Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Grafisk markering (olika färg eller ikoner på olika utbildningstyper, paketering osv. Den skulle kunna ingå i en mer generell punkt om användarförbättringar i Studieplan


Från Stellan på Chalmers

1 TG i studentgränssnittet utvecklat ytterligare med

Val av: internt TG/Annat lärosäte Sverige/Annat lärosäte Utland

Val av: namn på lärosäte

Val av: kurspaketering för ev utbyte

Student väljer vilka kurser internt eller annat lärosäte Sverige som ska utgöra grund för TG genom att välja de kurserna i rullista.

Student fyller i per kurs Utland: kurskod, kursbenämning originalspråk, kursbenämning engelska, betygsdatum, huvudområde, utbildningsnivå, antal hp à annat merit för validering av handläggare

Behov av att kunna återskicka ärende till student för komplettering

Behov av att kunna ge negativt beslut


2 Utökande möjlighet och bättre redigering av TG beslut.

Utökade möjlighet till ändringar av beslutade och avslutade tillgodoräknande.
Bättre status för avslutat ärende typ avslag


3 Flytta kurstillfälle i status komplett till ny version av kurs (med deltagande)

Flytta kurstillfälle i status komplett till ny version av kurs (utan deltagande)


4 Bättre integration mot NyA även på kurspaketeringsnivå och inte bara program för val av kurser och inriktningar


5 Förbättrad dokumentation av API mot Ladok.


6 Loggning även på ändring av katalog- och utbildningsinformation med vem som gjort det


7 Utdata förbättringar med att även kunna välja de uppgifter man vill se om studenter som t.ex. programtillhörighet


8 Förbättrad registervård som ändringar av studieperioder och val om det ska slå igenom. Utökade möjligheter till registervård i utbildningsinformationen på program/kurs/tillfällen med och utan studenter registrerade. Ändra studieperiod senare i processen med möjlighet att välja om det ska påverka eller inte påverka registrerade studenter.


9 Kunna använda kopieringsmöjlighet av befintlig utbildningsinformation