Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

(slacka när det är dags)

PunktPunktNamnAnteckning
1Lokala vs nationella koderMattias Sällström

Om en lokal kod är samma som en nationell kod kan det bli problem för lokala integrationer. Alla koder har ett unikt ID, vi rekommenderar att man använder IDt för identifiering. Lärosätena behöver vara medvetna om att koderna inte är unika.

Vi funderar på om vi ev kan förtydliga detta för lärosätena. 

2Nya aktivitetstillfällestyperMagnus Mörck och Gunnar Råhlén3Hantering av samordningsnummer

Linda Strand-Lundberg

(slacka när det är dags)Nya aktivitetstillfällestyper har lagts upp för LIS-adaptern. Under en kort period överlappade namnen för dessa med de befintliga, nu är de namngivna med tillägget LIS. 

Önskemål finns att kunna filtrera bort grunddatavärden som inte är giltiga på ett visst lärosäte.

3Hantering av samordningsnummer

Linda Strand-Lundberg


Diskussion pågår med UHR om samordningsnummer och det gemensamma studentregistret. UHR kommer inte rekvirera samordningsnummer, men tanken är att det gemensamma studentregistret bör kunna hantera styrkta samordningsnummer på sikt.

4Renodla vyerna Deltagande - Kurs, Deltagande - Kurspaketering

Karin Schelén


Vyerna Kurs/Kurspaketering - Deltagande
Vyerna används till mer än att visa vilka studenter som läser (är aktiva) på ett tillfälle
Det vill säga även de studenter som inte är aktiva på ett tillfälle behöver kunna vara möjliga att filtrera fram ex vis Återbud, Ej pågående pga tillfällesbyte
5Önskemål om bekräftelse när studenter anmäler sig till aktivitetstillfälle

Victor Claesson

(slacka när det är dags)

aktivitetstillfälle

Victor Claesson


Tentor man har anmält sig till finns på förstasidan i nya Ladok för studenter. Det finns också en sida som visar alla examinationstillfällen. 

Det finns inga planer på att skicka ut mail med bekräftelse på anmälan. Man ser sin bekräftelse i gränssnittet, mail är osäkert. Samverkansgruppen står bakom vägvalet.

Det pågår användningstester med studenter. 

6

Image Modified

Magnus Mörck

Representanter från konsortiet planerar att träffa alla lärosäten under nästa år. Då vill vi träffa dessa personer:

  • lokala kontaktpersoner
  • lokala tekniska kontaktpersoner
  • lokala objektägare
  • IT-chef
  • ev förvaltningschef


Det kommer mer information efter sommaren och förslag på frågor att prata om. 

7

Mötesdatum för hösten

17/9 kl 10-12 

15/10 kl 10-12

12/11 kl 10-12

10/12 kl 10-12...