Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Karin

Team 2

Team 3

Leveranser i samband med terminstart ht20

Förslag A:
Leverans 1.51: 2020-08-12
Leverans 1.52: 2020-09-09
Förslag B:
Leverans 1.51: 2020-08-19
Leverans 1.52: 2020-09-09Vad innebär ”Angelägna förbättringar för TG-ansökan, Q4”

Karin: Vilka har lyfts upp?

Karin: Det var inga som prioriterats upp den här gången

NrFråga/informationFrånDiskussionSlutsats

Ta upp igen
2020-06-2246Fysiskt möte eller zoom den 12/8?Vi har bokat en stor sal på Westmanska palatset och de som vill/kan/får deltar på plats och övriga via zoom. Meddela Anette senast 4/8 hur ni deltar.45Information. Digitaliseringsutredningen som input till VP arbetetMalin/Anette44

Tips

En samling av länkar till VP målen 2020 finns här Image RemovedLTRE-41494 - Etiketter VP2020 Resolved

Karim43

Information om förändringar i grovplanen 2020.
Grovplanering 2020

Team 2:
Följande delmål är flyttade:

Tydliggöra ett deltagandes tidigare placering i plan under studiedeltagandefliken från Q2 till Q4

Förbättringar i vyerna Deltagande för kurs samt kurspaktering från Q2 till Q4

Komplettera vyer som listar tillfällesinformation från Q3 till Q4

2020-06-0542Nästa möte (19/6 är midsommarafton)Sista mötet innan sommaren blir den 22/6 kl 10-11 och första till hösten blir den 12/841InformationMauritzPresentation av Magnus och kort information från stämman40Presentation av team 4Klara39Information om arbetet den 12 augusti med målen 2021 Malin ZVi siktar på ett fysiskt möte i Stockholm den 12/8 men de som vill kan vara med via zoom.38

Information om förändringar i grovplanen 2020.
Grovplanering 2020

Nytt delmål för T2 "Angelägna förbättringar inom deltagande"
Pågår under kvartal Q2 och Q3

Leverans av intyg i flyttat till Q3

Följande delmål är flyttade från Q2 till Q3:

Skolverket

EMREX är integrerad i Ladok

Nationellt intyg

2020-05-20Flytta mötet den 5/6?Vi behåller mötestiden.37Grafisk markering (olika färg eller ikoner på olika utbildningstyper, paketering osv)Karim

Vi är medvetna om behovet som lyftes då LU var mållärosäte. Senast behovet diskuterades var i samband med arbetet med Nationell översikt men där prioriterades endast filtrering.

Prioriteringsrådet vill föra fram det som en punkt i vp 2021. Den skulle kunna ingå i en mer generell punkt om användarförbättringar i Studieplan.

36

Arbetet med startsidan, kopplat till meddelandet till lokala kontaktpersoner. https://jira.its.umu.se/browse/LADOKSUPP-10748

KarimDetta blev utrett och förtydligat i sprintdemon 19/5.35

Information om förändringar i grovplanen 2020.
Grovplanering 2020

Anette30

Migrering av andra resultats koppling till kurspaketering

För de lärosäten som fått resultat på forskarnivå konverterade som andra resultat har vi tidigare (i samband med att vi införde möjlighet att, via GUI:t, koppla andra resultat till en kurspaketering) sagt att vi kommer att erbjuda en migrering som kopplar dessa andra resultat till forskarämnet. Det skulle innebära att resultaten tex. skulle visas i anslutning till forskarämnet i översikter.

Dock såg vi risker med att en del av de andra resultaten på forskarnivå inte borde vara kopplade till forskarämnet. Det gäller följande typer av fall:

 • De som finns för studenter som inte har någon antagning till ämne på forskarnivå (där finns helt enkelt inget att kopplas till)
 • De som finns för studenter som har antagning till flera ämnen på forskarnivå (där kan vi inte avgöra vilket ämne de andra resultaten borde kopplas till)
 • De som finns för studenter som har tillgodoräknande inom ämnet på forskarnivå (eftersom detta skulle riskera att innebära att det andra resultatet visas dubbelt i anslutning till ämnet på forskarnivå

Poster som rör ovanstående fall utgör en ganska stor andel av dessa andra resultat. Frågan är om det är värt att göra insatsen att migrera det som entydigt ska migreras, eftersom det innebär att man på lärosätet:

 • antingen får ha vissa andra resultat kopplade till forskarämnet och andra inte
 • eller på lärosätet göra en insats där man går igenom underlag (som vi skickar ut) för det som vi inte migrerar, och manuellt koppla de andra resultat som är aktuella för detta till forskarämnet
Anna S-T

I prioriteringsrådet är det enbart Halmstad och MDH som har resultat som blev konverterade till andra resultat därför hade övriga deltagare svårt att uttala sig. Halmstad anser att det inte är något problem hos dem eftersom det är så få men MDH ska undersöka saken vidare tillsammans med Anna.

Även SU ska kontaktas.

32Röstning i JiraMauritz

Prioriteringsrådet vill behålla möjligheten att rösta på ärenden men vill att vi förtydligar syftet med röstningen.

De ärenden som fått många röster är viktiga men ska inte automatiskt ge prioritet.

2020-05-0834

För att få bättre framförhållning på lärosätena behöver vi veta vilka grafiska förändringar man planerar att göra på startsida och rapporteringsvyer. Kanske man kan utarbeta någon bra nivå för hur detta ska gå till via oss i prioriteringsrådet?

GunLiknande punkt 2933

Hantering av riktade satsningar S20.

Vi upptäcker nu att det kanske inte är en optimal hantering av hur utbildningens finansiering fungerar i Ladok, framförallt om det är blandad finansiering som det blev nu anslag och inte. Behövs det en annan hantering?

https://forum.ladok.se/t/finansieringsformen-s20/459

HåkanMatz-Ola deltar.

Otydliga redovisningskrav.

Viss manuell hantering den här gången men vi måste möta kraven i framtiden.

Eventuellt en utredning för utökad/alternativ finansieringsform.

31Anna S-T

Röstning

3 st A

2 st B

1 st spelar ingen roll

29

Förslag på tidsplan för förändringar på startsidan och i enpersonsrapportering

Skulle följande fungera för lärosätena?

 • Kompletterande förändringar av startsidan (inkl. visning av allt som är redo för resultat på kurs) kommer i version 1.51 (produktionssätts 2020-08-12 alt. 2020-08-19, beroende på hur vi beslutar om leveranser i samband med terminsstart)
 • Förändringar i enpersonsrapportering (förändring av visningar av resultatnoteringar, möjlighet att ange resultatnoteringar vid rapportering, möjlighet att ändra resultatnoteringar) kommer i version 1.53 (produktionssätts 2020-09-23)
Anna S-T

Skulle övriga lärosäten kunna få tillgång till test i någon testmiljö samtidigt som pilotlärosätena får det i produktionsmiljön?

Kompletteringar behöver inte ut till pilotlärosäten däremot brytande förändringar borde det.

Kompletterande förändringar av startsidan. Version 1:52

Förändringar i enpersonsrapportering. Gärna så fort som möjligt men 1:53 är ok.

Maurits tar med sig diskussionsfrågorna.

28

Boka en heldag för att få input på målen inför 2021.

Möte i Stockholm är att föredra men i år måste vi nog ha zoom som alternativ. Vi bokar en dag i augusti då vi träffas (gärna en tisdag eller onsdag) så bestämmer vi innan vi går på semester om det blir fysiskt eller via zoom

Malin ZOnsdagen den 12 augusti27

Information

Systemdokumentation: Sidan SQL-bibliotek är kompletterad med länk till Ladok-forum (enligt diskussion i punkt 10)

Karin2020-04-0926

Information

Delområdet "Vy för attestanter på startsidan" är flyttad från Q1 till Q2. Vi levererade det mesta i Q1 men har några mindre delar kvar som kommer i Q2.

Anna S-T25Vid mötet med Lokala kontaktpersoner lyftes behovet av möjlighet till CSV-export rörande utbildningstilfällen från Utbildningsinformation. Kontaktpersonerna såg att behovet var stort av detta med tanke på den situation lärosätena nu befinner sig i. 
För att underlätta för lärosätena kommer team 2 att prioritera in detta i närtid.
KarinPrioriteringsrådet var nöjda med detta11
Jira
serverITS - Jira
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverId3bb6da63-3a5e-3ed8-aae8-c9ed02eb0b85
keyLADOKSUPP-7708

Det är väldigt många som har röstat på detta och en fråga som varit uppe tidigare. 

Bara för att få en tydligare motivering och visa att vi också har diskuterat det. För de kommer säkert att komma upp på ladok-träffar osv ändå.
HåkanMauritz ser till att det kommuniceras ut till lärosätena varför detta har prioriteras ner.24Ska vi tillåta att alla typer av resultatnoteringar kan göras publika för studenterna innan modulresultatet är attesterat? Fritext tex? Är det upp till varje lärosäte att avgöra?Anna S-T

Prioriteringsrådet:

Se över begreppet "Resultatnotering"

Styrning per lärosäte och noteringstyp.

10

Vi hade ju på ett möte samtal kring tillgången av tabellerna i uppföljningsdatabasen, alltså inte vyerna.

Det var nog i samband med det som är på punkt 10. Har för mig att Cathrine skulle ta med sig frågan, men har inte hört vad det blev för svar.

StellanI och med den utökning av BI-objekt som levererades i sprint 144 har nu lärosätena tillgång till det mesta av den information som finns tillgänglig i uppföljningsdatabasen via BI- och informationsobjekt. Det återstår komplettering av viss information vilket sker löpande inom ramen för normal prioritering.23Stellan

Anna S-T: Inget mål i VP 2020 gällande TG enbart ett delmål som syftar till att göra vissa förbättringar under året.

Från SU´s åtgärdslista kommer dessa göras:

 • Utöka möjligheten att lägga in egna texter.
 • Avisera handläggare.

Eventuellt också

 • Bifoga bilaga efter ansökan är inskickad.

Förhoppningsvis har vi större mål 2021.

https://jira.its.umu.se/browse/LTRE-42345
https://jira.its.umu.se/browse/LTRE-42346
https://jira.its.umu.se/browse/LTRE-42347

2020-03-2722Ladok och CoronaMauritz21Information om verksamhetsplanarbetet 2021Mauritz20

Information:

Ändringar i grovplan för T1:

Underlätta att lägga till annan merit i tillgodoräknande, från Q2 till Q1

Nytt delmål: Rapportör ska kunna se redo för resultat oavsett period Q2

Överblick via bokmärkta kurser, Q2 till Q4

Kunna göra ändringar i TG-ärenden innan det attesterats, Q3 till Q2

Bevisansökan fungerar likadant som TG-ansökan - bifoga dokument är flyttat från Q3 till Q2

Ändring i grovplan för T2:

Förbättrad CSV-fil för utdata från Q1 till Q2

Utöka Utfall HST och HPR, från Q1-Q2 till Q3

Kvalitetssäkring av Genomströmning kurs samt Genomströmning kurspaketeringstillfälle från Q2 till Q4

Kvalitetssäkring av Studiedeltagande - antagning från Q3 till Q4

Förbättringar i utdata t ex sortering och filtrering av sökresultatet, från Q3 till Q4

Ändring i grovplan för T3:

Skolverket (ersättning av LadokPing), Q1 till Q2

Ärendehantering/ Ärendekorgar, Q2 till Q3

Anna S-T

Karin

Carina

17

Behöver vi ta bort visning av alla användarkonton (student) i loggningen?

Jira
serverITS - Jira
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverId3bb6da63-3a5e-3ed8-aae8-c9ed02eb0b85
keyLADOKSUPP-10273

Catherine och AnnaInget stort behov att visa vilket konto studenten har men däremot vill de veta vilken sorts konto studenten har. Förslag: Vi lägger tillbaka uppgifterna och informerar om det vid sprintdemo och i releasenotes.12

Jira
serverITS - Jira
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverId3bb6da63-3a5e-3ed8-aae8-c9ed02eb0b85
keyLADOKSUPP-9983

Vi har väntat länge nu på sökdomänen, och i just detta fallet är det nog dags att hitta en alternativ lösning

KarimTeam 1 har haft möte med representanter från andra team och kommit fram till att vi kan använda sökdomänen för detta behov. Techteamet har prioriterat in den åtgärd de behöver göra inför detta.2020-03-1319

a) Borde vi erbjuda sql-utbildning?

b) Vart ska vi lägga SQL-script som vi vill dela?

a) Det är svårt att koppla upp sig så instruktionsfilm eller webbinarium kan vara en hjälp.

Det är bättre med bra exempel än en utbildning.

b) Förslag: Lärosätenas egna sql-script läggs i Ladokforumet och länkas från Ladoks sql- bibliotek.

Karin tar detta med sig.

18

Information

Delmålet i Q1 "Förbättrad utskriftshantering för utdata" har bytt namn till "Förbättrad CSV-fil för utdata"

Kompletteringar för MiV, flyttad från Q1 till Q2"

TPA17Behöver vi ta bort alla användarkonton (student) i loggningen?CZVi tar upp den på nästa möte.x16

Idé om vad supporten kan erbjuda:

Det skript som Karim tagit fram och som skapar upp nya studieperioder på doktoranders forskningsarbete inför varje nytt kalenderhalvår. Ifall konsortiet tänker utveckla någon förbättring direkt i Ladok behövs det inte, men om ingen förbättring kommer inom överskådlig framtid skulle detta kunna vara en tjänst som supporten genomför till lärosätena på beställning.

Karim

Vi tar med oss behovet inför utveckling

Team 2 tar det vidare

15

Jag vill ta upp loggning av resultatnoteringar

Jira
serverITS - Jira
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverId3bb6da63-3a5e-3ed8-aae8-c9ed02eb0b85
keyLADOKSUPP-10074

Hänger lite ihop med enstudentsrapporteringsvyn då problem där gjort avsaknad av loggning till ett problem.

HåkanTeam 1 börjar med utredningen av hantering av resultatnoteringar i enpersonsrapportering och vid rättning (se punkt 14). Förhoppningsvis minskar det behovet av loggning. I VP-delmålet som rör historik av resultat tas resultatnoteringar med i utredningen.14

Enpersonsrapportering

Jira
serverITS - Jira
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverId3bb6da63-3a5e-3ed8-aae8-c9ed02eb0b85
keyLADOKSUPP-9969

Jira
serverITS - Jira
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverId3bb6da63-3a5e-3ed8-aae8-c9ed02eb0b85
keyLADOKSUPP-10058

Jira
serverITS - Jira
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverId3bb6da63-3a5e-3ed8-aae8-c9ed02eb0b85
keyLADOKSUPP-10057

https://jira.its.umu.se/issues/?jql=labels%20%3D%20SUPP_Enpersonsrapportering

KarimTeam 1 planerar in utredning av hantering av resultatnoteringar i enpersonsrapporteringen i närtid. I utredningen tas även hanteringen vid borttagning och ändring av resultat med.13
Jira
serverITS - Jira
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverId3bb6da63-3a5e-3ed8-aae8-c9ed02eb0b85
keyLTRE-40323

Det har gått lite för länge med detta, och varje terminsstart är det problem.

Jag vill få det inprioriterat så att det är klart i god tid före terminsstart HT2020 (dvs senast i någon av sprintarna i juni).

Karim

Team 2: Ett av målen i VP2020 är att se över systemaktivteter inom studiedeltagande. Har dock inte möjlighet att idag utlova när en specifik åtgärd kommer i tid.

12

Jira
serverITS - Jira
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverId3bb6da63-3a5e-3ed8-aae8-c9ed02eb0b85
keyLADOKSUPP-9983

Vi har väntat länge nu på sökdomänen, och i just detta fallet är det nog dags att hitta en alternativ lösning

KarimArbete pågår. Anna återkommer vid nästa möte.x11
Jira
serverITS - Jira
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverId3bb6da63-3a5e-3ed8-aae8-c9ed02eb0b85
keyLADOKSUPP-7708

Det är väldigt många som har röstat på detta och en fråga som varit uppe tidigare. 

Bara för att få en tydligare motivering och visa att vi också har diskuterat det. För de kommer säkert att komma upp på ladok-träffar osv ändå.
HåkanCatherine skriver en utförligare förklaring i ärendet och även här.2020-02-148

Kommer Alias intyg 2020?

Med alisas-intyg menade vi ett intyg där studentens riktiga pnr står

KarolinaÄr med i pågående utredning gällande intyg. Det är för tidigt att säga vad som kommer att rymmas och hur prioriteringen kan tänkas bli.

Jira
serverITS - Jira
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverId3bb6da63-3a5e-3ed8-aae8-c9ed02eb0b85
keyLTRE-41589

7

Intygs-PDF:er är i dagsläget redigerbara. De bör vara låsta, så att de inte går att redigera.

Någon 100%:igt skydd finns förstås inte, men nerlåsning kan förhindra de flesta fallen.

KarimÄr med i pågående utredning gällande intyg. Det är för tidigt att säga vad som kommer att rymmas och hur prioriteringen kan tänkas bli.

 

Jira
serverITS - Jira
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverId3bb6da63-3a5e-3ed8-aae8-c9ed02eb0b85
keyLTRE-41589

9

Brister kring registervård. Karin Schelen deltar

LMA538 rättning samma tillfälle.docx

Stellan

Det är viktigare i ett första skede att få fram informationen än att bygga funktionalitet för det.

Det går att undersöka om supporten kan hjälpa till med rättningen.

Registervården utveckas löpande.

Karim lägger upp ett skript i Ladokforumet

Karin tar med sig synpunkterna.

5Kan vi byta namn på gruppen till "Prioriteringsrådet"Klart från konsortieledningen så vi byter namn från och med idag.10

Vad som saknas i uppföljningsdatabasen och hur de prioriteras

Håkan har börjat inventera vad andra lärosäten också saknar osv

https://forum.ladok.se/t/vad-saknas-i-uppfoljningsdatabasen/404

Karin Schelen deltar

Håkan

Teamet är väl medveten om behovet.

Utökningen av BI-objekt konkurerar med utvecklingen av utdatafunktionalitet för de lärosäten som ej har sql-kompetens eller BI-system.

Inventeringen av behovet av utdata gav samma resultat som behovet av BI-objekt.

Karin och Catherine tar med sig frågan för fortsatt diskussion.

2020-01-318Kommer Alias intyg 2020?KarolinaOklart om det finns något Jira-ärende på dettaAnette/Catherine kontrollerar det14/27

Intygs-PDF:er är i dagsläget redigerbara. De bör vara låsta, så att de inte går att redigera.

Karim

Någon 100%:igt skydd finns förstås inte, men nerlåsning kan förhindra de flesta fallen.

Catherine tar det vidare till teamen

14/26Genomgång av Grovplan 2020 - Catherine5Diskussion om gruppens namn

Förslag på nytt namn:

 • Verksamhetsrådet
 • Rådgivande gruppen
 • Rådgivande grupp i verksamhetsfrågor
 • Prioriteringsrådet

 • Rådgivande gruppen för prioritering

Förslag från gruppen är

"Prioriteringsrådet".

Catherine tar upp det med Konsortieledningen

14/2Fysisk träff i Stockholm 2020-01-155Diskussion om gruppens namn

Förslag på nytt namn:

 • Verksamhetsrådet
 • Rådgivande gruppen
 • Rådgivande grupp i verksamhetsfrågor
Vi diskuterar vidare på nästa  möte när hela gruppen är med31/14Retrospektiv på arbetet 2019

Synpunkter:

 • Vi borde ha bättre framförhållning. Frågeställningar borde skickas in i förväg så alla kan sätta sig in i frågorna innan mötet
 • Mötestid och frekvens: 1 timme varannan vecka har varit bra
 • Bra när vi tog in representanter från teamen
 • Namnet på gruppen är inte helt bra.
 • En representant från gruppen borde delta i arbetet med VP2021
 • Detaljdiskussionerna har varit svåra att delta i 
 • Det har varit "högt till tak"
 • Vi har lyssnat på varandra
 • Arbetet på den övergripande nivån har varit bra
 • Vi har lärt oss mycket av varandra

Vi tar med oss till 2020:

Ärenden ska skickas in i förväg så alla hinner sätta sig in i frågorna

Sent inkomna ärenden tas upp på nästkommande möte. Mer akuta ärenden kan behandlas på extrainsatta möten mellan ordinarie mötestid

Vi behåller samma mötestid och frekvens

Vi föreslår ett nytt namn på gruppen

Vi fortsätter att bjuda in representanter från teamen

Vi föreslår att få med en represantant från gruppen i arbetet med VP 2021

Vi ska fortsätta att ha högt till tak och lyssna på varandra

3UtbildningsplaneringsstödJan Winkle informerade lite kort om status för utredningen "Gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok"2Genomgång av VP2020

Arbete med att bryta ner till delmål pågår och gruppen fick en presentation av innehållet så här långt. Återstår arbete med tidsplan.

Grovplan 2020 är under framtagande1

Jira
serverITS - Jira
serverId3bb6da63-3a5e-3ed8-aae8-c9ed02eb0b85
keyLADOKSUPP-9667

Karim

Förändring av funktionen för informationsbehörighet (håll isär profiler på samma org)

Gruppen håller med om att det är en viktig fråga som behöver utredas vidare.08-12
Avklarade och besvarade frågor från prioriteringsrådets arbete vårterminen 2020 är flyttade till Arkiverade frågor