Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Info
iconfalse

Release: ()

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

Info
iconfalse


Release notes issues
jqlproject=LTRE and fixversion in ({version}) and resolution=fixed and (component is empty or component not in (LED)) and issuetype in ("New feature","Story") and "information till release notes" is not empty order by issuetype
columnsrelease_notes

Inga nyheter


Förbättrade funktioner 

Info
iconfalse


Release notes issues
jqlproject=LTRE and fixversion in ({version}) and resolution=fixed and (component is empty or component not in (LED)) and issuetype in ("Improvment", "Technical improvment") and "information till release notes" is not empty order by issuetype asc
columnsrelease_notes
 • I ärende för tillgodoräknande framgår det nu i ärendenoteringar om något i ärendet förändrats efter klarmarkering.

  [LTRE-42014]
 • När aktivitetstillfälle skapas via kursvyn så används nu samma dialogruta som när aktivitetstillfälle skapas via menyvalet "Aktivitetstillfälle".

  [LTRE-41812]Viktiga rättningar

Info
iconfalse


Release notes issues
jqlproject=LTRE and fixversion in ({version}) and resolution=fixed and (component is empty or component not in (LED,Informationskonverteraren)) and issuetype in ("Bug","Incident") and "information till release notes" is not empty order by issuetype
columnsrelease_notes
 • Sidan "Skyddade identitetsuppgifter" har rättats så att den visar rätt namn efter alias har lagts till och tagits bort mer än en gång med namnbyte däremellan.

  [LTRE-41421]
 • Nu tillåts man ta bort kurstillfälle som kopplats till aktivitetstillfälle ifall ingen student vid det aktuella tillfället är tillagt på aktivitetstillfället. Vidare stoppas man från att skapa eller uppdatera ett aktivitetstillfälle där man angett prefix för anonymkod ifall man inte också har angett att det ska vara ett anonymt aktivitetstillfälle.

  [LTRE-42201]
 • Rättning så att rapporteringsrättighet nu krävs även vid ändring av attesterat resultat på kurs som inkommit automatiskt vid resultat på modul (s.k. "enda prov").

  [LTRE-42187]
 • I ärenden för tillgodoräknande tillåts nu åter radbrytning i beskrivningsfältet för "Annan specifikation".

  [LTRE-42244]
 • För att kunna se historik på användare och lokala behörighetsprofiler krävs den nya systemaktiviteten "Behörighetsadministration: Sök behörighetshistorik". Systemaktiviteterna "Behörighetsadministration: Koppla lokala behörighetsprofiler till användare" respektive "Studentinformation: Sök student i hela Ladok - nationell rättighetsnivå" ger ej längre behörighet att se historiken.

  [LTRE-42004]
 • Sidan "Skyddade identitetsuppgifter" har rättats så att den visar rätt namn efter alias har lagts till och tagits bort mer än en gång med namnbyte däremellan.

  [LTRE-41421]
 • I ärenden för tillgodoräknande tillåts nu åter radbrytning i beskrivningsfältet för "Annan specifikation".

  [LTRE-42244]
 • Nu tillåts man ta bort kurstillfälle som kopplats till aktivitetstillfälle ifall ingen student vid det aktuella tillfället är tillagt på aktivitetstillfället. Vidare stoppas man från att skapa eller uppdatera ett aktivitetstillfälle där man angett prefix för anonymkod ifall man inte också har angett att det ska vara ett anonymt aktivitetstillfälle.

  [LTRE-42201]
 • Uppföljningsrapporter: Rättning så att kalenderhalvår formateras som Excel-formel t.ex. ="2020:1" i rapportunderlag.

  [LTRE-42001]
 • Vid massutfärdande av kursbevis blir numera "Datum för avslutade studier" korrekt.

  [LTRE-41831]Nya/ändrade systemaktiviteter

Info
iconfalse

Ny systemaktivitet:

"Behörighetsadministration: Sök behörighetshistorik" 


Ändrade systemaktiviteter:

"Behörighetsadministration: Koppla lokala behörighetsprofiler till användare" samt "Studentinformation: Sök student i hela Ladok - nationell rättighetsnivå" ger ej längre behörighet att se historiken.


Nationella utbildningsmallar

Info
iconfalse

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


Förbättringar i tekniska dokumentationen

Info
iconfalse


API-förändringar

Info
iconfalse


Release notes api
jqlcurrent
typecurrent

Resultat

 • Rättat dokumentation för Resultat.KursinsansUID till att inte vara obligatorisk.

  [LTRE-40873]Avisering för framtida API-förändringar

Info
iconfalse


Release notes api
jqlcurrent
typebreaking

Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]

Kataloginformation

 • Fältet "efternamn" på Användare kommer att tappa sin markering som ett obligatoriskt fält

  [LTRE-42315]

Resultat

 • Metoder för ändra (PUT) grund/mål i tillgodoräknande kommer tas bort

  [LTRE-42190]
 • Resurserna BeslutsfattareResource, ResultatrapportörResource och RapporteringsfilterResource med tillhörande representationer kommer tas bort eftersom all hantering av 'medarbetarkopplingar' är utbytt mot hantering via 'medarbetarrättigheter'.

  [LTRE-41908]

Studiedeltagande

 • GET /studiedeltagande/utdata/studieaktivitetochfinansiering är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieaktivitet.och.finansiering

  [LTRE-42354]
 • GET /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs/perioddeltagande är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42355]
 • GET /studiedeltagande/utdata/aktor är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.aktor

  [LTRE-42341]
 • GET /studiedeltagande/utdata/utbytesstudier är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42477]
 • GET /studiedeltagande/utdata/studieavgiftsbetalning är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieavgiftsbetalning. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42558]
 • GET /studiedeltagande/utdata/uppehall är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.uppehall. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42559]
 • GET /studiedeltagande/utdata/behorighetsvillkor är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.behorighetsvillkor

  [LTRE-42540]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs är deprecated sedan sprint 118 och kommer att tas bort. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42849]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/utbytesstudier är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42914]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurspaketering är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurspaketering. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42791]Alla ärenden i version 


Release notes issues
jqlproject=LTRE and fixversion in ({version}) and issuetype != Task and issuetype != Subtask and resolution=fixed and (component is empty or component != LED or (component = Operations and "Information till Release Notes" is not EMPTY )) order by issuetype asc
columnstype key summary
Kibana: normalisering av queryparameterar klarar ej %Systemfel vid skapande av nytt tilfälle i FirefoxBehörighet för sökningar behöver förfinasFält med dolda tecken i rapportunderlagOpenapi: Resultat KursinstansUID ska enligt dokumentationen vara obligatorisk, men är null i returnerat objektImage RemovedÄrendefördelning: Ändra schemaläggning från springcron till intervall för att slippa time zone offset transition problemUtvärdera om NeoLoadtesterna kan använda sig av förpreppade miljöerGrafana för Ladok Extra3pp:er version 1.45Kibana: normalized_requests fungerar inte för vissa mönsterTa in beroende till fileservice i extintegrationUppdatera information på landningsidan för integratörerSwitch apache balancer , timeoutAngularkonvertering av aktivitetstillfällen
LTRE-42233

rotate-backup har tappat bort fileservice

Image RemovedLTRE-3864842187

Ändring av attesterat resultat tillåts utan rapporteringsrättighet vid kurs med "enda prov"

LTRE-42043

Byggfel pga av upstream-beroenden i Maven

LTRE-42004

Behörighet för sökningar behöver förfinas

Image AddedLTRE-41989

Fel i hanteringen av requestbody

Image AddedLTRE-41421

Sidan Skyddade identitetsuppgifter visar inte rätt namn

Image AddedLTRE-38648

Kibana: normalisering av queryparameterar klarar ej %

LTRE-42244

I tillgodoräknandeärenden tillåts inte längre radbrytning i Annan specifikation

Image AddedLTRE-42242

Rätta titel-ärende står och snurrar

LTRE-4220442233

rotate-backup har tappat bort fileservice

LTRE-42201

För hård kontroll vid ändring av aktivitetstillfällen gällande tillägg av nya kurstillfällen

Image RemovedLTRE-42187

Ändring av attesterat resultat tillåts utan rapporteringsrättighet vid kurs med "enda prov"

LTRE-42169

Filtret för rate limit filtrerar på uppfoljning istället för feed

Image RemovedLTRE-42244

I tillgodoräknandeärenden tillåts inte längre radbrytning i Annan specifikation

LTRE-42112

Lika bra att vi tar bort alla openapi-annotationer på de som är hidden

LTRE-4200442102

Openapi: Resultat KursinstansUID ska enligt dokumentationen vara obligatorisk, men är null i returnerat objekt

LTRE-41989

Fel i hanteringen av requestbody

Image RemovedLTRE-4200142204

Systemfel vid skapande av nytt tilfälle i Firefox

LTRE-42069

Gitea -api kräver token för access

LTRE-4210242001

Fält med dolda tecken i rapportunderlag

LTRE-41831

"Datum för avslutade studier" blir felaktigt dagens datum vid massutfärdade av kursbevis

LTRE-42003

Plocka ut det grundläggande felmeddelandet och lägg på första sidan

Image RemovedLTRE-41774

Eventhandlers i Extintegration (verifieringsmetadata)

42014

Justera noteringstyper i TG-ärende

LTRE-41769

Publicera ett event när ett intyg skapas i EX (verifieringsmetadata)

LTRE-41768

Publicera ett event när ett intyg skapas i SD (verifieringsmetadata)

LTRE-40693

manage-replicated-ufro.py stop/teardown/start/setup ska alltid vara nöjd om replication_enabled=false

LTRE-42014

Justera noteringstyper i TG-ärende

42003

Plocka ut det grundläggande felmeddelandet och lägg på första sidan

Image AddedLTRE-3819941774

Eventhandlers i Extintegration (verifieringsmetadata)

LTRE-42189

"Sniffa av" och lagra verifieringsmetadata i EI vid utfärdande av nationellt intyg på väg från LadokPing

Image AddedLTRE-42141

Prestanda: dåliga svarstider vid attestering med många ingående resultat

LTRE-42124

NeoLoad: lägg till test för "Mina Kurser (organisationsrättigheter)"

LTRE-42120

Angularkonvertering - Team 2 - Sprint 145

LTRE-42164-Image RemovedLTRE-42109

Resurs av typen "stream" har ofta @Schema(implementation = Object.class)

LTRE-42103

Openapi: Dubbletter av OperationID måste få unika namn, del 2

LTRE-4196341812

Angularkonvertering av aktivitetstillfällen

LTRE-4196141327

Uppdatera information på landningsidan för integratörer

LTRE-4206039544

Switch apache balancer , timeout

LTRE-4177538199

Ärendefördelning: Ändra schemaläggning från springcron till intervall för att slippa time zone offset transition problem

LTRE-4132742164

Utvärdera om NeoLoad-testerna kan använda sig av förpreppade miljöer

LTRE-3954442114

Uppgradera till Apache Tomcat 9.0.33

LTRE-4214142060

Prestanda: dåliga svarstider vid attestering med många ingående resultatKibana: normalized_requests fungerar inte för vissa mönster

LTRE-41969

Angularkonvertering av bevisutfärdande

Image AddedLTRE-41963

Grafana för Ladok Extra

LTRE-4181241961

3pp:er version 1.45

LTRE-4211441775

Uppgradera till Apache Tomcat 9.0.33Ta in beroende till fileservice i extintegration