Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Leveransinformation för nya Ladok senaste version

På denna yta hittar du leveransinformation -  även kallade release notes - alltså information per (även kallad release notes) för varje leverans av nya Ladok om ingående ärenden med mera. Dessa sidor är ett komplement till den vanliga systemdokumentationen som du hittar på LDSV och gäller för MIT-miljöerna. 

För varje leverans - release - som görs i samband med avslutad sprint, tillkommer en sida med det information om det arbete som utförts under den aktuella sprinten. Sidorna numreras utifrån sprintens nummer och versionsbeteckning. 

Observera att sidan för pågående sprint (senaste sidan) uppdateras fram till sprintavslut. 

För tips på hur man uppdaterar sidan och JIRA ärenden på sidan, se Dokumentera sprinten.docx

Åtkomst till ärendelistorna

För att ta del av listorna med ärenden i JIRA, måste . Informationen summerar de förändringar och förbättringar som skett i produkten sedan föregående leverans.

Varje sprint genererar en xx.0-leverans, som vid behov kan åtföljas av extraleveranser (xx.1, xx.2 etc).

Leveransinformation är ett komplement till nya Ladoks Systemdokumentation (se länk nedan).

Åtkomst till länkade JIRA-ärenden

En leveransinformationssida innehåller länkar till ingående JIRA-ärenden. För att kunna ta del av innehållet i länkade JIRA-ärenden, behöver du ha behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA och samt vara inloggad användare i Confluence. Alla lokala projektledare på lärosätena har skall ha dessa rättigheter. 

Viktiga länkar

Systemdokumentation senaste version: LDSVAktuell version IK: https: Ladok dokumentation - Senaste Version

Driftsinformation: http://www.ladok.se/produktionssattningladok/informationskonverteringdriftsinformation/aktuell-version-iknDriftsinformation: https

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/driftmoten-och-support/driftsinformation-nya-ladok

Inloggning MIT-IK: https://www.mit-ik.ladok.se

Inloggning MIT-demo: https://www.mit.ladok.se

traffar/demonstrationer

 

Ingående sidor

Children Display
sorttitle
reversetrue