriterar vi utvecklingen

ATI-gruppen är med som  kravställare, fråga har gått ut inom ATI- "vilka typer av system är ni intresserade av att integrera via LIS",

Grupperingar har skapats inom ATI runt Tex schemaläggning, studentmobilitet, digital tentamen, LMS, arkivering/bevarande


arkivera
92MedarbetarrättigheterJB
Tas med till supportstuga 27/5
83

förtydliga vad som ändras i och med LTRE-37847 - Getting issue details... STATUSCatherine Zetterqvist tar det med Carina. LADOKSUPP-7052 - Getting issue details... STATUS

Klart men CZ kollar om ärendet skall stängas.
90

LTRE-37489 - Getting issue details... STATUS

PersonnummerbyteÄrendet är i implementation och utreds tillsammans med andra relaterade förbättringar.
89Överblick och påminnelsemöjlighet för ej attesterade resultat.
Logg för att se aviseringar
Överblick över vad som är på gång inom institution: klarmarkerat, ej attesterat, hel kurs, TG attesteringar, borttagningar 
Prioriterat i grovplanen
88Masshantering

Vad rymmer punkten?
 • Ta bort registrering
 • Masshantering av studieaktivitet och finnansiering

87Terminstider och uppgradering

Förslag 15/8 och så hoppas v 35 över och så ny uppdatering 12/9.

Ingen uppdatering under sommaren.

Vi hoppar över den 29/8. Viktigt att lev den 15/8 är säkrad. CZ kollar om det möjligtvis fungerar med tisdagen den 13/812/4
86Angelägna förbättringar UI LTRE-38136 - Getting issue details... STATUS -> Q2

Prioriterar in några förbättringar UI i Q2
-utannonsering av kurspaketstillfälle
-säkerställa hantering av rapportering av helårsprestationer (bla bryta ut hantering av utbildningsområde till egen systemaktivitet)
-möjlighet att ta bort i utkast

Skapa punkt i grovplanen ?

Gunnar lägger in det i grovplanen under kommande vecka under q2.

Gruppen tog upp frågan om systemaktiviteter beträffande webbreg som kanske borde vara självständig.


85Fysisk träff 3/6

Beslut : 3/6 i Stockholm12/4
84Vy för massinläggning av resultat
Fortfarande aktuellt? Eventuell import via LIS?Behovet kvarstår. Avgränsningen initialt är modulresultat och datum och därefter skrivningspoängen. Viktigt med anonymkoderna är med.
82BI-objekt
Arbete med prioriterad lista arbetas med och den kommer publiceras ihop med grovplanen när den är klar.

JW tar upp underlag. Målet är att innan vårt nästa möte den 12/4 presentera en lista som kan göras tydligare i förhållande till grovplanens "BI objekt i varje sprint"

Underlag publiceras här.

26/4
81Medarbetarrättingehter - söka på kurskod

Prioriterat att kunna söka på kurskod.
Tar med till sprintgranskning 124. Arbete pågår men kommer ta ett tag till.

80Behörighet till detta "space".
Bör vi låsa detta space på samma sätt som dokumentationen?

Gunnar Råhlén kollar om det går att låsa på bara swamid-inloggnig annars öppet som nu.


79

Behöver startsidesarbetet annonseras som egen "funktionalitet"


Startsida utifrån Medarbetarrättigheter LTRE-38099

Beskrivning läggs in i grovplanen efter aktivitetstillfällen
78

Utfärdade bevis - rättning
LADOKSUPP-6820 - Getting issue details... STATUS

KA
Kod och benämning skall alltid finnas med.
77

förvalt prefix - anonymiseringskoder
LTRE-32363 - Getting issue details... STATUS

KALärosätesspecifik systemparameter är att föredra där man angerÄrendet tas med i utredningen av aktivitetstillfälle.
76

Har det skett förändring i hur cookies ser ut/hanteras i version 1.22

LADOKSUPP-6817 - Getting issue details... STATUS

KA
Ärendet utrett i dialog i Jira-ärendet.
75Effektivare ärendehantering
Resultat från ws.
15/3
73TG från studentgränssnittet - vad saknas?

Prio 1: kunna ange inom vilket program för ökad sorterbarhet
Prio 2: kunna ange mål-kurs för ökad sorterbarhet

Kopplat till program som studenten är antagen till (utan avbrott) eller organisation (måste kunna ange vilka organisationer som visas, motsvarande organisationsrättigheter)  för att kunna automatsortera till ärendekorgar. Ej obligatoriskt fält. Avvakta med prio 2.
Gunnar Råhlén skapar LTRE.
Prioriterad i grovplanen

15/3
72Visa startsidan
Demo av det som är byggt samt visa planerna för våren.Viktigt att API för medarbetarrättigheter öppnas i tid så lärosätena kan testa sina integrationer.
Resultat på hel kurs måste vara tydligt! Direktlänk!

71genomgång av personnummerbyte

LADOKSUPP-6661 - Getting issue details... STATUS Gunnar Råhlén skriver LTRE

LTRE-37489 - Getting issue details... STATUS skapat


70Ändringslogg för användarbehörigheterna
Bör prioriteras in i grovplanenInprioriterat i grovplanen, sist för att inte tappa bort det.
69Utdata enligt utskickat dokument

Utdata-sammanställning_behov.docx

Rödmarkerade fält är prioriterade samt de som börjar med NY och röda är tillagda under mötet.


68Träffen i stockholm 4/267

Jag vill ta upp senaste driftproblemen på priogruppsmötet på fredag (ja, jag vet att drift inte är en direkt fråga för gruppen, men....)

KA

LADOKSUPP-6290 - Getting issue details... STATUS

190118
Vid allmänna driftproblem så är det viktigt att lägga in information i GUI:t både för administratörer och studenter66Ärenden runt Avliden student
Hur prioriterar vi dessa?

LADOKSUPP-4669 - Getting issue details... STATUS
LTRE-33524 - Getting issue details... STATUS

190118
Tas upp av PÄ för prioritering.

65Prognos för att flytta meriter
Kommer troligen i första version i 120, flytta reg+resultat

64Visning av resultatnotering för student vid ej attesterat resultat (ligger för åtgärd efter sprint 118)

Kommer åtgärden att omfatta även befintliga resultatnoteringar med markering ”Visas för student”?

AA

Det kommer bli en ny funktionalitet som inte tar med gamla noteringar.

Önskemål om att visningsläge är ändringsbart utan begränsningar.

Gunnar Råhlén  skriver Jira på "Önskemål om att visningsläge är ändringsbart utan begränsningar."
LTRE-36559 - Getting issue details... STATUS
63möjlighet att registervårda koderKAMöjlighet att registervårda koder (avancerad registervård) kan lösa vissa problem med felaktiga tillfällen mm.

CZ tar med sig frågan.
Det finns kopplingar till externa system som måste hanteras.


62Höja prioritet för; Förenkla funktionen för att ta bort och lägg in nytt resultat i ett flöde?

Förbättring av flödet prioriteras upp
61Införa möjlighet att kunna markera vilka nationella grundata som ska vara tillgängliga lokalt? Prioritet?
Intressant förbättringPrioriteras in i Grovplanen
2018-11-09
60

hårdare datum-spärren

LTRE-34523 - Versionens giltig fr.o.m. får inte infalla innan dagens datum Resolved

LU

LTRE-35576 - Won't Fix - Aktivera "Versionens giltig fr.o.m. får inte infalla innan dagens datum" för integratörer Resolved skjuts fram

JW kollar om det är problem med att höja VT19-tillfällen till status komplett.

Förändring kommer senast 117 (CZ ansvarig)


2018-10-26
59

När kommer LTRE-34865 - Getting issue details... STATUS hanterats?

LU

"Systemaktiviteten 'Bevis: Tillfällig namnändring för bevis' måste kunna fungera självständigt"

Systemaktiviteten ger en för bred behörighet och påverkar namn för samtliga lärosäten och detta bör vara kopplat till "högre" behörighet. Finns även risk för att alias-studenter hanteras felaktigt.

Utvecklas inte nu.23/11
58Grovplanen57

Översyn av hantering av aktivitetstillfälle


Hantera löpande som angelägna förbättringar eller prioritera upp hela punkten om aktivitetstillfälle.

Vi prioriterar in åtgärder löpande
56Datum för fysisk träff i januari/februari

Träff i Stockholm 4/2 9-16


55Inkonverterade "Skrivningspoäng" relaterat till ny funktionalitet om koppla resultatnoteringLU

CZ undersöker vidare

Konverteringen görs på uppdrag av lärosätet via supporten.


2018-10-12
54BI infoobjekt

se BI-objekt förslag för prioritering

 - saknar  information om när uppdatering av datat är genomfört

       - troligen kommer UppföljningsDB att uppdateras i Realtid i sprint 114

       - Man önskar information om när senaste händelsen kom in i UppföljningsDB

CZ undersöker

JW tar upp listan med PÄ och bearbetar tillsammans med befintliga Jira-ärenden.26/10
53

GB/GBA-markering för att tillåta antagning


LTRE-32388 - GB/GBA-markering för att tillåta antagning New

Prioriterad i grovplanen
2018-09-28
52Utökat handläggningsstöd examen
Inplanerad förbättring för en förbättring i relativ närtid och sedan fortsätter arbetet med ytterligare förbättringar framöver.

UX - utreder

Inlagd i grovplan


51Problem attestera
Fortsatt utredning och testning kommer ske kommande veckor efter buggfix.Löst i patch 5/10
50Visa finansieringsform

Finns 2 JIraärenden om detta.

https://jira.its.umu.se/browse/LTRE-32737
https://jira.its.umu.se/browse/LTRE-33636

önskemål om att även visa antagningsomgång

Catherine tar det med sig och pratar med Karin.
49Tillgodo 0hp moduler och moduler utan omfattning
Prel i 117Levererad i 117
48BI infoobjekt
Infoga förslaget från Håkan och Karim. Utgår från tidigare priolista ihop med Katja som förändrats lite efter det att fler gått in. De första i listan behöver dock prioriteras gärna omgående.Tas upp igen efter mer kontroll. GR skickar ut listan till priogruppen och Karin o Katja12/10
47

Flytta tillbaka utannonsering till utbildningsinformation

LTRE-34626 - Flytta tillbaka utannonsering till utbildningsinformation (timebox) ResolvedInformationspunkt
2018-09-17 (Lund)
46spårbarhet vad administratör gjort

Följa vad som hänt utifrån kurstillfälle (vem gjorde vad)
Ingång per användare
Logg över användarbehörigheter vilka förändringar (och systemaktiviteter)

Prioriteras??

LTRE-33823 (Logg)

LTRE-33823 - Ändringslogg för användarhantering New

12/10
45Se över grovplanen utifrån perspektivet när måste funktionalitetet komma

Grovplanen kommer uppdateras med en mer realistisk bild över den funktionalitet som kommer i höst samt den funktionalitet som är viktigt att "låsa" till hösten är uppflyttad och märkt med HT18 eller sprint nr.
32

Deltagare till gemensam WS med NyA den 26/11 (prell) i Stockholm

Datum framflyttat


TIttta på framtiden Ladok - NyA. Programstudenter, återbud mm. Gemensam plan. Deltagare anmäler intresse den 17/9.Två deltagare av lärosätesrepresentanterna i gruppen plus ytterligare två lämpliga representanter från lärosäten är intresserade att delta.
31Förbättringar till följd av ny modell för rättigheter att attestera, skapa favoriter åt medarbetare ? (ompröva)
Vad vill vi uppnå? Hur ser behovet att skapa genväg till aktivitetestillfällen åt andra medarbetare ut?Göra en översyn i samband med arbetet med funktionaliteten för punkt 29, ny modell för medarbetarkoppling
29

När kan vi stänga av den "gamla" hanteringen av medarbetarkopplingar?


Vad är nödvändigt för att vi skall kunna stänga den gamla funktionaliteten och när är det lämpligt att stänga ner den?
Funktionalitet -
Koppla grupp eller enskild student
Favoriter -- startsidan
Soptunnan vid avisering av klarmarkerade betyg
Aviserade resultat bör komma upp även om man inte har aviserat

Är flytta-knapp nödvändigt? Hel kurs + kurstillfälle till motsvarande i nya funktionaliteten.
Förändringen bör ske sommaren 2019

Se över om det är möjligt att göra en konverteringsfunktion

Fastställa ett datum då den gamla funktionaliteten slutar att fungera och informera om detta.


44Prioriteringsgruppens framtid  arbetssätt, mötesform, sammansättningCZ

Förslag: Varanan vecka i lämplig fas med sprintarna

Viktigt att alla deltagare ser till allas bästa! Spridda kompetenser.
Vi beslutar att utöka antalet deltagare till 6 lärosätesrepresentanter.

Förslaget är att 3 byts ut vaje år så de som deltar sitter 2 år var.

Möte varannan vecka från och med nu

Antal deltagare : 6 lärosätesrepresentanter

Byter 3 representanter varje år.


2018-09-14
43

LADOKSUPP-4833 - Omregistrering på avklarad kurs Resolved

Omregistrering på avklard kurs

JW

När uppstår detta problemet? Missad inläggning av deltagande (OM)

Processen blir komplicerad - förbered borttagning- attestera-lägg in nytt resultat- attestera. Önskemål om förenkling. Möjlighet att lägga in nytt resultat direkt när resultat är förberett för borttagning

se punkt 41

 1. hantera studiedeltagande trots avklarad
 2. förenklat stöd för "ändra" resultat42

Hur ser vi på grovplanens indelning i sprintar?Låter det vara kvar i sprintar men tittar på hur vi säkerställer att funktionalitet kommer i den månad som behovet finns.


2018-09-07


41Lagt kurs-resultat men inte FO-registrerat då blir tillfället låst för FO-registrering

Registervårdsfunktionalitet med särskild behörighet tas fram.

 1. registervård
 2. Möjlighet att stoppa möjlighet att lägga kus-resultat om inte FO-reg finns.
  CZ skriver LTRE

40Status i Grovplanen39Konvertering av nerlagda kataloguppgifter (rör IK:n, så kanske inte så intressant för prio-gruppen, men det ställer till problem för driftsatta lärosäten).LU

Möjligt att korrigera nedläggningsdatum för kataloguppgifter.


JW tar med det till PST för att förbättra informationen inför produktionssättning.


MOC tar upp det på träff med LPL


38Punkt 24 och 25 ska tas upp och prioriteras

Prioriterat till 114
37Planering inför 17/9
se restpunkter nedanGR flyttar upp ärenden och skapar agenda
36Hur hantera votes i JIRA för LTRE åtgärder

Vi tar inte hänsyn till röstningen pga att hanteringen av ärenden har ändrats över tiden. Om det är angeläget så fyll på i kommentarerna med exempel från lärosätet så länge ärendet är öppet annars skapa ett nytt ärende inom samma område. CZ kollar hur vi skall kommunicera detta.
2018-08-31
35Utbildningsinformation -  användbarhetsförbättringar
Utbildningsinformation -  användbarhetsförbättringar vid hantera struktur kompletteras till att avse även ingående delar.Info-punkt
34Masshantera utannonsering
Tidigarelägga? sp 117 i produktion 13/12senast 117
33

Prioritering av LTRE-25573 - UTRED: Ange precisering för TG mot annan specifikation NewPrioriterad till 115
32Deltagare till gemensam WS med NyA den 26/11 (prell) i Stockholm
TIttta på framtiden Ladok - NyA. Programstudenter, återbud mm. Gemensam plan. Deltagare anmäler intresse den 17/9.Tas upp 17/9
31Förbättringar till följd av ny modell för rättigheter att attestera, skapa favoriter åt medarbetare ? (ompröva)

Tas upp den 17/9
30Prioritering av förbättringar av studentgränssnittet

A)Tydliggöra att det finns möjlighet till anmälan till aktivitetstillfälle - LTRE-20178
 - Genväg från startsidan

 - Var ska den visas på kurssidan

B) Summering - LADOKSUPP-2809
 - Avslutad utbildning
 - Totalt presterat


C) Senast inrapporterat (LADOKSUPP-3022, LTRE-32574)

D) GUI-förbättringar - exvis ta bort rött som signalfärg

E) Visa studieaktivitet

(Titta i EPIC 2019 om det finns något mer - GR)


OK prioritering


2018-08-24
28Grovplanen

Flöde TG-ansökan (inkl bifoga dokument) del 1 

Knyta attestant till student eller grupp 

Knyta rapportör till modul och organisation/utbildningstypsgrupp 

Knyta rapportör till student eller grupp 
flyttade från 112 till 113 med bibehållen prioritet.
27Ej hanterad antagning - möjlighet att hantera tillfällesbyteCZEj aktuellt nu, möjligen till VT19 eller troligen HT19Ej prioriterat
26Möjlighet att utfärda alias-intygCZTIlls vidare be gruppen som arbetar med bevis tar fram en generell mall. Ej prioriteratEj prioriterat
25Vy för total-översikt för student, prio för uppgifter som inte framgår i PingCZErsättare för Ping. Inventering vad som saknas i Ping bör göras. I 110 kommer på sammanfattningssidan vilka U/H i nya Ladok som studenten är kopplad till. 

Utredning påbörjas under hösten.

Prioriterad till 114

Tas upp i september
24Samarbete - påbörjad utbildning behöver synas för övriga lärosätenCZBör visas i översikten på studenten på samarbetande lärosäten. Inkludera frågan om programstart utan inledande kursregistrering.

Prioriterad till 114


Tas upp i början av september
23

Utbildningsinformation - ta bort i utkast

CZ
Prioriteras till 117

Utbildningsinformation - kopiera utbudCZKopiera enstaka tillfällen ett och ett.Prioriteras sent Q1 2019 inför VT20

Utbildningsinformation -  användbarhetsförbättringar vid hantera strukturCZ

Kurskod saknas som sök-möjlighet när man skall lägga till kurstillfälle.Högst prioriterat läggs in i övrigt prioriterat. CZ skriver jira

Övriga förbättringar bör utredas.

Kurskod saknas som sök-möjlighet när man skall lägga till kurstillfälle.Högst prioriterat läggs in i övrigt prioriterat. CZ skriver Jira LTRE-34360 - Lägg till Kurskod som sök-möjlighet när man skall lägga till kurstillfälle i struktur Resolved


Övriga förbättringar prioriterad till 117


2018-08-17
22WS hantering av aktivitetstillfälle

GR tar fram underlag och bokar ws

Hela flödet - tentaadministration till resultatrapportering


21

Fysisk träff 17/910 - 15.30 i Lund Karim bokar lokal
20

GrovplanenGenomgång av uppdateringar
19

LU-priolista, kompletteringar av BI och informationsobjekt tex LADOKSUPP-3657 - Getting issue details... STATUS

18

Behov av "visning av resultatnotering för student vid ej attesterat resultat" Prioriterad till Q4 2018
17HST-HPR i samma rapport

prioriterad till Q3 2018
16Genomgång av justeringar i grovplanen sprint 10815Hantera ej längre gilltigt grunddata. Vad är prioriterat?

Viktigt att definiera vad som är viktigast. Ta fram en lista  18/6 . Deltagarna tar med underlag.

Organisation, betygsskalor, finansieringsform, studieförsörjning, externa parter


18/6
2018-06-01


14Slå ihop p-nr och flytta meriter. När kommer detta?
 Finns i grovplanen.Prioriteras 18/618/6
13

LTRE-28329 - Funktion för flytt av tillfälle i status komplett vid byte av kursversion Open

MAU

Önskvärt med ett mer hjälpsamt  GUI för flytt av kurstillfälle till ny version.

Var finns "bortre" gränsen för när man kan flytta?

Vid påbörjad rapportering så bör man inte kunna flytta men innan så bör man kunna rätta och flytta till ny version.

Provuppsättningar ändras ibland mycket sent. Rättssäkerhet för studenter? 

WS i höst?

Utveckla i Q4?

WS i höst för att definiera processerna

Deltagare: representanter från olika delar av administrationen för att täcka in hela processen.


Johannas grupp tar fram ett första underlag till 18/6

18/6

Tas upp i augusti

Se 17/9

12Flexibel grupp, förutsättning för viss utdata.

Tas upp 18/6 för prioritering i grovplanen Q3-Q4

Prioriterad till Q4

18/6
11

I resultatrapportering finns begränsning på version. Vid "visa alla" visas endast den aktuella kursversionen.

Omtag?När man väljer visa alla så måste man få information om att det bara är aktuell version och man måste få information om att det finns fler versioner.

Även hanteringen runt aktivitetstillfällen måste göras en genomgång av.

LADOKSUPP-3641 - Gemensamma aktivitetstillfällen koppla till lärare för visning under "Mina kurser" On Hold

LADOKSUPP-3504 - Hur ska lärare rapportera resultat på anonymt "Gemensamma aktivitetstillfällen"? Closed

Tas upp den 18/6 i samband med genomgång av grovplanen.


"Visa alla" kommer bli tydligare att det är "Visa alla från aktuelle version".

Implementeras i sommar.

Tas inom ramen för förbättringar.

18/6
10Visa både grund tillsammans med omfattningen för mål för TG i bevis. Implementera alternativ lösning för visning av TG i bevis. Jira?

Möjlighet till alternativ visning. I layouten hamnar det i kurslistan i egen del med rätt rubricering.

Prioritering: Q4

Läggs in i Grovplaneringen

18/6
9

Skicka uppgift om studieavgiftsbetalning för paketering till Migrationsverket.

LADOKSUPP-3651 - Studieavgiftsbetalning på period syns inte hos Migrationsverket Closed

LU

 Slutet av oktober för att täcka in VT-19

Q4 oktober, GR skapar LTRE!

LTRE-33452 - Studieavgiftsbetalning på period syns inte hos Migrationsverket Resolved


2018-05-25
8Svårt att skilja mellan personer och tex universitet med samma namn i GUI.LU

För personer finns  LTRE-33157 - Lägg till EPPN i listan för att tilldela ärende Resolved för visning av eppn

För universitet finns också  LTRE-33120 - Lägg till kod + land för extern part i Annan Merit, Praktik samt Anknytningar Resolved

Ej konsekvent beteende. PÄ prioriterar
7Flöde TG- ansökan (inkl bifoga dokument)LPL-möte
 • Skapa WS: "ta med bilaga", systemet kan nu hantera pdf.
 • Vad händer med bilagorna efter avslutat ärende?
 • Exportera till bevarandesystem?
 • Kan ärendet ligga kvar tills vidare?
 • Vilken nivå av funktionalitet  behövs?
 • Hur skall ärendestödet fungera?
 • Definiera minsta möjliga funktionalitet?

GR och AS-T planerar WS

WS 19/6


6Fysiskt möte i Malmö/Lund den 18/6 eller 19/6

18/6 i Malmö ca kl 10-15.30

Syfte: bearbeta höstens grovplanering


5

LTRE-32399 - Krav på beslutsinformation saknas när integration lägger in inställelse av utbildningstillfälle New


Hur djupt bör kontrollerna ligga för beslut i utbildningsinformation?

CZ kommenterar i ärendet och prioriterar det till tidigast Q4.

Lägg in i mallen att beslutsinformation krävs (valbar) även vid avveckling/inställelse.


4

LADOKSUPP-3463 - Få notis/meddelande om när studenter gör avbrott eller återbud på kurser Closed


Är återbud och avbrott likvärdigt? Vy för överblick eller mail-avisering?
 • Bättre vy för hur det ser ut i första hand.
 • Beslut: se över vyn för hur översikten visas.  GR skapar LTRE.
 • LTRE-33317 - Få notis/meddelande om när studenter gör avbrott eller återbud på kurser/Bättre visning i översikten Open

3Grovplanering genomgång av Q3 och Q4

Vi tar med oss punkten till det fysiska mötet
2018-05-18
2Övriga frågor

Flöde TG- ansökan (inkl bifoga dokument) flyttad från 108 till Q3:

Troligen intresserade av bifoga dokument för TG (WS?): KAU, HDA, BTH, LU, MAU, SU, CTH (fler?)se punkt 7
1

Genomgång av grovplanering sprintar


Ändringar införda direkt i dokumentet


Klar

 • No labels