Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Fråga/informationNamnAnteckning
InledningMagnus
Era förväntningar på prioriteringsrådet? Hur ser ni på arbetet i höst?Magnus
Q2 uppföljningMagnus
Färdplan Q3-Q4Magnus
Rapport från VP- arbetetMagnus/MalinStående punkt på alla möten
Hantering och information av övergripande förändringar som berör många användare (t.ex. startsida)Gun