Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Info
iconfalse

Release: ()

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

Info
iconfalse


Release notes issues
jqlproject=LTRE and fixversion in ({version}) and resolution=fixed and (component is empty or component not in (LED)) and issuetype in ("New feature","Story") and "information till release notes" is not empty order by issuetype
columnsrelease_notes

Inga nyheter


Förbättrade funktioner 

Info
iconfalse


Release notes issues
jqlproject=LTRE and fixversion in ({version}) and resolution=fixed and (component is empty or component not in (LED)) and issuetype in ("Improvment", "Technical improvment") and "information till release notes" is not empty order by issuetype asc
columnsrelease_notes
 • Studentgränssnittet: Student är nu förhindrad att klicka på "Skicka" en extra gång i samma dialog vid bevisansökan om denne redan skickat in sin ansökan.

  [LTRE-42398]
 • Nu hindras man från att spara en påbörjad resultatändring ifall det samtidigt hunnit påbörjas rapportering av nytt resultat på samma modul och student i en annan flik eller av annan användare.

  [LTRE-42591]
 • Studentgränssnittet: Student är nu förhindrad att klicka på "Skicka" en extra gång i samma dialog vid bevisansökan om denne redan skickat in sin ansökan.

  [LTRE-42398]
 • När CSV-filer hämtas i "Utdata: Behörighetsvillkor", "Utdata: Resultat" samt "Utdata: Utfärdade bevis" så inkluderas nu alla rader från sökresultatet. Även utsökningsparametrarna inkluderas i CSV-filen.

  [LTRE-42280]
 • I "Utdata: Behörighetsvillkor" är "Pågår inom" nu en obligatorisk utsökningsparameter.

  [LTRE-42395]
 • Nu finns möjlighet för lärosätena att lägga in lokala texter som en hjälp för studenterna i alla steg i en bevisansökan som sker via studentgränssnittet. (Inställningarna görs via Systemadministration - Konfiguration - Lokala texter)

  [LTRE-42592]
 • Förbättring så att snabbkommandot Ctrl+S fungerar som det ska i dialogrutor.

  [LTRE-39789]Viktiga rättningar

Info
iconfalse


Release notes issues
jqlproject=LTRE and fixversion in ({version}) and resolution=fixed and (component is empty or component not in (LED,Informationskonverteraren)) and issuetype in ("Bug","Incident") and "information till release notes" is not empty order by issuetype
columnsrelease_notes
 • Rättning i Bevisinformation - Nationella bevistexter så att förhandsgranskning återigen fungerar.

  [LTRE-42716]
 • Rättning av ett fel som gjorde att klarmarkerade resultat på kurser med s.k. "enda prov" inte dök inte upp på startsidans attesteringsflik.

  [LTRE-42729]Nya/ändrade systemaktiviteter

Info
iconfalse

Följande systemaktiviteter har tagits bort:

 • Resultat: Administrera attestanter
 • Resultat: Administrera resultatrapportörer

Nationella utbildningsmallar

Info
iconfalse

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Info
iconfalse


Release notes api
jqlcurrent
typecurrent

Extintegration

 • SCB: Markerat de fält i representationerna som är obligatoriska

  [LTRE-39066]
 • SCB: Utbildningsnivakod har lagts till TillgodoräknasSomRepresentation

  [LTRE-39817]

Studiedeltagande

 • Nytt API för framsökning och csv-export av utdata Behörighetsvillkor: PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.behorighetsvillkor

  [LTRE-42395]
 • Extra information (metadata) för utdata defineras med ny enum UtdataMetadatafälttypRepresentation och innehållet skickas som en Map

  [LTRE-42342]Avisering för framtida API-förändringar

Info
iconfalse


Release notes api
jqlcurrent
typebreaking

Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]

Kataloginformation

 • Fältet "efternamn" på Användare kommer att tappa sin markering som ett obligatoriskt fält

  [LTRE-42315]

Resultat

 • Metoder för ändra (PUT) grund/mål i tillgodoräknande kommer tas bort

  [LTRE-42190]
 • Resurserna BeslutsfattareResource, ResultatrapportörResource och RapporteringsfilterResource med tillhörande representationer kommer tas bort eftersom all hantering av 'medarbetarkopplingar' är utbytt mot hantering via 'medarbetarrättigheter'.

  [LTRE-41908]

Studiedeltagande

 • GET /studiedeltagande/utdata/studieaktivitetochfinansiering är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieaktivitet.och.finansiering

  [LTRE-42354]
 • GET /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs/perioddeltagande är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42355]
 • GET /studiedeltagande/utdata/aktor är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.aktor

  [LTRE-42341]
 • GET /studiedeltagande/utdata/utbytesstudier är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42477]
 • GET /studiedeltagande/utdata/studieavgiftsbetalning är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieavgiftsbetalning. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42558]
 • GET /studiedeltagande/utdata/uppehall är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.uppehall. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42559]
 • GET /studiedeltagande/utdata/behorighetsvillkor är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.behorighetsvillkor

  [LTRE-42540]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs är deprecated sedan sprint 118 och kommer att tas bort. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42849]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/utbytesstudier är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42914]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurspaketering är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurspaketering. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42791]Alla ärenden i version 


Release notes issues
jqlproject=LTRE and fixversion in ({version}) and issuetype != Task and issuetype != Subtask and resolution=fixed and (component is empty or component != LED or (component = Operations and "Information till Release Notes" is not EMPTY )) order by issuetype asc
columnstype key summary
Skapa hinder för att spara ändring av resultat ifall ny påbörjad resultatrapportering finnsSCB: Nivå inom studieordning behövs som attribut för tillgodoräknanden, GoA.Navigationen trasig vid bevisansökanUtdata resultat: Förbättra CSV-filAngularkonvertering av utdata bevisDen nya ladokSnabbtangent hanterar inte flera snabbtangenter på en sida.
Image RemovedLTRE-42608

"Ombud för API-användare" fungerar inte om JSESSIONID återanvänds

LTRE-42284

Registrering av Elasticsearch Snapshot Repositories misslyckas på testmiljöer

LTRE-40361

Dags för ny flyway-baseline?

LTRE-42716

Förhandsgranska Nationella bevistexter kraschar.

LTRE-42729

Resultat att attestera på kurser med enda prov syns inte i attesterafliken på startsidan

Image AddedLTRE-42608

"Ombud för API-användare" fungerar inte om JSESSIONID återanvänds

Image AddedLTRE-42346

UTRED: Möjlighet att avisera den som tilldelas ett TG-ärende

LTRE-36072

Utöka standardtester av resurser

LTRE-4259139817

SCB: Nivå inom studieordning behövs som attribut för tillgodoräknanden, GoA.

LTRE-42499

Ta backup innan och efter uppgradering

LTRE-3981742398

Navigationen trasig vid bevisansökan

Image AddedLTRE-42591

Skapa hinder för att spara ändring av resultat ifall ny påbörjad resultatrapportering finns

LTRE-42583

Skapa data i kataloginformation för de nya intygen, samt konsumera denna i extintegration

LTRE-4244542280

UTRED: Angelägna förbättringar studieavgiftshanteringUtdata resultat: Förbättra CSV-fil

LTRE-4239842445

UTRED: Angelägna förbättringar studieavgiftshantering

LTRE-4228042395

Exportera CSV för utdata Behörighetsvillkor

LTRE-42281

Utdata utfärdade bevis: Förbättra CSV-fil

Image RemovedLTRE-42395

Exportera CSV för utdata Behörighetsvillkor

LTRE-42592

Lokala texter i alla steg i bevisansökan

Image RemovedLTRE-42346

UTRED: Möjlighet att avisera den som tilldelas ett TG-ärende

LTRE-42158

Ctrl + S fungerar inte när man ska stänga dialogen efter att ha bifogat bilaga i ett examensärende

LTRE-41813

Angularkonvertering av utdata bevis

Image AddedLTRE-39066

SCB: Komplettera schemat om obligatorisk information

Image RemovedLTRE-42676

Konvertera Tillgodogrund till Angular

Image RemovedLTRE-42747

Fixa VerifyMigrationTest för Resultat och Examen

LTRE-40590

Studentsökningen söker dubbelt första gången (_=4t)

Image AddedLTRE-39789

Den nya ladokSnabbtangent hanterar inte flera snabbtangenter på en sida.

LTRE-42683

ladokSnabbtangenten i dialoger fungerar ej, återvändsgränd om man klickar flera ggr

LTRE-4181342676

Konvertera Tillgodogrund till Angular

LTRE-41908

147: Ta bort användning av de tidigare medarbetarkopplingarna på serversidan

LTRE-41814

Angularkonvertering av utdata resultat

LTRE-3978942747

Fixa VerifyMigrationTest för Resultat och Examen