Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 • Ett uppstartsmöte där vi går igenom förberedelser inför produktionssättning och verifieringstester
 • Regelbundna avstämningsmöten inför verifiering/produktionssättning 
 • En lärosätesspecifik genomgång vad gäller Uppföljning i nya Ladok och skillnaderna mot gamla Ladok
 • Stöd vad gäller integrationer
  • Svar på frågor i Google gruppen för integratörer
  • Vid behov, stöd i strategiska beslut kring integrationer mot nya Ladok. Upp till 2 enskilda avstämningar (à 1h) via connect per lärosäte.
 • Koordinering vad gäller hanteringen av skyddade personuppgifter (säkerställa att lärosätet får hjälp av ett annat lärosäte med inläggning i nya Ladok innan produktionssättning)
 • Mer frekventa IK-körningar ca en månad innan verifieringsfasen. (IK-jobben körs då normalt med 1-2 dagars intervall, i en särskild miljö som även nyttjas för andra typer av jobbkörningar)
 • Stöd inför tester vad gäller hantering av testmiljön för gamla Ladok och versioner av databasen att köra IKn på
 • Stöd i dialog med driftcentral för gamla Ladok
 • Stöd under verifieringsfasen med två testomgångar
 • Vägledning genom produktionssättningen

 

Samt dokumentation, utbildningar, utbildningsmaterial, lathundar och exempel från andra lärosäten

 • No labels