Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Info
iconfalse

Release: 1.35.1 (Släppt)

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

Info
iconfalse
Release notes issues
jqlproject=LTRE and fixversion in ({version}) and resolution=fixed and (component is empty or component not in (LED,Operations,Informationskonverteraren)) and issuetype in ("New feature","Story") and "information till release notes" is not empty order by issuetype
columnsrelease_notes

Inga nyheter

Förbättrade funktioner 

Info
iconfalse
Release notes issues
jqlproject=LTRE and fixversion in ({version}) and resolution=fixed and (component is empty or component not in (LED,Operations,Informationskonverteraren)) and issuetype in ("Improvment", "Technical improvment") and "information till release notes" is not empty order by issuetype asc
columnsrelease_notes

Inga nyheter


Viktiga rättningar

Info
iconfalse
Release notes issues
jqlproject=LTRE and fixversion in ({version}) and resolution=fixed and (component is empty or component not in (LED,Operations,Informationskonverteraren)) and issuetype in ("Bug","Incident") and "information till release notes" is not empty order by issuetype
columnsrelease_notes
 • Rättat fel i REST-dokumentationen som uppstått efter tidigare uppgradering av tredjepartsramverk.

  [LTRE-40305]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Info
iconfalse

Informationen är ännu ej uppdaterad


Nationella utbildningsmallar

Info
iconfalse

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Info
iconfalse
Release notes api
jqlcurrent
typecurrent

Inga nyheterAvisering för framtida API-förändringar

Info
iconfalse
Release notes api
jqlcurrent
typebreaking

Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]

Kataloginformation

 • AnvandarbehorigheterEvent döljs för externa system tidigast i version 1.27 i syfte att minska onödig exponering av känsliga uppgifter som av säkerhetsskäl ej bör hanteras utanför systemet.

  [LTRE-33823]
 • Generalisering/begreppsbyte för autentiseringsrelaterad konfiguration. Begreppet "återautentisering" breddas (till "autentisering") för att kunna täcka in andra typer av autentisering, t.ex. inloggning i studentgränssnitt, admingränssnitt etc. Ändringen påverkar följande resurser; /kataloginformation/grunddata/aktivitetsomkraveraterautentisering [GET/POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/konfigurationavaterautentisering [GET/POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/sakerhetsnivaforaterautentisering [GET/POST/PUT]

  [LTRE-38716]
 • Grunddatakategorierna AktivitetSomKräverAutentisering och SäkerhetsnivåFörAutentisering är de facto statiska värdemängder och ska inte längre administreras som grunddata. Man kan tills vidare hämta och lista dessa på samma sätt som tidigare, men inte längre skapa eller uppdatera dessa värden. Av samma anledning utgår även händelser som rör dessa grunddatakategorier. Ändringen påverkar följande resurser; /kataloginformation/grunddata/aktivitetsomkraveraterautentisering [POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/sakerhetsnivaforaterautentisering [POST/PUT]

  [LTRE-40769]

Resultat

 • Resultat.Status tas bort. Istället ska länk finnas för hämtning av status på resultat (/status/{resultatUID})

  [LTRE-38695]
 • Betygsfördelning per aktivitetstillfälle kommer inte längre att returneras vid anropet resultat/kurstillfalle/resultatsfordelning

  [LTRE-40252]

Studentinformation

 • Objektet som returneras i REST-GET http://relations.ladok.se/studentinformation kommer att ändras så att det bara finns en lista med studenthistorikposter: "Studenthistorikpost" av typen StudenthistorikpostNy. Den äldre listan med studenthistorikposter: "Student" av typen Studenthistorikpost kommer att tas bort.

  [LTRE-39790]


Alla ärenden i version 1.35.1


Release notes issues
jqlproject=LTRE and fixversion in ({version}) and issuetype!= Task and resolution=fixed and (component is empty or component not in (LED,Operations)) order by issuetype asc
columnstype key summary
LTRE-39971

Obefintlig dokumentation på /restdoc gällande /filtrera på utbinstans och utbtillf

LTRE-40305

Genereringen av restdokumentation saknar information om parametrar