Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Under verifieringsperioden genomförs tester i en produktionslik miljö som är en kopia av produktionsmiljön och innehåller data från de lärosäten som redan är i produktion. 

Syftet med verifieringstesterna är att säkerställa att:

  • lärosätet förstår hur produktionssättningen går till och att alla inblandade vet vad de ska göra
  • lärosätet verifierar att de förberedelser som gjorts är tillräckliga - efter genomförd produktionssättning i verifieringsmiljön simulerar lärosätet att de är igång i nya Ladok och verifierar allt fungerar (konverterad data, mallar, lokala integrationer mm)


Testomgång 1

Lärosätena får tillgång till en produktionslik miljö för verifiering ca 5 veckor innan produktionssättning. Under den första testomgången genomförs en test av alla stegen i produktionssättningen. Testerna tar uppskattningsvis två dagar och planeras av produktionssättningsteamet. Efter de gemensamma testerna får lärosätet tillgång till verifieringsmiljön för egna tester.

 

 

Testomgång 2

I miljön körs lärosätets informationskonverterare, synk av studenter + utbildningstillfällen mot NyA samt import av filer med behörighetsprofiler och användare. De gemensamma testerna tar ca en dag. Efter de gemensamma testerna får lärosätet tillgång till verifieringsmiljön för egna tester.

 

  • No labels
Write a comment…