Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

NrFråga/informationNamnAnteckning
1Hantering och information av övergripande förändringar som berör många användare (t.ex. startsida)Gun Wallius

Information om arbetet med studentgränssnittetKlara Nordström


2Information om utökning av BI-objekten.Jan JohanssonRapport från VP- arbetet

Malin Zingmark/ Magnus
3Funktion för att markera ett program som påbörjat (utan kursregistreringar)Karim AnderssonKommentar (före mötet): Det har kommit ett antal Jira-ärende på detta nyligen, och är ett gammalt önskemål. Det finns flera anledningar: skapa lokala konto (och lokalbehörigheter m.m.) utbildningssamarbeten/utbyten där man inte läser på aktuellt lärosäte första terminen, studenter som inte läser kurser direkt (kanske pga TG) men som ska komma med i underlag till NyA. Workarounden ("fulregistreringar" som tas bort direkt) är inte bra ur flera anledningar.

Information om justeringar i GrovplanenMöte 2020-09-11

Deltagare

  • Camilla Gustafsson, MDH
  • Dennis Lundberg, MDH
  • Karim Andersson, LU
  • Håkan Fasth, HH
  • Gun Wallius, GU
  • Magnus Mörck, KF, Produktägare Ladok
  • Anette Eriksson, KAU, Administrativt stöd

...