Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Info
iconfalse

Release: 1.47.0 (Släppt)

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

Info
iconfalse
Release notes issues
jqlproject=LTRE and fixversion in ({version}) and resolution=fixed and (component is empty or component not in (LED)) and issuetype in ("New feature","Story") and "information till release notes" is not empty order by issuetype
columnsrelease_notes

Inga nyheter

Förbättrade funktioner 

Info
iconfalse
Release notes issues
jqlproject=LTRE and fixversion in ({version}) and resolution=fixed and (component is empty or component not in (LED)) and issuetype in ("Improvment", "Technical improvment") and "information till release notes" is not empty order by issuetype asc
columnsrelease_notes
 • När CSV-filer hämtas i "Utdata: Uppehåll", "Utdata: Deltagande kurspaketering", "Utdata: Utbytesstudier" och "Utdata: Studieavgiftsbetalning" så inkluderas nu alla rader från sökresultatet. Även utsökningsparametrarna inkluderas i CSV-filen.

  [LTRE-42394]
 • I bevisärenden är nu rutan med noteringar alltid utfälld. Ärendets status påverkar inte visningen längre.

  [LTRE-42557]
 • Vid avisering för flaggning av borttagning av resultat är det nu endast möjligt att avisera attestanter som har attesteringsrättighet för någonting av det flaggningen gäller.

  [LTRE-42353]
 • Vid klarmarkering av resultat är det nu endast möjligt att avisera attestanter som har attesteringsrättighet för någonting av det klarmarkeringen gäller.

  [LTRE-41996]
 • I studentgränssnittet är det nu möjligt att lägga in lokala texter i alla steg i en tillgodoräknandeansökan.

  [LTRE-42345]
 • Intyg skapade av administratörer är nu åter editerbara, t.ex. för att signera digitalt.

  [LTRE-42543]
 • Förbättring av prestanda så att det nu blir bättre svarstider vid attestering med många ingående resultat.

  [LTRE-42258]


Viktiga rättningar

Info
iconfalse
Release notes issues
jqlproject=LTRE and fixversion in ({version}) and resolution=fixed and (component is empty or component not in (LED,Informationskonverteraren)) and issuetype in ("Bug","Incident") and "information till release notes" is not empty order by issuetype
columnsrelease_notes
 • När nytt modulresultat rapporteras in kontrolleras nu att det inte finns något pågående ändringsunderlag på aktuell modul.

  [LTRE-42197]
 • I Nationell översikt visas 0 hp, om modulen har 0 hp i omfattning. Tidigare visades ingen omfattning alls, vilket alltså inte kunde särskiljas från moduler som saknar omfattning.

  [LTRE-42422]
 • Bevisärende: Rättning av ett problem som yttrade sig som systemfel när man hade påbörjat att ändra val av bevisbenämning i ärendet, men sedan avbröt processen utan att spara.

  [LTRE-42380]
 • Bevisärende: Rättning av ett problem med ctrl + s när man försöker spara byte av bevisbenämning.

  [LTRE-42376]
 • Utannonsering: Korrigerat så att om ett utbildningstillfälle inte är studieavgiftsbelagt skickas inga värden för total avgift eller första delbetalning vid utannonsering.

  [LTRE-42166]
 • I bevisärenden är en rättning införd som minskar risken för problem med att dra kurser och rubriker på rätt plats i dispositionslistan.

  [LTRE-42470]
 • Nationell översikt: Nu visas även examen som utfärdats på lärosäte där studenten saknar övriga uppgifter.

  [LTRE-42452]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Info
iconfalse

Informationen är ännu ej uppdaterad


Nationella utbildningsmallar

Info
iconfalse

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Info
iconfalse
Release notes api
jqlcurrent
typecurrent

Resultat

 • Metoder för ändra (PUT) grund/mål i tillgodoräknande kommer tas bort

  [LTRE-42190]

Studiedeltagande

 • Nytt API för framsökning och csv-export av utdata Utbytesstudier: PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42271]
 • Nytt API för framsökning och csv-export av utdata Studieavgiftsbetalning: PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieavgiftsbetalning. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42392]
 • Nytt API för framsökning och csv-export av utdata Upphåll: PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.uppehall. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42394]
 • Nytt API för framsökning och csv-export av utdata DeltagandeKurspaketering: PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurspaketering. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42393]Avisering för framtida API-förändringar

Info
iconfalse
Release notes api
jqlcurrent
typebreaking

Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]
 • Bevisansökan för studenter genomförs i två steg istället för ett. Först skapas en ansökan. Därefter slutförs den varvid ett ärende skapas. Gammal resurs tas bort (bevisansokan) och ersätts av ny (bevisansokanV2).

  [LTRE-41759]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]

Kataloginformation

 • Fältet "efternamn" på Användare kommer att tappa sin markering som ett obligatoriskt fält

  [LTRE-42315]

Resultat

 • Resurserna BeslutsfattareResource, ResultatrapportörResource och RapporteringsfilterResource med tillhörande representationer kommer tas bort eftersom all hantering av 'medarbetarkopplingar' är utbytt mot hantering via 'medarbetarrättigheter'.

  [LTRE-41908]

Studiedeltagande

 • GET /studiedeltagande/utdata/studieaktivitetochfinansiering är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieaktivitet.och.finansiering

  [LTRE-42354]
 • GET /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs/perioddeltagande är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42355]
 • GET /studiedeltagande/utdata/aktor är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.aktor

  [LTRE-42341]
 • GET /studiedeltagande/utdata/utbytesstudier är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42477]
 • GET /studiedeltagande/utdata/studieavgiftsbetalning är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieavgiftsbetalning. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42558]
 • GET /studiedeltagande/utdata/uppehall är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.uppehall. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42559]
 • GET /studiedeltagande/utdata/behorighetsvillkor är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.behorighetsvillkor

  [LTRE-42540]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs är deprecated sedan sprint 118 och kommer att tas bort. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42849]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/utbytesstudier är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42914]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurspaketering är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurspaketering. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42791]
 • GET {utdatatyp}/export är nu deprecated. Använd istället PUT {utdatatyp}/export

  [LTRE-42988]

Utbildningsinformation

 • GET filtrera/export är nu deprecated. Använd istället PUT filtrera/export

  [LTRE-43045]


Alla ärenden i version 1.47.0


Release notes issues
jqlproject=LTRE and fixversion in ({version}) and issuetype != Task and issuetype != Subtask and resolution=fixed and (component is empty or component != LED or (component = Operations and "Information till Release Notes" is not EMPTY )) order by issuetype asc
columnstype key summary
LTRE-42383

Rätta ett par buggar i rollen backup-mount

LTRE-42197

Skapa hinder mot att påbörja nytt resultat ifall pågående resultatändring finns

LTRE-41841

Extra API : Kod 400 på ett anrop (första dag, 1996-07-01, är efter sista dag, 1996-06-14)

LTRE-37108

Dags att försöka bli av med import-sql?

LTRE-42422

Nationell översikt: Modul med omfattning=0 ska visas med omfattning =0

LTRE-42380

Systemfel dyker upp när modalen 'Välj bevisbenämning...' stängs.

LTRE-42376

Systemet sparar bevis multipla gånger vid byte av bevisbenämning

LTRE-42315

AnvändareRepresentation hävdar att efternamn krävs, vilket inte stämmer

LTRE-42512

Db2 kan inte starta pga den försöker allokera fler "semaphore arrays" än tillåtet.

LTRE-42166

Ologiska värden i educationEvent/extensions/tuitionFee för utbildningstillfällen enligt FÖVE

LTRE-42446

Installera "Special Build" fixpack för Db2 11.5

LTRE-42470

Angularrättningar i bevisärenden- Dispositionslistan

LTRE-42452

Nationell översikt: Examen syns i NyA och LadokPing men saknas i nationella översikten

LTRE-42394

Exportera CSV för utdata Uppehåll

LTRE-42182

Säkerställ spårbarhet av användare via integrationer

LTRE-38575

Det är inte hållbart att vänta på datamigreringar under upgrade

LTRE-42557

Bevisärende: Noteringar ska förbli expanderade när bevis har utfärdats

LTRE-42392

Exportera CSV för utdata Studieavgiftsbetalning

LTRE-42353

Använd nya varianten att söka attestanter att avisera vid flaggning för borttagning av resultat

LTRE-41996

Vid klarmarkering av resultat ska endast de som har attesteringsrättighet gå att avisera

LTRE-42538

Ombudsinloggning: Anpassa entity-metadata-aspekten så att senastÄndradAv sparas enligt krav

LTRE-42271

Exportera CSV för utdata Utbytesstudier

LTRE-42393

Exportera CSV för utdata Deltagande kurspaketering

LTRE-42345

Lokala texter i alla steg i TG-ansökan från studentgränssnittet

LTRE-42543

PDF:er genererade i admingränssnittet skall alltid vara PDF-A

LTRE-42320

Vi måste använda nåt verktyg för att generera kod från alla openapi-json. så att vi märker om det inte går, vi vill hitta fel typ LADOKSUPP-10392 innan integratörerna gör det.

LTRE-42258

Prestanda: dåliga svarstider vid attestering med många ingående resultat

LTRE-42343

Felhantering i backend för den nya hanteringen av Utdata och UI