Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Leveransinformation sprint 85

 

Info

Ingår version:

Release :

Systemdokumentation: Ladok dokumentation - Senaste Version

Miljöer: Produktion, Test produktion, MIT-IK, MIT-demo och MIT-integration

Levereras: http://www.ladok.se/ladok/uppgraderingar/

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  

Nyheter

Ny funktionalitet

Tip
 • Det är möjligt att ta bort ett förväntat deltagande som felaktigt har skapats för en individ. Borttag sker från Studiedeltagandefliken (beta) och kräver systemaktiviteten Studiedeltagande: Ta bort förväntat deltagande – kurstillfälle.
 • Administratörer i Ladok har möjlighet att ta ut ett intyg över Förväntade deltaganden för utvald student. Här listas ej påbörjade utbildningar som studenten är antagen till. Kräver systemaktiviteten Studieintyg: Hämta intyg över förväntat deltagande.
 • Det är möjligt att för etablerade studenter vid lärosätet massanta studenter via filinläsning. Kräver systemaktiviteten Studiedeltagande: Skapa förväntat deltagande för flera studenter. Massantagning ligger under Systemadministration/Hantera antagning/Massantagning.
 • Om en student saknar någon kontaktuppgift så görs ett försök att hämta kontaktuppgifter från NyA i samband med hantering av en antagning. Det är även möjligt att klicka på knappen under Sammanställning för att hämta kontaktuppgifter från NyA. Kräver att du är behörig att uppdatera en students kontaktuppgifter.
 • Ladok tar emot nya och uppdaterade villkor som NyA publicerar för aktuella antagningar. Ladok publicerar inte ut någon information om de villkor som kommer från NyA, men de nås via NyA Open. 

Förbättrad funktionalitet

Tip
 • På startsidan har vi ändrat visningen så att termin inte byts förrän första dagen i den nya terminen. Det innebär att vi nu under ”Mina kurser” visar kurser som hör till vårterminen fram till att höstterminen startar.
 • Vid massutfärdande av Kursbevis är det nu möjligt att välja att spara ner kursbevisen i en zip-fil istället för att varje bevis öppnas i en egen flik.
 • Vid resultatrapportering, attestering och resultatuppföljning är det nu möljigt för en användare att själv välja vilka moduler som ska visas. Vid många moduler är det nu lättare att få en bra överblick. 

Nationella utbildningsmallar

Tip

 

 Viktiga rättningar

Tip
 • Borttagna resultat har visats i det nationella intyget, Resultatintyget samt Ping. Detta är nu åtgärdat så enbart det gällande resultatet visas.
 • Summering av resultat på fristående kurser dubblerades tidigare i Studentöversikten.
 • Dokumentkonfigurationen för Bevis för forskarexamina har rättats så att det fungerar att välja kolumner att visa i beviset.
 • Resultatuppföljning på kurs fungerar även om kursen har många moduler. 

 Tillgängliggjorda systemaktiviteter

Tip
 • Studiedeltagande: Ta bort förväntat deltagande – kurstillfälle. Ger användare rätt att ta bort förväntade deltagande på kurstillfällen skapade i Ladok.
 • Studieintyg: Hämta intyg över förväntat deltagande. Ger användare möjlighet att skriva ut intyg över förväntat deltagande.
 • Studiedeltagande: Skapa förväntat deltagande för flera studenter. Ger användare möjlighet att massanta ett antal studenter till ett utbildningstillfälle.

API-förändringar

Tip

I version 85 kommer följande ändringar.

Förväntade deltaganden kan nu tas bort. Tidigare gick det bara att lämna återbud. En preview på de nya schemafilerna finns här (ladok3-schemas-85.zip) så att ni kan börja programmera mot ForvantatDeltagandeBorttagetEvent.
IdentitetRepresentation finns nu med i schemat. Ett fåtal resurser har den typen som inparameter. Tidigare har den inte varit med i XML-schemat, men nu finns den med.
Rate limiting kommer inte med som planerat i 85 efter kommentarer. Målet är version 86. 

 

Studiedeltagande

ForvantatDeltagandeBorttagetEvent är nu infört. 

Massregistrering har nya representationer för att göra flera registreringar inom samma transaktion. Se Registreringsunderlag

AnknytningEvent saknade uppgift om anknytningens UID. Ni kommer att få nya händelser med rätt värden i form av händelstyp UPPDATERAD. Tag bort eventuell information som är lokalt sparad för att få rätt UID.

 

Resultat

ResultatuppföljningSokVarden är en ny möjlighet som kan används för att styra hur filtrering och sortering görs för resultatuppföljning.

 

Studentinformation

Kontaktuppgifter får en ny resurs för att hämta kontaktuppgifter från NyA. Denna resurs uppdaterar e-post och postadress om det saknas i Ladok3. Denna funktionalitet används också för helt nya studenter som antas via NyA.

Kända fel och brister

Tip

-

Ingående Jira-ärenden

Åtkomst till ärendelistorna

För att ta del av listorna med ärenden i JIRA, måste du ha behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA och vara inloggad användare i Confluence. Alla lokala projektledare på lärosätena har dessa rättigheter. 

Nyheter och förbättringar

Jira
serverITS - Jira
columnskey,type,summary
maximumIssues20
jqlQueryproject = ltre AND Sprint in (17071730, 17081729, 17091724, 1723) AND resolution = fixed AND type in (Improvment, Story)
serverId3bb6da63-3a5e-3ed8-aae8-c9ed02eb0b85

Buggfixar

Jira
serverITS - Jira
columnskey,type,summary
maximumIssues20
jqlQueryproject = ltre AND Sprint in (17071723, 17081730, 17091729, 1724) AND resolution = fixed AND type in (Bug)
serverId3bb6da63-3a5e-3ed8-aae8-c9ed02eb0b85

IK:n (nyheter, förbättringar, buggfixar)

Jira
serverITS - Jira
columnskey,type,summary
maximumIssues20
jqlQueryproject = ltre AND Sprint in (17051706) AND resolution = fixed ORDER BY summary ASC
serverId3bb6da63-3a5e-3ed8-aae8-c9ed02eb0b85

Externa integrationer (NyA, CSN, Ping)

Jira
serverITS - Jira
columnskey,type,summary
maximumIssues20
jqlQueryproject = LTRE AND issuetype in (Story, Task, Improvment, "New Feature") AND resolution = Fixed AND component in (Integrationer, Extintegration) AND Sprint in (17091723, 17221730, 17211729, 17231724)
serverId3bb6da63-3a5e-3ed8-aae8-c9ed02eb0b85