Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Här samlar vi på oss material inför arbetsdagen den 12/8

  • Grafisk markering (olika färg eller ikoner på olika utbildningstyper, paketering osv. Den skulle kunna ingå i en mer generell punkt om användarförbättringar i Studieplan