Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

PunktPunktNamnAnteckning
1Hantering vid förändring av systemaktiviteter

Magnus

Karin Schelén

Matz-Ola Cajdert2Uppföljning verksamhetsplan 2021 per kvartal 1Magnus
3Från mötet med Lokala kontaktpersonerGun m.fl.
4Vad händer inom Ladok just nu på respektive lärosäteAlla

Möte 2021-03-19, kl 0930-1130

...