Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Leveransinformation sprint 94

Release: Version 0.94

Systemdokumentation: Ladok dokumentation - Senaste Version

Miljöer: Produktion, Test produktion, MIT-IK, MIT-demo och MIT-integration

Levereras: http://www.ladok.se/ladok/uppgraderingar/

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Extraleveranser i denna version

Nyheter


 

Nya funktioner och systemaktiviteter

 • Ny funktionalitet för att lägga till, ändra eller ta bort studieavgiftsbetalningar för datumperiod inom ett kurspaketeringstillfälles. Lägg till medför att betalningen påverkar status för studieavgiftsbetalning på ingående kurstillfällesantagningar som startar inom betalperioden.
  Kräver systemaktivitet:
  [Studiedeltagande: Lägg till studieavgiftsbetalning för period]
  [Studiedeltagande: Ändra dokumenterad studieavgiftsbetalning för period]
  [Studiedeltagande: Ta bort dokumenterad studieavgiftsbetalning för period]
 • Nu finns funktionalitet för att skapa verifierbart registreringsintyg. Systemaktiviteten Student-Studiedeltagande: Hämta eget registreringsintyg behöver ingå i behörighetsprofilen för student
 • Uppföljning: Nytt informationsobjekt IO_KURS med grunduppgifter om kurser
 • Uppföljning: Nytt informationsobjekt IO_MODUL med grunduppgifter om moduler
 • Nu är det möjligt att dokumentera utfärdad gemensam examen.
  För att kunna ta in AnnanMerit direkt i en examen så finns det nya systemaktiviteter som ger möjlighet att vidimera meriten så den kommer med i kurslistan.

Förbättrade funktioner

 • Ny kopplingstabell BI_UTBILDNINGSSTRUKTURER som möjliggör koppling mellan informationsobjekten IO_KURS och IO_MODUL.
 • Uppföljning: Möjlighet att begränsa och gruppera på bevisbenämning i rapporten Utfärdade bevis

IK

 • Påbörjat konvertering av ’enda prov’ utifrån de regler som nu finns i Ladok3.

 • Underkända provresultat konverteras nu även då det också finns ett tillgodoräknande på provet som täcker hela provets omfattning.

 • Nu läggs avvikelser i grunddatavärden (som upptäckts under konvertering) i sållningslistan. Ligger nu under en befintlig rubrik ’behöver ej registervårdas’, rubriken kommer att korrigeras till: ’Följande lokala grunddatavärden finns även som nationella och behöver därmed kontrolleras, registervård kan behövas genomföras’.

 • Telefonnummer, e-post, tidsbegränsad adress konverteras nu för BTH, HJ och LU.

Nationella utbildningsmallar

 • Nya utbildningstyper för studieordning Äldre utbildning vid Försvarshögskolan (ÖVFU) för konvertering
 • Nya utbildningstyper för studieordning Förutbildning (timmar) (ÖVBT) för konvertering
 • Kompletterat nationella utbildningsmallar med Utbildningsområde/Utbildningsområde per organisationsenhet för Kurs, Kurstillfälle och Modul inom Utbildningsformen Yrkeshögskoleutbildning
 • Utökat möjligt innehåll för utbildningstypen Utbytestillfälle, inresande (Högskoleutbildnng 2007 års studieordning)

 


Viktiga rättningar

 • Svar till LadokPing från nya Ladoks innehåller nu även resultat som tillhör uppdragsutbildning med omfattning högskolepoäng samt förutbildning med omfattning poäng.
 • Nu möjligt att begränsa på samt lista kurstillfällesantagningar med status Undantag i utdata för studieavgiftsbetalning.
 • Ny förutsättning för ändring av aktivitetstillfälle: Om ändring görs gällande vilken kursversion eller modul som avses får det inte finnas några möjliga deltagare på aktivitetstillfället.
 • I resultatöversikten visas nu både status utkast och status klarmarkerad som "Pågående", med öppet respektive stängt hänglås. Dvs. utkast visas som "Pågående (öppet hänglås)" och klarmarkerad visas som "Pågående (stängt hänglås)".

API-förändringar

Allmänt

De resurser som annonserades som utgångna har nu tagits bort.

Examen

GiltigMeritForExamenTyp har nu även ANNAN_MERIT som giltigt värde. Annan merit kan numera i vissa fall ingå i ett bevis.

AndraMeriter ny collection i UtfardatBevisEvent

Resultat

AnnanMerit har fått nya attribut för att spegla status (TillatenIBevis, TillatenIGemensamExamen)

Två nya händelser, AnnanMeritTillatenIBevisEvent och AnnanMeritTillatenIGemensamExamenEvent för att markera vilka andra meriter som får ingå i bevis.

De resurser som annonserades som utgångna i resultat har nu tagits bort.

Studiedeltagande

Ny möjlighet att söka på endast aktuella/senaste version av utbildningsinstans med queryparametern aktuellVersion

Det gäller resurserna /studiedeltagande/utbildning/kurs och /studiedeltagande/utbildning/kurspaketering

 

Nytt koncept - studieavgiftsbetalning för period inklusive nytt API för att hantera det.

 


Alla ärenden i version 94 


 

KeySummaryT
LTRE-25942Migrera inkonverterade tillgodoräknanden (annan specifikation)Bug
LTRE-26821Konvertera telefonnummer, e-post, tidsbegr adress, hantera för LundBug
LTRE-28397Pingintegrationen ska inte filtrera bort uppdragsutbildning med omfattning i HP.Bug
LTRE-29211Begränsnings-dialog för Organisation i Uppföljning visar inga värdenBug
LTRE-29214Uttagsdatum går inte att sättaBug
LTRE-29153PDF-generering misslyckas första gången ett bevis utfärdas efter omstartBug
LTRE-29152Status UNDANTAG ej valbart i Utdata studieavgiftsbetalningBug
LTRE-29114Alla fällt uppdateras inte vid uppdatering av tillfällesperiodBug
LTRE-29010Konv. av TENTILLF. Förhållande till PROVUPPS.Bug
LTRE-29009Gruppering och begränsning med Utbytesalternativ fungerar konstigtBug
LTRE-29002DEMO: Det går att ändra vilken instans som ett aktivitetstillfälle avser efter det att möjligheter har skapats.Bug
LTRE-29239Koppling till BI_UTBILDNINGSINSTANSER saknas i BI_UTBILDNINGSTILLFALLENBug
LTRE-29147REST fråga mot NyA för att slå upp utbildningstillfalleUUID (vid avsaknad) ger exception i vissa lägen där NyA ej kan kontaktas (SSL problem)Bug
LTRE-29123Vissa HPR_RESULTAT kan fortfarande ha fel finansieringsformBug
LTRE-27692Konvertera telefonnummer, e-post, tidsbegr adress, hantera för BTH och HJBug
LTRE-28602Separera studiebehörighet i två kategorier, en utan forskare och en medBug
LTRE-28579Resultat ska visas för kursen och inte per version i "Visa resultat på följande kurser"Bug
LTRE-29345NPE i CSN-integrationenBug
LTRE-29330Organisationsbehörighet i utbildningsinformation saknar läsbehörighet på andra organisationsenheterBug
LTRE-29420Texter för dialoger saknasBug
LTRE-29328SI publicerar studenthändelser i fel ordningBug
LTRE-28870Resultat på/inom kurser utan utbildningsområdesandelar hanteras inte korrekt i HPRBug
LTRE-28956Systemfel när man väljer en ej godkänd modul som TG-grund - byt till valideringsfelBug
LTRE-28923Resultatfiler verkar inte skapas för LU.Bug
LTRE-28432DEMO: Otydlighet i visning av students resultatBug
LTRE-29252Logotyp till bevis (HH)Improvment
LTRE-29216Städa undan onödig kod som ligger kvar efter åtgärd LTRE-22035(begränsnings-dialog)Improvment
LTRE-29056Logotyp för bevis för BTHImprovment
LTRE-29028DEMO: Anpassa informationen om/i studentgränssnittet så att det även passar doktoranderImprovment
LTRE-27472Demo Utred: Malmö högskola blir Malmö universitet 2018-01-01Improvment
LTRE-29459Lägg till BI-objekt för utbildningsstrukturImprovment
LTRE-29376Demo Förbättra förvaltningsdokumentationen för externa integrationer (SCB, MiV, NyA, CSN)Improvment
LTRE-29329Logotyp - bevis för LNUImprovment
LTRE-29519Exponera STUDENT_UID på IO_STUDIERESULTAT, IO_STUDIEAKTIVITET, IO_HPR samt IO_HSTImprovment
LTRE-29348Ny Logotyp för examensbevis för Malmö högskola/Malmö universitetImprovment
LTRE-28965Logotyp för examensbevis för HKRImprovment
LTRE-28899Möjlighet att gruppera och begränsa på bevisbenämning i rapporten Utfärdade bevisImprovment
LTRE-28796Ändra så att IK använder nya spärrenImprovment
LTRE-28571Olika färger på meny-ribbon i Studengränssnittet i olika miljöer (student-frontend)Improvment
LTRE-28810Realisera normalfall: Ta hänsyn till studieavgiftsbetalning på studieplan och period vid beräkning av "status för studieavgiftsbetalning" på kurstillfällesantagningNew Feature
LTRE-28924UTRED: Användare behörig till utbildningstypsgrupperingNew Feature
LTRE-28772DEMO: Kunna ta med utländska kurser utan TG i bevisNew Feature
LTRE-26604Utred: Möjlighet att ange omfattning för individ för kurs utan omfattning i samband med resultatrapporteringStory
LTRE-27650Dataladdning av grunddata och mallar, sprint 94Story
LTRE-27255DEMO: Som examenshandläggare vill jag kunna dokumentera utfärdad gemensam examenStory
LTRE-28840Justera visning i GUI vid Kurs utan omfattningStory
LTRE-25127Demo Hantera uppgifter rörande studieavgiftsbetalning på paketering- och periodnivåStory
LTRE-27057Implementera: Registervård avancerad, OrganisationsenhetStory
LTRE-28775Sammahållande ärende för återstående arbete kring verifierbart regintygStory
LTRE-23805Skapa nytt informationsobjekt: IO_KURSStory
LTRE-28260Skapa nytt informationsobjekt: IO_MODULStory
LTRE-23824Set a Content-Security-Policy for gui / studentgranssnittTask
LTRE-29388SG: Om man går bakåt ett steg i examensansökan (från steg 2 till 1) så försvinner vald beviskombinationTask
LTRE-29284Samlingsärende för leverans av sprint 94 - 0.94.0-20171201_113413Task
LTRE-29184Tag bort utgångna API:er i resultatTechnical Improvment
LTRE-29151Uppgradera org.owasp:dependency-check-maven: 3.0.1 -> 3.0.2Technical Improvment
LTRE-29092Uppgradera jquery till senaste version (och beroenden)Technical Improvment
LTRE-28981CM: Ändra cron, backuper etc, sprint 94Technical Improvment
LTRE-29473Gateway timeout i prod när pingaling anropasTechnical Improvment
LTRE-29470Uppgradera rome: 1.8.0 -> 1.9.0Technical Improvment
 • No labels