Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Leveransinformation för nya Ladok senaste version

På denna yta hittar du leveransinformation -  även kallade release notes - alltså information per leverans av nya Ladok om ingående ärenden med mera. Dessa sidor är ett komplement till den vanliga systemdokumentationen som du hittar på LDSV och gäller för MIT-miljöerna. 

För varje leverans - release - som görs i samband med avslutad sprint, tillkommer en sida med det information om det arbete som utförts under den aktuella sprinten. Sidorna numreras utifrån sprintens nummer och versionsbeteckning. 

Observera att sidan för pågående sprint (senaste sidan) uppdateras fram till sprintavslut. 

För tips på hur man uppdaterar sidan och JIRA ärenden på sidan, se Dokumentera sprinten.docx

Åtkomst till ärendelistorna

För att ta del av listorna med ärenden i JIRA, måste du ha behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA och vara inloggad användare i Confluence. Alla lokala projektledare på lärosätena har dessa rättigheter. 

Leverans

Sprint7374757677787980 
VeckaN/A791113N/A15  

 

Viktiga länkar

Systemdokumentation senaste version: LDSV

Aktuell version IK: https://ladok.se/produktionssattning/informationskonvertering/aktuell-version-ikn

Driftsinformation: https://ladok.se/drift-och-support/driftsinformation-nya-ladok

Inloggning MIT-IK: https://www.mit-ik.ladok.se

Inloggning MIT-demo: https://www.mit.ladok.se

 

Ingående sidor

Children Display
sorttitle
reversetrue