Page tree

Get started by adding some pages to this space. Create page.

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

Välkommen till ingångssidan för dokumentation knuten till nya Ladok. I och med att lärosätena använda olika versioner av systemet parallellt så behöver vi har flera aktiva versioner av dokumentationen. När samtliga lärosäten har gått över helt till nya Ladok så stängs alla versioner utom den kompletta ner. 

Du kommer enkelt till den version av dokumentationen som du önskar ta del av, genom att klicka på länken i tabellen nedan.

Systemdokumentation

Målgrupper: Avancerade användare, support, vidare kravställning

Länk StatusBeskrivning
Ladok dokumentation - Senaste VersionImage RemovedImage Added

Pågående utveckling

Systemdokumentation från senaste sprintleverans av nya Ladok.

RNNLImage RemovedImage AddedInformation om utvecklat innehåll per sprintInformation om innehållet i respektive sprint/leverans av nya Ladok. OBS: beskriver endast Jira-ärenden som ingått. Funktionsbeskrivningar och övrig systemdokumentation hittas som vanligt på ytan LDSV.
Ladok dokumentation - ResultathanteringImage RemovedImage AddedKomplettHjälp- och Systemdokumentation för Resultathanteringsleveransen 1.4. Observera att detta inte är en användarhandledning.

Teknisk dokumentation

Målgrupper: Utvecklare och integratörer

LänkStatusBeskrivning
Ladok dokumentation - Teknisk informationEj komplett
Note
Sidan kräver inloggning. För att beställa behörighet, kontakta din lokala Ladokprojektledare. Du behöver ange EPPN, namn och e-postadress.
Integrationer och RESTEj komplett
Note

Sidan kräver inloggning. För att beställa behörighet, kontakta din lokala Ladokprojektledare. Du behöver ange EPPN, namn och e-postadress.