Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Målet med workshopen: att bättre förstå lärosätenas behov vad gäller uppföljning och om möjligt ta fram en gemensam listning av önskemål om funktionalitet som uppföljning i Ladok skall stödja och som kan ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet i Ladok.


180514_Workshop-Uppföljning_minnesanteckningar.docx

180513_Grupparbete workshop Kommande utveckling av uppföljning i nya Ladok.docx

180508_Behov-önskemål.docx

Enkätresultat_ÅR-Ladok_180528.pdf

  • No labels