Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Viktiga länkar

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel: Kända fel

Förbättringar i funktionalitet: augusti-september 2019april-juni 2019januari-mars 2019

Åtkomst till länkade JIRA-ärenden

En versionsinformationssida innehåller länkar till ingående JIRA-ärenden. För att kunna ta del av innehållet i länkade JIRA-ärenden, behöver du ha behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA samt vara inloggad användare i Confluence. Alla lokala projektledare på lärosätena skall ha dessa rättigheter. 

Versionsinformationen är ett komplement till nya Ladoks Systemdokumentation (se länk nedan).

På denna yta hittar du information för varje version av Ladok. Informationen summerar de förändringar och förbättringar som skett i produkten sedan föregående version.

Efter varje sprint genereras en x.x.0-version och ifall det skulle behövas så byggs fler versioner ihop (x.x.1, x.x.2 etc) i takt med att produkten förfinas inför uppgraderingen av produktionsmiljön.

Vid tillfället för en leverans av det som åstadkommits under en sprint kan således den tredje siffran i versionsnumret vara 0 eller högre beroende på hur många iterationer som behövts innan kvaliteten anses vara tillräckligt hög för uppgradering i produktionsmiljön. Skulle det behövas extra uppgraderingar i produktionsmiljön mellan ordinarie uppgraderingar följer versionsnumret samma mönster.

Huvuddelen av de ärenden som producerats under sprinten återfinns i 0-versionen, och kompletteringar till denna hittar man i de efterföljande versionerna


Anatomin i Ladoks versionsnummer

Ett versionsnummer i Ladok följer ett visst mönster som utgår från sprintnumret och vilken version systemet har inom sprinten.

Code Block
languagetext
[Sprintens hundratal].[sprintens tio och entalsdel ].[version inom sprinten]

Några exempel:

KommentarSprintHundratalsdelTiotal och entalsdelVersion inom sprintenFullständigt versionsnummer
Första versionen i sprint 989809800.98.0
Första kompletteringen i sprint 989809810.98.1
Första versionen, sprint 1041041401.4.0
Tredje kompletteringen i sprint 104104143

1.4.3

Fjärde kompletteringen i sprint 11011011041.10.4


Versionsinformationen är ett komplement till nya Ladoks Systemdokumentation (se länk nedan).

Åtkomst till länkade JIRA-ärenden

En versionsinformationssida innehåller länkar till ingående JIRA-ärenden. För att kunna ta del av innehållet i länkade JIRA-ärenden, behöver du ha behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA samt vara inloggad användare i Confluence. Alla lokala projektledare på lärosätena skall ha dessa rättigheter. 


Ingående sidor

Children Display
sorttitle
reversetrue