Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Det som finns i prio 1 anser vi är direkt kritiskt, för
avsaknad av detta förhindrar att göra korrekta utsökningar på datan som
redan finns.

Prio 1:
* Komplettera BI_FORVANTATDELTAGANDE med "inom paketering" (i flera
nivåer om så behövs, minimum 4 nivåer)
* Skapa BI_ATERBUD (inkl uppgifter om vem som gjort det)
* Skapa BI_AVKLARAD_UTBILDNING

 Prio 2: * Komplettera BI_ORGANISATIONER med moderorg * Skapa BI_STUDIESTRUKTUR (eller annat passande namn) som innehåller allt som man kommer åt via API på /studiedeltagande/studiestruktur/student/ * Komplettera BI_FORVANTATDELTAGANDE med visning av behörighetsvillkor och vem som lagt in + tid * Komplettera BI_BETYGSGRADER med ordning av godkända betyg * Komplettera BI_RESULTAT med uppgift om när och vem som klarmarkerade resp attesterade Prio 3: * BI_aktivitetstillfällen (inkl alla uppgifter från dem) * BI_aktivitetstillfällesanmälningar (inkl anonymkod) * BI_resultatnoteringar_DEF (kunna se vilka som finns och kopplingar; för att t.ex. kunna få överblick över användandet) * Komplettera BI_UTBILDNINGSTILLFALLESSTRUKTURER med uppgifter om val/antagningsförfarande och datum för detta * BI_ICKE_ATTESTERADE_RESULTAT alla icke-attesterade resultat inkl när och vem som har klarmarkerat
* Komplettera med alla värden som finns i utbildningstillfälle (undervisningsspråk mm) i relevanta BI Prio 4: * BI_STUDENTARENDE (dvs utsökning av ärenden inkl typ, vilken student, skapadedatum, stängdatum + lite till) * BI_ANTECKNINGAR (åtkomst till alla typer av anteckningar som kan anges i GUI:t) Prio 5: * BI_AVGIFTSSKYLDIGHET (studenten status) * BI_AVGIFTSBETALNINGAR (på kurstillfälle och perio) Prio 6: * BI_KURSER_I_EXAMEN * BI_BEVISBENAMNINGAR_LOKALMARKNING Prio 7: * BI_GRUPPER * BI_resultatnoteringar (se alla enskilda resultatnoteringar) Prio 8: * BI_ANDRINGSLOGG_STUDIEDELTAGANDE    * BI_ANDRINGSLOGG_RESULTAT    * BI_ANDRINGSLOGG_AKTIVITETSTILLFALLESANMALAN    * BI_ANDRINGSLOGG_BEVIS    Prio 9: * BI_BEHÖRIGHETSPROFILER * BI_ANVÄNDARBEHÖRIGHETER


  • No labels