Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Här målmålHär kan du följa vår utveckling av produkten Ladok under 2021. Delmål för respektive mål i verksamhetsplanen planeras ett kvartal i taget. Om det inte finns något delmål inplanerat betyder det att arbete med målet kommer att göras under ett senare kvartal. Om du vill läsa eller skriva ut hela verksamhetsplanen som ett dokument så hittar du den lättast här: Verksamhetsplan 2021

...