Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Info
iconfalse

Release: 1.46.0 (Släppt)

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

Info
iconfalse
Release notes issues
jqlproject=LTRE and fixversion in ({version}) and resolution=fixed and (component is empty or component not in (LED)) and issuetype in ("New feature","Story") and "information till release notes" is not empty order by issuetype
columnsrelease_notes
 • Utbildningsinformation: Det är nu möjligt att hämta en CSV-fil över utbildningstillfällen som sökts fram.

  [LTRE-42304]

Förbättrade funktioner 

Info
iconfalse
Release notes issues
jqlproject=LTRE and fixversion in ({version}) and resolution=fixed and (component is empty or component not in (LED)) and issuetype in ("Improvment", "Technical improvment") and "information till release notes" is not empty order by issuetype asc
columnsrelease_notes
 • På verifieringssidan av intyg döljer nu aldrig kontaktinformationen (sidfoten) själva innehållet.

  [LTRE-42194]
 • När CSV-fil hämtas i "Utdata: Aktör", "Utdata: Studieaktivitet och –finansiering" och "Utdata: Deltagande kurs" kan nu nu fler än 400 rader inkluderas. Utsökningsparametrar inkluderas i CSV-filenI studentgränssnittet har möjligheten att bifoga dokument lyfts in som ett steg i bevisansökan (om systemaktivitet för detta finns), d.v.s. innan man skickat in själva ansökan.

  [LTRE-4227241759]
 • Nu visas vilka fält (d.v.s. även eventuella resultatnoteringar) som kommer tas bort när man tar bort utkast eller attesterade resultat via enpersonsrapporteringI bevisansökan som görs i studentgränssnittet visas nu studentens kontaktuppgifter som ett sista steg.

  [LTRE-4225232385]
 • I bevisärenden har händelsetyper och noteringar justerats för att tydligare förmedla vad som hänt i ett ärende.

  [LTRE-42149]
 • I bevisansökan som görs i studentgränssnittet visas nu studentens kontaktuppgifter som ett sista steg.

  [LTRE-32385]
 • I studentgränssnittet har möjligheten att bifoga dokument lyfts in som ett steg i bevisansökan (om systemaktivitet för detta finns), Nu visas vilka fält (d.v.s. innan man skickat in själva ansökanäven eventuella resultatnoteringar) som kommer tas bort när man tar bort utkast eller attesterade resultat via enpersonsrapportering.

  [LTRE-4175942252]
 • I fliken "Att attestera" visas nu även resultat som är förberedda för borttagning.

  [LTRE-42168]
 • När CSV-fil hämtas i "Utdata: Aktör", "Utdata: Studieaktivitet och –finansiering" och "Utdata: Deltagande kurs" kan nu nu fler än 400 rader inkluderas. Utsökningsparametrar inkluderas i CSV-filen.

  [LTRE-42272]
 • Det är nu svårare att manipulera, ändra och kopiera data i intygen (PDF). Obs avser ej nationellt resultatintyg.

  [LTRE-42302]
 • All visning av resultat som behöver attesteras är borttagna från flikarna "Mina kurser" och "Mina kurser Organisationsrättigheter" på startsidan. Detta ska nu enbart visas i den nya fliken "Att attestera", som nu är först i ordningen av flikar på startsidan.

  [LTRE-41658]


Viktiga rättningar

Info
iconfalse
Release notes issues
jqlproject=LTRE and fixversion in ({version}) and resolution=fixed and (component is empty or component not in (LED,Informationskonverteraren)) and issuetype in ("Bug","Incident") and "information till release notes" is not empty order by issuetype
columnsrelease_notes
 • I uppföljningsrapporten "Utfärdade bevis" har nu beräkningen av antal utfärdade bevis då en utbildning ingår i ett utbildningssamarbete rättats. Rapportunderlaget redovisar dock fortfarande ingående parter i ett utbildningssamarbete.

  [LTRE-41976]
 • Rättat upp länken Uppföljning _ Gruppering av finansieringsformer.

  [LTRE-42447]
 • Nationella översikten filtrerar nu även tillgodoräknanden på forskarnivå korrekt.

  [LTRE-42313]
 • I Nationell översikt visas nu även moduler som är tillgodoräknade med 0 poäng.

  [LTRE-42041]
 • Rättning i Nationella översikten så det godkända resultatet alltid visas i de fall det även finns ett icke godkänt resultat med samma examinationsdatum.

  [LTRE-42274]
 • Rättning i tillgodoräknandeärende så att vid koppling till kurspaketering syns bara en version av paketeringen även om studenten har gjort tillfällesbyten inom kurspaketeringen.

  [LTRE-42156]
 • Rättning i tillgodoräknandeärenden av ett fel som gjorde att det i vissa fall kunde dyka upp ett felaktigt meddelande om att studentens kurspaketering inte är påbörjad.

  [LTRE-42135]
 • I Nationell översikt visas nu även moduler som är tillgodoräknade med 0 poäng.

  [LTRE-42041]
 • I uppföljningsrapporten "Utfärdade bevis" har nu beräkningen av antal utfärdade bevis då en utbildning ingår i ett utbildningssamarbete rättats. Rapportunderlaget redovisar dock fortfarande ingående parter i ett utbildningssamarbete.

  [LTRE-41976]
 • Rättning av ett fel som gjorde att det ibland i Firefox inte gick att fylla i betyg i enpersonsrapporteringen.

  [LTRE-40115]
 • Rättat upp länken Uppföljning _ Gruppering av finansieringsformer.

  [LTRE-42447]
 • I bevisärenden är sökfält för precisering vid "Val av bevisbenämning" återigen tillbaka.

  [LTRE-42366]
 • Nationella översikten filtrerar nu även tillgodoräknanden på forskarnivå korrekt.

  [LTRE-42313]
 • Rättning i Nationella översikten så det godkända resultatet alltid visas i de fall det även finns ett icke godkänt resultat med samma examinationsdatum.

  [LTRE-42274]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Info
iconfalse

Informationen är ännu ej uppdaterad


Nationella utbildningsmallar

Info
iconfalse

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Info
iconfalse
Release notes api
jqlcurrent
typecurrent

Resultat

 • Nu finns möjlighet för integrationer att via resursen resultat/attattestera fråga efter attesteringar en viss användare har väntande. Antingen via (GET) resultat/attattestera/{användareUID} för alla resultat att attestera, eller via (GET) resultat/attattestera/aviserattill/{användareUID} för de resultat användaren har fått avisering till.

  [LTRE-42080]

Studiedeltagande

 • Nytt API för framsökning och csv-export av utdata Studieaktivitet och -finansiering: PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieaktivitet.och.finansiering

  [LTRE-42270]
 • Nytt API för framsökning och csv-export av utdata Deltagande kurs: PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42070]
 • Nytt API för framsökning och csv-export av utdata Aktör: PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.aktor

  [LTRE-42272]

Utbildningsinformation

 • Nytt API för csv-export av utbildningstillfällen

  [LTRE-42304]Avisering för framtida API-förändringar

Info
iconfalse
Release notes api
jqlcurrent
typebreaking

Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]

Kataloginformation

 • Fältet "efternamn" på Användare kommer att tappa sin markering som ett obligatoriskt fält

  [LTRE-42315]

Resultat

 • Metoder för ändra (PUT) grund/mål i tillgodoräknande kommer tas bort

  [LTRE-42190]
 • Resurserna BeslutsfattareResource, ResultatrapportörResource och RapporteringsfilterResource med tillhörande representationer kommer tas bort eftersom all hantering av 'medarbetarkopplingar' är utbytt mot hantering via 'medarbetarrättigheter'.

  [LTRE-41908]

Studiedeltagande

 • GET /studiedeltagande/utdata/studieaktivitetochfinansiering är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieaktivitet.och.finansiering

  [LTRE-42354]
 • GET /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs/perioddeltagande är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42355]
 • GET /studiedeltagande/utdata/aktor är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.aktor

  [LTRE-42341]
 • GET /studiedeltagande/utdata/utbytesstudier är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42477]
 • GET /studiedeltagande/utdata/studieavgiftsbetalning är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieavgiftsbetalning. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42558]
 • GET /studiedeltagande/utdata/uppehall är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.uppehall. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42559]
 • GET /studiedeltagande/utdata/behorighetsvillkor är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.behorighetsvillkor

  [LTRE-42540]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs är deprecated sedan sprint 118 och kommer att tas bort. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42849]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/utbytesstudier är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42914]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurspaketering är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurspaketering. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42791]


Alla ärenden i version 1.46.0


Release notes issues
jqlproject=LTRE and fixversion in ({version}) and issuetype != Task and issuetype != Subtask and resolution=fixed and (component is empty or component != LED or (component = Operations and "Information till Release Notes" is not EMPTY )) order by issuetype asc
columnstype key summary
Gruppering av finansieringform visas inteFiltrering i Nationell översikt visar ej TG på forskarnivå vid filtrering forskarnivå Avvikande modulbetyg mellan nationella översikten och Ladok-PingCSN: Joda till Java-time bugg som påverkar filtreringsscenariot ÅterkalladFFGTillEkvivalentTillfälleI vissa fall i Firefox fungerar inte betygsväljaren i enpersonsrapporteringenExportera CSV för utdata Studieaktivitet och -finansieringTydliggör noteringar i bevisärendenBevisansökan: Bifoga dokument som ett tidigare steg, innan ansökan skickas inLTRE-41990Komplettera med detaljdokumentation i OpenAPI specifikationen
LTRE-41976

UF Utfärdade bevis: felaktig hänsyn tas till ingående parter i ett utbildningssamarbete i beräkningen

Image RemovedLTRE-4244742156

TG avser kurspaketering - flera alternativ visas av samma kurspaketering

LTRE-4231342135

TG-ärenden: Meddelande om att kurspaketeringen inte är påbörjad fastän den är det

LTRE-42041

Tillgodoräknad modul om 0 hp visas inte i den nationella översikten

LTRE-4227441976

UF Utfärdade bevis: felaktig hänsyn tas till ingående parter i ett utbildningssamarbete i beräkningen

Image AddedLTRE-40115

I vissa fall i Firefox fungerar inte betygsväljaren i enpersonsrapporteringen

LTRE-4234942275

Felaktiga openapi-annotationer i resultat

LTRE-42171

Se till att 'form feed'-tecken inte hamnar i vår databas.

LTRE-42156

TG avser kurspaketering - flera alternativ visas av samma kurspaketering

Image RemovedLTRE-42135

TG-ärenden: Meddelande om att kurspaketeringen inte är påbörjad fastän den är det

Image RemovedLTRE-4011542447

Gruppering av finansieringform visas inte

LTRE-42366

Sökfält för precisering vid "Val av bevisbenämning" i bevisärenden saknas

LTRE-42275

Felaktiga openapi-annotationer i resultat

Image RemovedLTRE-4227042349

CSN: Joda till Java-time bugg som påverkar filtreringsscenariot ÅterkalladFFGTillEkvivalentTillfälle

Image AddedLTRE-42313

Filtrering i Nationell översikt visar ej TG på forskarnivå vid filtrering forskarnivå

Image AddedLTRE-42274

Avvikande modulbetyg mellan nationella översikten och Ladok-Ping

LTRE-42194

Kontaktinformation kan dölja delar av Verifieringssidan

Image RemovedLTRE-42272

Exportera CSV för utdata Aktör

Image RemovedLTRE-42253

Enpersonsrapportering - ta bort attesterat resultat

Image RemovedLTRE-42252

Enpersonsrapportering - ta bort utkast

Image RemovedLTRE-42080

Möjlighet för API-användare att fråga efter väntande attesteringar

LTRE-42193

Visa alla "resultat på kurs" som är redo att rapporteras för den med rapporteringsrättigheter

LTRE-4214941759

Bevisansökan: Bifoga dokument som ett tidigare steg, innan ansökan skickas in

LTRE-32385

Bevisansökan: Kontaktuppgifter ska presenteras som ett sista steg

Image AddedLTRE-42149

Tydliggör noteringar i bevisärenden

LTRE-41759-42253

Enpersonsrapportering - ta bort attesterat resultat

Image AddedLTRE-42252

Enpersonsrapportering - ta bort utkast

LTRE-42168

Visa resultat som är förberedda för borttagning i fliken "Att attestera"

LTRE-42080

Möjlighet för API-användare att fråga efter väntande attesteringar

Image AddedLTRE-42070

Exportera CSV för utdata Deltagande Kurs

Image AddedLTRE-42272

Exportera CSV för utdata Aktör

Image AddedLTRE-42270

Exportera CSV för utdata Studieaktivitet och -finansiering

LTRE-42304

CSV-fil för utbildingstillfällen

Image AddedLTRE-41990

Angularuppgradering av samtliga grunddatakategorier

LTRE-40932

Komplettera med detaljdokumentation i OpenAPI specifikationen

Image AddedLTRE-42302

Säkrare PDF:er för intyg (ej redigerbara)

Image Removed

Angularuppgradering av samtliga grunddatakategorier

LTRE-42268

Angularkonvertering sprint 146

LTRE-4093242071

Utdata: Testa MQT:er tillsammans med Utdatarapport

LTRE-41658

Ta bort all hantering av attestering från "Mina kurser-flikarna" på startsidan, samt justera flikordning

LTRE-42276

Search Panel, ändra ordningen på rubriker med valt språk engelska

Image RemovedLTRE-42071

Utdata: Testa MQT:er tillsammans med Utdatarapport