Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Möte 2021-01-22, kl 09:30-11:30

...

Deltagare

 • Camilla Gustafsson, MDH
 • Karim Andersson, LU
 • Karolina Tuvesson, BTH
 • Gun Wallius, GU
 • Dennis Lundberg, MDH
 • Malin Zingmark, Ladokkonsortiet
 • Matz-Ola Cajdert

...

 • , Ladokkonsortiet
 • Carina Ytterström

...

Förslag kl 0930-1130:

19/2
19/3
23/4
21/5
18/6

...

Återrapportering av tidigare punkt:

Public Feeds - ger tillgång till alldeles för mycket information

...

 • , Ladokkonsortiet
 • Anette Eriksson, Administrativt stöd, Ladokkonsortiet

Deltog ej

 • Magnus Mörck, Ladokkonsortiet
 • Stellan Englen, CTH
 • Håkan Fasth, HH
PunktNamnAnteckning
Presentation av arbetet med de nya intygenMatz-Ola Cajdert/ Carina Ytterström

Prioriteringsrådet fick en förhandspresentation av de nya intygen. Information och demo till alla kommer på sprintdemon den 26/1.

Sammanställning av arbetet med de nya intygen:

 • Nationella intygen - driftsatt
 • Resultatintygen - levereras 27/1
 • Registreringsintyg - pågående arbete
 • Intyg över förväntat deltagande - pågående arbete
Samverkansgruppen för LadokMalin Zingmark

Prioriteringsrådet byter namn till samverkansgruppen och får några nya deltagare:

 • Johan Olofsson, Kungliga tekniska högskolan
 • Mari Sandin, Örebro universitet
 • Tor Fridell, Linköpings universitet
 • Anette Pettersson, Högskolan i Skövde
 • Erik Ångman, Umeå universitet

De nya medlemmarna sitter med i gruppen under 2021-2022.

Följande medlemmar har suttit med i prioriteringsrådet under 2020 och sitter kvar under 2021:

 • Karim Andersson, Lunds universitet
 • Håkan Fasth, Högskolan i Halmstad
 • Gun Wallius, Göteborgs universitet

Följande medlemmar slutar:

 • Camilla Gustafsson, MDH
 • Karolina Tuvesson, BTH
 • Dennis Lundberg, MDH
 • Stellan Englen, CTH

Malin Zingmark tar över efter Anette Eriksson som administrativt stöd.

https://ladok.se/nya-deltagare-i-samverkansgruppen

Synpunkt från prioriteringsrådet: Det vore önskvärt med representation från ATI-gruppen i någon form.

Malin tar med sig önskemålet till första mötet med samverkansgruppen.

Kommande möten under vårenMalin Zingmark

Tid kl 0930-1130:

19/2
19/3
23/4
21/5
18/6

Återrapportering av tidigare punkt:

Public Feeds - ger tillgång till alldeles för mycket information

Malin ZingmarkLadokkonsortiet är väl medvetna om problemet. Inget är åtgärdat ännu men synpunkten tas med i arbetet med att förbättra dokumentationen för APIet.
Sista mötet med PrioriteringsrådetAnette Eriksson/ Malin Zingmark

Till sist tackade vi Camilla Gustafsson, Karolina Tuvesson, Stellan Englen och Dennis Lundberg för alla kloka synpunkter och goda råd under deras tid i prioriteringsrådet.


Möte 2020-12-18, kl 09:30-11:30

...