Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Här läggs information ut av konsortiet som är intressant framför allt för lokala kontaktpersoner som vill ta del av planerad utveckling av produkten mm. Här finns också länkar till olika minnesanteckningar för grupper där konsortiet och lärosätena samverkar i olika frågor. 

Grovplanering 2021

Här kan du följa vår utveckling av produkten Ladok under 2021. Delmål för respektive mål i verksamhetsplanen planeras ett kvartal i taget. 

Samverkansgruppen för Ladok

Som stöd i utvecklingen och förbättringen av Ladoks tjänster finns Samverkansgruppen för Ladok. Gruppen är ett nav för samverkan mellan konsortiet och lärosätena.

Frågor som behandlas är hantering av information om större förändringar i systemet, annan information till lärosätena, förankring av vissa lösningsförslag, förändringskrav och förslag till kommande verksamhetsplan samt större förändringar i produktplanen.

Gruppen består av lokala kontaktpersoner och lokala tekniska kontaktpersoner och träffas var fjärde vecka.

Nyligen uppdaterade sidor

Spaceansvarig: Magnus Mörck  • No labels