Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 88 Next »

 

Välkommen till ingångssidan för dokumentation knuten till nya Ladok. I och med att lärosätena använda olika versioner av systemet parallellt så behöver vi har flera aktiva versioner av dokumentationen. När samtliga lärosäten har gått över helt till nya Ladok så stängs alla versioner utom den kompletta ner. e

Du kommer enkelt till den version av dokumentationen som du önskar ta del av, genom att klicka på länken i tabellen nedan.

Systemdokumentation

Målgrupper: Avancerade användare, support, vidare kravställning

Länk StatusBeskrivning

Ladok dokumentation - Resultathantering

Komplett

 

Hjälp- och Systemdokumentation för Resultathanteringsleveransen 1.4. Observera att detta inte är en användarhandledning.
Ladok dokumentation - Senaste Version

Pågående utveckling

 

Systemdokumentation från senaste sprintleverans av nya Ladok.
Publiceringsdatum: 2016-12-08.

Versionsinformation LadokInformation om utvecklat innehåll per sprintInformation om innehållet i respektive sprint/leverans av nya Ladok. OBS: beskriver endast Jira-ärenden som ingått. Funktionsbeskrivningar och övrig systemdokumentation hittas som vanligt på ytan LDSV.

Teknisk dokumentation

Målgrupper: Utvecklare och integratörer

Länk StatusBeskrivning
Ladok dokumentation - Teknisk informationEj komplett
Sidan kräver inloggning. För att beställa behörighet, kontakta din lokala Ladokprojektledare. Du behöver ange EPPN, namn och e-postadress.

 

Integrationer och RESTEj komplett

Sidan kräver inloggning. För att beställa behörighet, kontakta din lokala Ladokprojektledare. Du behöver ange EPPN, namn och e-postadress.

  • No labels