Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


...

Områden

Inlämnat av

Antal röster
Användbarhet

Grafisk markering (olika färg eller ikoner på olika utbildningstyper, paketering osv

...

Från Stellan på Chalmers

...

.Prioriteringsrådet
Examen
Hantering mot externa system (NyA, CSN, SCB m.m.)

Bättre integration mot NyA även på kurspaketeringsnivå och inte bara program för val av kurser och inriktningarStellan
Integrationer

Förbättrad dokumentation av API mot Ladok.Stellan
Resultathantering

Utökande möjlighet och bättre redigering av TG beslut.
Utökade möjlighet till ändringar av beslutade och avslutade tillgodoräknande.
Bättre status för avslutat ärende typ avslag
Stellan
Studentgränssnittet

TG i studentgränssnittet utvecklat ytterligare med
Val av: internt TG/Annat lärosäte Sverige/Annat lärosäte Utland
Val av: namn på lärosäte
Val av: kurspaketering för ev utbyte
Student väljer vilka kurser internt eller annat lärosäte Sverige som ska utgöra grund för TG genom att välja de kurserna i rullista.
Student fyller i per kurs Utland: kurskod, kursbenämning originalspråk, kursbenämning engelska, betygsdatum, huvudområde, utbildningsnivå, antal hp à annat merit för validering av handläggare
Behov av att kunna återskicka ärende till student för komplettering
Behov av att kunna ge negativt beslut

2 Utökande möjlighet och bättre redigering av TG beslut.

Utökade möjlighet till ändringar av beslutade och avslutade tillgodoräknande.
Bättre status för avslutat ärende typ avslag

Stellan
Studiedeltagande
Utbildningsinformation

Flytta kurstillfälle i status komplett till ny version av kurs (med deltagande)
Flytta kurstillfälle i status komplett till ny version av kurs (utan deltagande)

4 Bättre integration mot NyA även på kurspaketeringsnivå och inte bara program för val av kurser och inriktningar

5 Förbättrad dokumentation av API mot Ladok.

...

Stellan
Loggning även på ändring av katalog- och utbildningsinformation med vem som gjort det

...

7 Utdata förbättringar med att även kunna välja de uppgifter man vill se om studenter som t.ex. programtillhörighet

...

Stellan
Kunna använda kopieringsmöjlighet av befintlig utbildningsinformationStellan
Förbättrad registervård som ändringar av studieperioder och val om det ska slå igenom. Utökade möjligheter till registervård i utbildningsinformationen på program/kurs/tillfällen med och utan studenter registrerade. Ändra studieperiod senare i processen med möjlighet att välja om det ska påverka eller inte påverka registrerade studenter.

...

Stellan
Utdata och uppföljning

Utdata förbättringar med att även kunna välja de uppgifter man vill se om studenter som t.ex. programtillhörighetStellan
Övrigt