Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Info
iconfalse

Release: ()

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

Info
iconfalse


Release notes issues
jqlproject=LTRE and fixversion in ({version}) and resolution=fixed and (component is empty or component not in (LED,Operations,Informationskonverteraren)) and issuetype in ("New feature","Story") and "information till release notes" is not empty order by issuetype
columnsrelease_notes

Inga nyheter


Förbättrade funktioner 

Info
iconfalse


Release notes issues
jqlproject=LTRE and fixversion in ({version}) and resolution=fixed and (component is empty or component not in (LED,Operations,Informationskonverteraren)) and issuetype in ("Improvment", "Technical improvment") and "information till release notes" is not empty order by issuetype asc
columnsrelease_notes
 • Vid etablering av student tas inledande och avslutande blanktecken bort från för- och efternamn innan uppgifterna sparas nerDialogen för att skapa individuellt åtagande har förenklats. Angivet värde från första sidan i "Med planerad start" ger automatiskt förslag på "Giltig fr.o.m." för utbildning samt "Startperiod" för utbildningstillfälle.

  [LTRE-39248]Nu är det möjligt att lämna återkoppling på Nationell översikt och Betastartsidan via länk i respektive vy till ett återkopplingsformulär39314]
 • När individuell utbildning skapas inom ramen för kurspaketeringstillfälle ges nu ett editerbart förslag på organisation utifrån kurspaketeringens organisation.

  [LTRE-39530]
 • Nationell översikt har fått uppdaterad grafisk design och visar även utbildningssamarbeten, vidare har summeringen korrigerats.

  [LTRE-39444]
 • Första sidan i flödet för att skapa utbildning har justerats för att förenkla flödet.

  [LTRE-39322]
 • Det är nu möjligt att ändra placering i studieplan för kurs med tidigt avbrott

  [LTRE-38464]
 • Examen: Beviskombinationer som inte används kan nu tas bort. (Kräver ingen ny behörighet, utan nås via samma behörighet som att skapa beviskombination).

  [LTRE-28665]
 • På betastartsidans flik för medarbetarrättigheter på organisationsnivå sparas nu den senast valda organisationen i webbläsaren. 39312]
 • När utbildningstillfälle skapas ges nu ett editerbart förslag på datum för studieperiod utifrån angiven startperiod. I det fall ytterligare studieperioder läggs till ges även editerbara förslag på datum för dessa utifrån värde angivet för datum i föregående studieperiod

  [LTRE-39181]
 • På betastartsidans flik för medarbetarrättigheter på organisationsnivå sparas nu den senast valda organisationen i webbläsaren. Nästa gång man går in på startsidan så hamnar man automatiskt på samma organisation om man använder samma webbläsare.

  [LTRE-39548]
 • Vid sökning av kurs/kurstillfälle i studiedokumentation har en ny filtreringmöjlighet införts i presentationen av sökresultat. Det har tillkommit en filtrering för att kunna visa endast kurstillfällen med studenter som är klara för resultat på kurs. Observera att denna filtrering bara sker på de kurstillfällen som visas på sidan enligt det pagineringsval man gjort, den filtrerar alltså inte fram utifrån samtliga sökträffar.

  [LTRE-38463]
 • När utbildning ska läggas till i utbildningstillfällesstruktur visas endast en version av utbildningen i sökpanelen.

  [LTRE-28669

  Examen: Bevismallarna under Förhandsgranska i ett bevisärende visas nu i alfabetisk ordning, vilket även medför att pdf:erna presenteras konsekvent i samma ordning.

  [LTRE-39489]
 • Första sidan i flödet för att skapa utbildning har justerats för att förenkla flödet.

  [LTRE-39322]
 • Nu finns en ny länk i Ladoks sidfot som leder till Versionsinformation. Här presenteras vad som är nytt i respektive version av Ladok.

  [LTRE-39282]
 • Vid etablering av student tas inledande och avslutande blanktecken bort från för- och efternamn innan uppgifterna sparas ner.

  [LTRE-39248]
 • På Betastartsidan visas nu referens, namn och personnummer, för individuella kurstillfällen.

  [LTRE-39241]
 • Ny filtreringsmöjlighet, Utbildningstypsgrupp, är tillagt under Studiedokumentation vid sökning av kurs/kurstillfälle.

  [LTRE-38948]
 • Nu finns en ny länk i Ladoks sidfot som leder till Versionsinformation. Här presenteras vad som är nytt i respektive version av LadokNär individuellt tillfälle skapas inom ramen för kurspaketeringstillfälle ges nu ett editerbart förslag på värden utifrån angivna värden på det närmast överliggande kurspaketeringstillfället.

  [LTRE-39282]Snabbsökningsfunktion för kurskod och personnummer har flyttats/tillkommit längst uppe till höger i sidhuvudet (den gröna listen). Dessa fält följer med på alla sidor inom Studiedokumentation, och kan nås via snabbkommandon var man än befinner sig på sidorna. Vid sökning slussas man till den vanliga kurssökningssidan respektive studentsökningssidan39182]
 • Vid skapa individuellt tillfälle ges nu ett editerbart förslag på omfattningsvärde utifrån utbildningens omfattning

  [LTRE-39650]
 • Nu är det möjligt att lämna återkoppling på Nationell översikt och Betastartsidan via länk i respektive vy till ett återkopplingsformulär.

  [LTRE-3845939530]
 • Nu inkluderas polisutbildning, PU18, i LadokPingNationell översikt har fått uppdaterad grafisk design och visar även utbildningssamarbeten, vidare har summeringen korrigerats.

  [LTRE-39424]Examen: Bevismallarna under Förhandsgranska i ett bevisärende visas nu i alfabetisk ordning, vilket även medför att pdf:erna presenteras konsekvent i samma ordning39444]
 • Nu inkluderas polisutbildning, PU18, i LadokPing.

  [LTRE-3948939424]
 • Vid skapa utbildningstillfälle är begreppet "Period" Attributet i Utbildningsinformation som tidigare benämnts "Sista dag för sen anmälan" heter nu "Sen anmälan stängd fr o m" då anmälan är stängd fr o m det datum som anges.

  [LTRE-39405]
 • Vid skapa utbildningstillfälle är begreppet "Period" ändrat till "Med planerad start" för att styra vilken version av lokal utbildningsmall som ska användas.

  [LTRE-21332]
 • När individuell utbildning skapas inom ramen för kurspaketeringstillfälle ges nu ett editerbart förslag på organisation utifrån kurspaketeringens organisationVid time-out i Uppföljning visas nu fliken 'Hämtade rapportresultat' automatiskt. Ingen refresh av sidan behövs.

  [LTRE-3931238495]
 • När individuellt tillfälle skapas inom ramen för kurspaketeringstillfälle ges nu ett editerbart förslag på värden utifrån angivna värden på det närmast överliggande kurspaketeringstillfället.

  [LTRE-39182]
 • När utbildningstillfälle skapas ges nu ett editerbart förslag på datum för studieperiod utifrån angiven startperiod. I det fall ytterligare studieperioder läggs till ges även editerbara förslag på datum för dessa utifrån värde angivet för datum i föregående studieperiod

  [LTRE-39181]
 • Dialogen för att skapa individuellt åtagande har förenklats. Angivet värde från första sidan i "Med planerad start" ger automatiskt förslag på "Giltig fr.o.m." för utbildning samt "Startperiod" för utbildningstillfälle.

  [LTRE-39314]
 • Vid time-out i Uppföljning visas nu fliken 'Hämtade rapportresultat' automatiskt. Ingen refresh av sidan behövs.

  [LTRE-38495

  Snabbsökningsfunktion för kurskod och personnummer har flyttats/tillkommit längst uppe till höger i sidhuvudet (den gröna listen). Dessa fält följer med på alla sidor inom Studiedokumentation, och kan nås via snabbkommandon var man än befinner sig på sidorna. Vid sökning slussas man till den vanliga kurssökningssidan respektive studentsökningssidan.

  [LTRE-38459]
 • Vid sökning av kurs/kurstillfälle i studiedokumentation har en ny filtreringmöjlighet införts i presentationen av sökresultat. Det har tillkommit en filtrering för att kunna visa endast kurstillfällen med studenter som är klara för resultat på kurs. Observera att denna filtrering bara sker på de kurstillfällen som visas på sidan enligt det pagineringsval man gjort, den filtrerar alltså inte fram utifrån samtliga sökträffar.

  [LTRE-38463]
 • Examen: Beviskombinationer som inte används kan nu tas bort. (Kräver ingen ny behörighet, utan nås via samma behörighet som att skapa beviskombination).

  [LTRE-28665]
 • Nu finns stöd så värden för kod-attributen som används för XML-filerna alltid anges som versaler.

  [LTRE-25501]
 • Attributet i Utbildningsinformation som tidigare benämnts "Sista dag för sen anmälan" heter nu "Sen anmälan stängd fr o m" då anmälan är stängd fr o m det datum som anges.

  [LTRE-39405]
 • Vid skapa individuellt tillfälle ges nu ett editerbart förslag på omfattningsvärde utifrån utbildningens omfattning

  [LTRE-39650

  Det är nu möjligt att ändra placering i studieplan för kurs med tidigt avbrott

  [LTRE-38464]
 • När utbildning ska läggas till i utbildningstillfällesstruktur visas endast en version av utbildningen i sökpanelen.

  [LTRE-28669]
 • Uppgradering till nyare version av 3:pp genomförd

  [LTRE-39421]Viktiga rättningar

Info
iconfalse


Release notes issues
jqlproject=LTRE and fixversion in ({version}) and resolution=fixed and (component is empty or component not in (LED,Operations,Informationskonverteraren)) and issuetype in ("Bug","Incident") and "information till release notes" is not empty order by issuetype
columnsrelease_notes
Info
iconfalse
Release notes api
jqlcurrent
typecurrent
 • Nationell översikt visar nu bara senaste resultatet för en modul.

  [LTRE-39558]

  Nationell översikt visar nu kurser korrekt inom eller kurser korrekt inom eller utom inriktning. Dvs en kurs som lästs inom en inriktning/underliggande kurspaketering visas endast där och inte i överliggande.

  [LTRE-39537]
 • När datumbegränsning på kursresultat anges i Nationell översikt visas inte de ej avslutade kurserna.

  [LTRE-39533]
 • Nationell översikt visar nu bara en kurs, även om det finns uppgifter på två olika kursinstanserAttestering av resultat, tillgodoräknanden, andra meriter och annat resultat är nu möjliggjort även för tidszoner som ligger så långt före Sverige att det hunnit bli nästa dag i det landet. Attesteringsdatum blir då ändå det datum som gäller i Sverige för den aktuella tidpunkten.

  [LTRE-3953438701]
 • Nationell översikt klarar nu av att visa alla kurser på en kurspaketering där studenten gjort tillfällesbyten.På Betastartsidan visas nu organisationer sorterade i alfabetisk ordning utifrån benämning. Även organisationskoden visas.

  [LTRE-3952339547]
 • Vid skapande av medarbetarrättigheter exkluderas nu utresande utbytesåtaganden.

  [LTRE-39521]
 • På Betastartsidan visas nu organisationer sorterade i alfabetisk ordning utifrån benämning. Även organisationskoden visas.Nationell översikt klarar nu av att visa alla kurser på en kurspaketering där studenten gjort tillfällesbyten.

  [LTRE-3954739523]
 • Nya Betastartsidan: I vissa scenarion tändes inte attesteringsknappen som den skulle. Detta är nu rättatRapportbeställningar som exekveras längre än 2 timmar avbryts och får korrekt status ("Avbruten").

  [LTRE-3907339381]
 • Attestering av resultat, tillgodoräknanden, andra meriter och annat resultat är nu möjliggjort även för tidszoner som ligger så långt före Sverige att det hunnit bli nästa dag i det landet. Attesteringsdatum blir då ändå det datum som gäller i Sverige för den aktuella tidpunkten.Prestanda för borttag av utbildningsinstans i status utkast är förbättrad.

  [LTRE-3870139295]
 • I Examens API är nu preciseringsgruppering inte längre en obligatorisk uppgift på representation av precisering.

  [LTRE-39283]
 • Summeringen i Studentöversikten har justerats så att beräkningen tar hänsyn till att ett tillgodoräknande har rättas genom att läggas in eller tas bort i kurspaketering.

  [LTRE-39054]
 • Ärendehantering: I vissa fall blev det felmeddelande när en handläggare försökte lägga till modulresultat i ett bevisärende. Detta är nu rättat.

  [LTRE-39417]
 • I BI_RESULTAT är nu URSPRUNGLIGT_KURSTILLFALLE_UID rättat till kurstillfället från Justerat rapporten Helårsprestationer så att endast uppgift om finansieringsform hämtas från kurstillfället för förstagångsregistreringen.

  [LTRE-3940739225]
 • Rapportbeställningar som exekveras längre än 2 timmar avbryts och får korrekt status ("Avbruten")Summeringar och visning av kurser under oavslutade kurser i studentgränssnittet har korrigerats.

  [LTRE-39381]Justerat rapporten Helårsprestationer så att endast uppgift om finansieringsform hämtas från kurstillfället för förstagångsregistreringen39222]
 • Nya Betastartsidan: I vissa scenarion tändes inte attesteringsknappen som den skulle. Detta är nu rättat.

  [LTRE-39225]
 • Summeringen i Studentöversikten har justerats så att beräkningen tar hänsyn till att ett tillgodoräknande har rättas genom att läggas in eller tas bort i kurspaketering.

  [LTRE-39054]
 • Summeringar och visning av kurser under oavslutade kurser i studentgränssnittet har korrigerats.

  [LTRE-39222]
 • EMIL: 39073]
 • EMIL: I det fall eventPackageEvent är tom skickas inte taggen med i educationEvent filen.

  [LTRE-39645]
 • Prestanda för borttag av utbildningsinstans i status utkast är förbättradNationell översikt visar nu bara senaste resultatet för en modul.

  [LTRE-39295]

Ändrad systemaktivitet

Info
iconfalse

Bevis: Hantera lokal bevisinformation ger nu även behörighet till att ta bort beviskombinationer.

Nationella utbildningsmallar

Info
iconfalse

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.

API-förändringar

 • 39558]
 • Nationell översikt visar nu bara en kurs, även om det finns uppgifter på två olika kursinstanser.

  [LTRE-39534]
 • När datumbegränsning på kursresultat anges i Nationell översikt visas inte de ej avslutade kurserna.

  [LTRE-39533]
 • I BI_RESULTAT är nu URSPRUNGLIGT_KURSTILLFALLE_UID rättat till kurstillfället från förstagångsregistreringen.

  [LTRE-39407]Ändrad systemaktivitet

Info
iconfalse

Bevis: Hantera lokal bevisinformation ger nu även behörighet till att ta bort beviskombinationer.


Nationella utbildningsmallar

Info
iconfalse

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Info
iconfalse


Release notes api
jqlcurrent
typecurrent

Examen

 • /ex:Preciseringar/ex:PreciseringsgrupperingID är inte längre en obligatorisk uppgift

  [LTRE-39283]
 • Ny delete-resurs för beviskombination

  [LTRE-28664]

Resultat

 • Tilläg av uppgiften ReferensTillStudent för Kurstillfallesdetalj för att kunna visa vem tillfället avser om det är individuellt

  [LTRE-39241]
 • Tillägg av query parameter för kunna avgränsa sökning av utbildningsinstans på att den kan rapporteras

  [LTRE-39521]
 • Resultat.Status tas bort. Istället ska länk finnas för hämtning av status på resultat (/status/{resultatUID})

  [LTRE-38695]

Utbildningsinformation

 • Nytt event UtbildningsinstansBorttagenEvent för att kunna lösa supportärende "Modul i påbörjad förhindrar borttag av kurs"

  [LTRE-39356]Avisering för framtida API-förändringar

Info
iconfalse


Release notes api
jqlcurrent
typebreaking

Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]

Kataloginformation

 • Fältet "efternamn" på Användare kommer att tappa sin markering som ett obligatoriskt fält

  [LTRE-42315]

Resultat

 • Metoder för ändra (PUT) grund/mål i tillgodoräknande kommer tas bort

  [LTRE-42190]
 • Resurserna BeslutsfattareResource, ResultatrapportörResource och RapporteringsfilterResource med tillhörande representationer kommer tas bort eftersom all hantering av 'medarbetarkopplingar' är utbytt mot hantering via 'medarbetarrättigheter'.

  [LTRE-41908]

Studiedeltagande

 • GET /studiedeltagande/utdata/studieaktivitetochfinansiering är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieaktivitet.och.finansiering

  [LTRE-42354]
 • GET /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs/perioddeltagande är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42355]
 • GET /studiedeltagande/utdata/aktor är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.aktor

  [LTRE-42341]
 • GET /studiedeltagande/utdata/utbytesstudier är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42477]
 • GET /studiedeltagande/utdata/studieavgiftsbetalning är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieavgiftsbetalning. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42558]
 • GET /studiedeltagande/utdata/uppehall är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.uppehall. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42559]
 • GET /studiedeltagande/utdata/behorighetsvillkor är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.behorighetsvillkor

  [LTRE-42540]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs är deprecated sedan sprint 118 och kommer att tas bort. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42849]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/utbytesstudier är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42914]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurspaketering är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurspaketering. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42791]

Alla ärenden i version 

Release notes issues
jqlproject=LTRE and fixversion in ({version}) and issuetype!= Task and resolution=fixed and (component is empty or component not in (LED,Operations)) order by issuetype asc
columnstype key summary
Image RemovedLTRE-39715

NeoLoad: uppföljningssviten har slutat fungera efter ändringar i domänen

Image RemovedLTRE-39786

Går inte att mata in datum med tangentbordet

Image RemovedLTRE-39655

NeoLoad: korrigera efter ändringar av behörigheter i extint

Image RemovedLTRE-39647

Felsök reservantagningar som fattas i Ladok

Image RemovedLTRE-38784

Se över vilka dependencies vi har i våra pom-filer

Image RemovedLTRE-38531

UFAIP Optimera (Refaktorisera SOKVY_UNDERLAG_FOR_ANMALAN_INOM_PROGRAM)

Image RemovedLTRE-39558Nationell översikt (beta): Dubbla kursmodulrader i detaljerad vy
 • utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42849]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/utbytesstudier är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42914]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurspaketering är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurspaketering. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42791]Alla ärenden i version 


Release notes issues
jqlproject=LTRE and fixversion in ({version}) and issuetype!= Task and resolution=fixed and (component is empty or component not in (LED,Operations)) order by issuetype asc
columnstype key summary
Nationell översikt (beta): Kurser saknas vid tillfällesbyte på paketeringFörbättra XSD-valideringenMigrera bort fördröjda event på student som avser ei:ExternAntagningEvent och ei:ExterntÅterbudEvent vilka tar ut varandraSortera organisationerna på organisationsstartsidanMigrera in senare delAttestknappen tänds inte på nya startsidan Pga fel tidzon kan man förhindras att attestera resultat /ex:Preciseringar/ex:PreciseringsgrupperingID bör inte vara en obligatorisk uppgiftBevisärende Valideringsfel: Ta med modulresultatDel 1: Rätta modullänkarna i nya resultatöversikten för studentIndividuell kurs/tillfälle - indikera inte beslutsinformation som obligatoriskUrsprungligt kurstillfälle uid är felSnurra och typ felmeddelande vid spara utsökningsparametrar i Genomströmning kurspaketeringstillfälleVisa avbruten-status på Hämtning av rapporterHPR visas på två olika kurstillfällen i resultat jmf underlagetSummering efter rättning av TG behöver ses överSummering av oavslutade kurser i studentgränssnittet behöver ses överTaggen eventPackageReference skickas tom vilket ger fel vid inhämtning av HubbleIdentitetshistorik från föregående student ligger kvarFel i errorlogg: "Persistensfel vid anrop '/utbildningsinformation/utbildningsinstans/d8c2dabb-8de0-11e9-be70-a303c1114884/underliggande'"Syns inte längre tydligt i gränssnittet att en kurs är avveckladImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedGUI: Nationell ÖversiktUppgradera maven.typescript-generator-maven-plugin.version till senaste versionUtöka rate-limit dokumentationen om hur "studentportaler" ska ageraJustera första sida Möjlighet att ändra placering i studieplan för kurs med tidigt avbrottTa bort asm-deprecated beroendeKurstillfällessök: Flytta val av att visa summeringar + filtrera på klara för resultat på kursOönskat systemmeddelandeProgramtillfällesstruktur: Endast visa en version av utbildning i sökpanelSignalera till omvärlden konsekvens av byte av nationell bevistyp på bevisbenämning.Kurssök: Möjliggör filtrering på utbildningstypsgrupperingLägg länk till Versionsinformation under Systeminformation Söka student och kurs i sidhuvudetStyr ordning av bevismallar i ett bevisärendeFöreslå värden vid skapa individuellt tillfälle - utifrån kurspaketeringstillfälleFöreslå värde för studieperiod för tillfälleFörenkla dialog vid skapa individuellt åtagandeÖversättning av felmeddelande vid utannonseringSök Kurstillfälle, Aktuell version ej default iklickadManuell refresh krävs vid RapporthämtningÄndra namn på attributet Sista dag för sen anmälanFöreslå värden vid skapa individuellt tillfälle - omfattning från utbildningInför micrometerstöd i tjänsternaImage RemovedAutomatgenerera dokumentation för eventsVisa modulresultat på kurs trots avsaknad av resultat på kursenStäda maven pluginsSnabba upp testerna genom att flytta samtliga tester som startar en spring-kontext till dirty-tests
Image AddedLTRE-39561

Kibana: normalized_request fungerar ej för temporära personnummer

LTRE-39537

Nationell översikt (beta): Kurser inom inriktning visas både under program samt under inriktning

LTRE-39533

Nationell översikt (beta): Datum begränsningen visar alltid oavslutade kurser

Image RemovedLTRE-39534

Nationell översikt (beta): Avslutad kurs visas två gånger i Nationell översikt

38784

Se över vilka dependencies vi har i våra pom-filer

LTRE-3952338701

Pga fel tidzon kan man förhindras att attestera resultat

LTRE-3961139655

Efter tillfällesantagningsmigreringen: Åtgärda delar av inkonsistenser emellan SD och EI avseende tillfällesantagningarNeoLoad: korrigera efter ändringar av behörigheter i extint

LTRE-3938039547

Sortera organisationerna på organisationsstartsidan

LTRE-39521

Utbytesåtagande(Ut) ska filtreras bort vid val av kurs under medarbetarrättigheter) ska filtreras bort vid val av kurs under medarbetarrättigheter

Image AddedLTRE-39523

Nationell översikt (beta): Kurser saknas vid tillfällesbyte på paketering

LTRE-39491

3pp:er version 1.32

LTRE-3955739464

Kibana: normalized_request beräknas inte korrekt för grunddata/markningsvarde/{id}

Image AddedLTRE-39381

Visa avbruten-status på Hämtning av rapporter

LTRE-3955339295

Migrera bort data i Extern integration som blivit hängande till följd av fel vid hantering av ei:NyStudentEventFel i errorlogg: "Persistensfel vid anrop '/utbildningsinformation/utbildningsinstans/d8c2dabb-8de0-11e9-be70-a303c1114884/underliggande'"

Image AddedLTRE-39283

/ex:Preciseringar/ex:PreciseringsgrupperingID bör inte vara en obligatorisk uppgift

LTRE-3956139269

Kibana: normalized_request fungerar ej för temporära personnummerDel 1: Rätta modullänkarna i nya resultatöversikten för student

LTRE-3954739054

Summering efter rättning av TG behöver ses över

LTRE-39464

Kibana: normalized_request beräknas inte korrekt för grunddata/markningsvarde/{id}

Image RemovedLTRE-3969139575

Syns inte längre tydligt i gränssnittet att en kurs är avvecklad

LTRE-3907339417

Bevisärende Valideringsfel: Ta med modulresultat

LTRE-3870139225

HPR visas på två olika kurstillfällen i resultat jmf underlaget

LTRE-3928339222

Summering av oavslutade kurser i studentgränssnittet behöver ses över

LTRE-3941739073

Attestknappen tänds inte på nya startsidan

LTRE-3926939757

Identitetshistorik från föregående student ligger kvar

LTRE-3178239691

Migrera in senare del

LTRE-3940739659

Ändra slutdatum på ett programtillfälle

LTRE-3938539647

Felsök reservantagningar som fattas i Ladok

LTRE-3938139645

Taggen eventPackageReference skickas tom vilket ger fel vid inhämtning av Hubble

LTRE-3922539715

NeoLoad: uppföljningssviten har slutat fungera efter ändringar i domänen

LTRE-3905439611

Efter tillfällesantagningsmigreringen: Åtgärda delar av inkonsistenser emellan SD och EI avseende tillfällesantagningar

LTRE-3922239558

Nationell översikt (beta): Dubbla kursmodulrader i detaljerad vy

LTRE-3964539557

Migrera bort fördröjda event på student som avser ei:ExternAntagningEvent och ei:ExterntÅterbudEvent vilka tar ut varandra

LTRE-3975739553

Migrera bort data i Extern integration som blivit hängande till följd av fel vid hantering av ei:NyStudentEvent

LTRE-3929539534

Nationell översikt (beta): Avslutad kurs visas två gånger i Nationell översikt

Image AddedLTRE-39533

Nationell översikt (beta): Datum begränsningen visar alltid oavslutade kurser

LTRE-3957539407

Ursprungligt kurstillfälle uid är fel

LTRE-39659

Ändra slutdatum på ett programtillfälle

39385

Snurra och typ felmeddelande vid spara utsökningsparametrar i Genomströmning kurspaketeringstillfälle

Image AddedLTRE-39248

Ta bort felaktiga blanktecken i namn vid etablering

39380

Förbättra XSD-valideringen

Image AddedLTRE-39316

Prestandaoptimering för "Nationell studentöversikt"

31782

Individuell kurs/tillfälle - indikera inte beslutsinformation som obligatorisk

Image AddedLTRE-39530

Återkoppling för Nationell Översikt

39786

Går inte att mata in datum med tangentbordet

Image AddedLTRE-3976438531

Nationell översikt (beta): Resultat på hel kurs där modulresultat saknasUFAIP Optimera (Refaktorisera SOKVY_UNDERLAG_FOR_ANMALAN_INOM_PROGRAM)

LTRE-3944439474

Översättning av felmeddelande vid utannonsering

LTRE-3937539316

Prestandaoptimering för "Nationell studentöversikt"

LTRE-3958839314

Förenkla dialog vid skapa individuellt åtagande

LTRE-3932239312

Föreslå värden vid skapa individuell utbildning - Organisation

LTRE-3846439181

Föreslå värde för studieperiod för tillfälle

Image RemovedLTRE-28665

Möjlighet att ta bort beviskombination

LTRE-39548

Kom ihåg senast valda organisation på startsidan

LTRE-3779139489

Styr ordning av bevismallar i ett bevisärende

Image AddedLTRE-39322

Justera första sida vid skapa utbildning

LTRE-3846339282

Lägg länk till Versionsinformation under Systeminformation

LTRE-2830139274

Signalera till omvärlden konsekvens av byte av nationell bevistyp på bevisbenämning.

LTRE-2866939248

Ta bort felaktiga blanktecken i namn vid etablering

LTRE-39241

Visa referens för individuella tillfällen på startsidan

Image AddedLTRE-38970

Sök Kurstillfälle, Aktuell version ej default iklickad

LTRE-3927438948

Kurssök: Möjliggör filtrering på utbildningstypsgruppering

Image AddedLTRE-39182

Föreslå värden vid skapa individuellt tillfälle - utifrån kurspaketeringstillfälle

Image AddedLTRE-39650

Föreslå värden vid skapa individuellt tillfälle - omfattning från utbildning

LTRE-3894839588

Utöka rate-limit dokumentationen om hur "studentportaler" ska agera

LTRE-3928239530

Återkoppling för Nationell Översikt

LTRE-3845939444

GUI: Nationell Översikt

LTRE-39424

Lägg till studieordningar som ska visas i LadokPingvisas i LadokPing

Image AddedLTRE-39405

Ändra namn på attributet Sista dag för sen anmälan

LTRE-3948939375

Uppgradera maven.typescript-generator-maven-plugin.version till senaste version

LTRE-21332

Korrigera begrepp (attribut?) för startperiod till "Med planerad start"

LTRE-36848

Korrigera engelska översättningar (T2)

Image RemovedLTRE-39312

Föreslå värden vid skapa individuell utbildning - Organisation

Image RemovedLTRE-3918238495

Manuell refresh krävs vid Rapporthämtning

Image AddedLTRE-38459

Söka student och kurs i sidhuvudet

LTRE-3918138463

Kurstillfällessök: Flytta val av att visa summeringar + filtrera på klara för resultat på kurs

LTRE-3931436848

Korrigera engelska översättningar (T2)

LTRE-3947439764

Nationell översikt (beta): Resultat på hel kurs där modulresultat saknas

LTRE-3897028301

Oönskat systemmeddelande

LTRE-3849528665

Möjlighet att ta bort beviskombination

LTRE-25501

I NyA får 'EMIL-koder' endast innehålla versaler

LTRE-3940538464

Möjlighet att ändra placering i studieplan för kurs med tidigt avbrott

LTRE-3965037791

Ta bort asm-deprecated beroende

LTRE-36160

Lägg till en enkel beskrivning över våra externa event

Image AddedLTRE-28669

Programtillfällesstruktur: Endast visa en version av utbildning i sökpanel

LTRE-39056

UTRED: Förbereda lasttest av Extra (Neoload) (SL)

LTRE-39072

Ändringslogg/historik för systemaktiviteter inom behörighetsprofiler

Image AddedLTRE-39551

Nationell översikt (beta): Åskådliggör modulresultat på ej avklarade kurser i resultatsammanfattningen

LTRE-38568-Image RemovedLTRE-39593

Inför stöd för micrometer i gateways

LTRE-39072

Ändringslogg/historik för systemaktiviteter inom behörighetsprofiler

34635

Automatgenerera dokumentation för events

Image AddedLTRE-38568

Inför micrometer-stöd i tjänsterna

Image AddedLTRE-3463539470

Visa modulresultat på kurs trots avsaknad av resultat på kursen

LTRE-38796

Tillfällesantagning till domän

LTRE-39467

Refaktorisera uppbyggnaden av strukturen

LTRE-39468

Designa om html

Image RemovedImage AddedLTRE-3947039358

Snabba upp testerna genom att flytta samtliga tester som startar en spring-kontext till dirty-tests

LTRE-39692

Avisera kommande API-förändring: Representationen för studenthistorikposter förändras

LTRE-3813039421

Uppgradera 3pp för att slippa ett känt säkerhetshål i JQuery 3.2.1

LTRE-38868

Kontrollera att original-API för events/representationer fortfarande gäller

LTRE-37862

Dålig beroendekedja examen-api - arendehantering - fileservice-api

LTRE-35250

Testfall för att testa bakåtkompatibilitet med event

LTRE-39421

Uppgradera 3pp för att slippa ett känt säkerhetshål i JQuery 3.2.1

Image RemovedLTRE-3935838130

Städa maven plugins