Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

För att genomföra produktionssättning är det följande tidplan som gäller (om inte annat överenskommet med produktionssättningsteamet).

Dag
Aktivtet
 Lärosätet stänger gamla Ladok senast torsdag veckan innan produktionssättning. Om möjligt stänger lärosätet ute användare ännu tidigare, detta ger bättre trygghet för att säkerställa att informationskonverteringen går igenom felfritt innan produktionssättning.
torsdag

Kl 05 - Stäng resultatrapportering via Resultatleveransen (driften konfigurera bort lärosätet från Resultatleveransen kl 16.00 onsdag, slår igenom torsdag morgon kl 5 vid omstart.)

Senast kl 17 - Gamla Ladok produktionsmiljö stängs med hjälp av driftcentralen (förutom för de användare som ska göra de sista åtgärderna i systemet som att köra batchar).

Kör SB01 (till NyA) för sista gången

UHR kopplar om så att NyA går mot L3 för lärosätena

fredag

Kör batchar sista gången (utom SB01)

Löpande - Gå igenom produktionsmiljö L2, säkerställ att inga öppna ärenden, resultatrapporteringar finns

Kl 15 stäng av personnummerbyten i produktionsmiljön för nya Ladok (feeds mot gemensam studenttjänst + byten i L3 produktion)

måndag

Löpande - Gå igenom produktionsmiljö L2, säkerställ att inga öppna ärenden, resultatrapporteringar finns.

Dag 1 -  tisdag

Kl 8.30 - stäng gamla Ladok. driftcentral tar backup (1-3 timmar)

Senast kl 16 - kör IKn mot verifieringsmiljön

Dag 2 - onsdag

Kl 8.30 - verifiera data i verifieringsmiljön

Kl 16 - stäng produktionsmiljön nya Ladok, kör Ikn mot produktionsmiljön

Dag 3 - torsdag

Kl 8 - verifiera data

Senast kl 10.15 - beslut om att godkänna produktionssättning

Kl 1030-11 - öppna produktionsmiljön (ta bort läsläge)

ca kl 13 - NyA integrationen kopplas på i produktionsmiljön för samtliga lärosäten

Dag 4 -fredaganvänds som reservdag vid behov
Kommande dagar

Grunddata, mallar och övriga inställningar görs.

Lärosätet behöver avgöra när integrationer och övriga användare ska släppas in i systemet. Samt bestämma vad som måste vara klart innan dess (tex mallar).

Studentgränssnittet aktiveras manuellt av driften på kvällen och är då tillgängligt nästa morgon (det innebär att det inte går att beställa studentgränssnittet till måndag morgon).

 

Läs här om konsekvenserna för lärosätena vid produktionssättning:

https://ladok.se/produktionssattning/produktionssattning-av-nya-ladok/konsekvenser-for-produktionssatta-larosaten-vid-produktionssattning

 

 

 

  • No labels