Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Under verifieringsperioden genomförs tester i en produktionslik miljö som är en kopia av produktionsmiljön och innehåller data från de lärosäten som redan är i produktion. 

Syftet med testerna är att säkerställa att:

  • lärosätet förstår hur produktionssättningen går till och att alla inblandade vet vad de ska göra
  • lärosätet verifierar att de förberedelser som gjorts är tillräckliga - efter genomförd produktionssättning i verifieringsmiljön simulerar lärosätet att de är igång i nya Ladok och verifierar allt fungerar (konverterad data, mallar, lokala integrationer mm)


Testomgång 1

Lärosätena får tillgång till en produktionslik miljö för verifiering ca 5 veckor innan produktionssättning. Under den första testomgången genomförs en test av alla stegen i produktionssättningen. Testerna tar uppskattningsvis två dagar och planeras av produktionssättningsteamet. Efter de gemensamma testerna får lärosätet tillgång till verifieringsmiljön för egna tester.

 

 

Testomgång 2

I miljön körs lärosätets informationskonverterare, synk av studenter + utbildningstillfällen mot NyA samt import av filer med behörighetsprofiler och användare. De gemensamma testerna tar ca en dag. Efter de gemensamma testerna får lärosätet tillgång till verifieringsmiljön för egna tester.

 

 

Innan verifieringsfasen genomförs också en förenklad test, Testomgång 0. 


Testmiljöerna under testomgångarna

  • No labels