Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Converted from version 1.0

...

 • Inget stöd för Forskarutbildning och Annan utbildning.
 • Inga händelser skickas om attesterat resultat och noteringar på resultatnoteringar
 • Ingen funktionalitet för tillgodoräknande (enbart visning av tillgodoräknanden gjorda i Ladok2).
 • Enbart utdata i Ladok2 för att visa resultatnoteringen av typen skrivningspoäng för student. Övriga resultatnoteringar är tillgängligt via REST-tjänster.
 • Ingen funktionalitet för ändring eller borttag av uppgifter/registervård.
 • Två separata systemflöden – slutgiltigt resultat blir tillgängligt i Ladok2.
 • Hantering av tentamensanmälan sker i Ladok2 och anmälda studenter kan hämtas upp i Ladok3 för att sedan fortsätta hantera dem i Ladok3s Resultathantering.
 • Inget stöd för att ta med examinators titel och namn i kursbevis respektive examensbevis i Ladok2.
 • Ett antal mindre avgränsningar i leveransen som finns beskrivet i respektive hjälpavsnitt.
 • Framtida leveransers REST-gränssnitt  kommer inte vara bakåtkompatibla mot Resultat-leveransens REST-gränssnitt. Den dokumentation som beskriver integrationer och REST utgår från den version av Ladok-systemet som levereras till MIT-miljön och är därför inte alltid möjlig att använda sig av för Resultat-leveransens REST-gränssnitt.

Relevant dokumentation

Endast dokumentation som är relevant för Ladok3 Resultathantering finns tillgänglig. Vissa avsnitt är delvis relevanta för leveransen, dessa är markerade med *. Avsnitt som är helt relevanta för leveransen är markerade med **.