Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Leveransinformation sprint 90

 

Ingår version:

Release :

Systemdokumentation: Ladok dokumentation - Senaste Version

Miljöer: Produktion, Test produktion, MIT-IK, MIT-demo och MIT-integration

Levereras: http://www.ladok.se/ladok/uppgraderingar/

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  Sprint 90

Extraleveranser i denna version

Nyheter

Ny funktionalitet

 •  Det är nu möjligt att återaktivera en avvecklad utbildning för att ex skapa nya tillfällen. Det är även möjligt att skapa förväntade deltaganden för avvecklade utbildningar så länge det finns tillfällen. Användare som är behöriga att avveckla utbildning får även återaktivera dessa.
 • När en student ansöker om Bevis via studentgränssnittet har de nu möjlighet att välja att ta med sina avslutade kurser från andra lärosäten som använder nya Ladok. En student kan även välja att ta med resultat som är dokumenterade som Andra resultat där ursprung är det egna lärosätet.
 • Det är nu möjligt att ta bort en student (identitet) som har blivit felaktigt etablerad i Ladok. Dokumentation finns på https://confluence.its.umu.se/confluence/display/LH/.Identitetsuppgifter+vSlutleverans

Förbättrad funktionalitet

 • Vi har förbättrat sökningar för utbildningar och tillfällen. Söker ni under Studiedokumentation Kurs eller Kurspaketering, så har ni under menyn Åtgärd möjlighet att visa utbildningen i Utbildningsinformation.
 • Vid sökning av utbildningar i Utbildningsinformation kan ni i översikten nu se om utbildningarna har ingående delar (Moduler/Struktur). För paketeringstillfällen visas om någon del av strukturen är publicerad med en länk till innehållet.
 • Vid listning av utbildningar i Utbildningsinformation visas nu enbart den aktuella versionen. Vill användaren även se övriga versioner, kan de avmarkera rutan Aktuell version.
 • Vi har förändrat i stort sett alla länkar i utbildningsinformation så att det är möjligt att öppna sidan i en ny flik (ctr+klick).
 • Vidareutveckling har skett av funktionen Utdata/Utbytesstudier.
 • Det är nu möjligt att avgränsa ett registreringsintyg till att omfatta en specifik period. Kurser som studenten är registrerad på inom intervallet kommer att tas med.
 • Det är nu möjligt att ta bort en fortsättningsregistrering även om det finns ett resultat kopplat till kursen. Medför borttaget ett versionsbyte för studenten blir användare uppmärksammad om det i och med att det kan få påföljder vid resultatrapportering.
 • Underlaget för Rapporten Utfärdade bevis innehåller nu mer uppgifter om de preciseringar som ingår vilket ex möjliggör utsökning på huvudområde (typ av precisering).
 • Tekniska förbättringar kring HST rapport för att dessa ska gå snabbare att skapa. 

Nationella utbildningsmallar

 

Kända fel och brister

 • På registreringsintyget kommer det ingen information om avbrott på kurs om kursen ligger inom en kurspaketering. Avbrott på fristående kurser visas precis som tidigare. Rättning kommer i sprint 91.
 • Det är inte möjligt att ta ut HST eller HPR-rapport med ett historiskt datum, dvs få en bild av hur rapporten såg ut för X antal dagar sedan. Den funktionaliteten kommer att återinföras i och med leverans av sprint 91.

Nya/ ändrade systemaktiviteter

 • Utbildningsinformation: Avveckla utbildning ger även behörighet för att återaktivera utbildning.
 • Studentinformation: Ta bort student utan kopplingar till lärosäten ger behörighet att ta bort en studentidentitet ur Ladok. 

IK

Nytt

 

 Förändringar / förbättringar
 • Hierarkisk organisationsstruktur konverteras (för utvärdering) nu för LU. Avser kolumnen MODERORG i tabellen INST.
 • Examinators namn skrivs nu ut i Annat resultat (tidigare visades bara koden).
 •  När målet i ett tillgodoräknande på forskarnivå  är ’endast högskolepoäng skrivs nu rubrik 'Ämne:' ut före själva forskarämnet.
 • Det gick inte att se felmeddelanden i IK-GUI, detta är nu åtgärdat.
 •  Dubbletter av examina stoppar nu inte i IK.
 • Sållning från tabellen OVERKURS (dubbletter av överlappande kurser) läggs nu på sållningslista under rubrik ’kräver ej registervård’.

Övrigt
 • Stöd till produktionssättande lärosäten, bl. a supportärenden och sql-verifiering.
 • Preparering av nya databaser som ska användas i MIT-integration (och utbildningsmiljö). Viktiga rättningar

 • När student ansöker om Bevis skickas nu alltid ett förslag på omfattning med för att den uppgiften är obligatorisk.
 • Problem med att gruppera på lokal märkning och värde är rättade.
 • Problemet med att importera e-postadresser är rättat.
 • Felet som gjorde att sökresultatet begränsades vid gruppering för rapporterna Studiedeltagande-antagning och Utfärdade bevis är rättat.
 • Korrekt adress visas nu för student i studentgränssnittet när de själva har gjort en ändring av adress. 

 API-förändringar

Examen
Ny resurs för att hämta utdata om utfärdade bevis /examen/utdata/utfardatbevis
Tillägg av attribut 'Larosatesbenamningar' i AnnatResultat. 

Kataloginformation

Tagit bort IK-specifikt API för att skapa organisation som inte längre behövs av IK

/kataloginformation/organisation/root är nu borttagen

 

Resultat

Tydligare scheman för StudieresultatForRapporteringSokVarden, StudieresultatForRapporteringPaAktivitetstillfalleSokVarden, StudieresultatForAttesteringsunderlagSokVarden och StudieresultatForAttesteringPaAktivitetstillfalle.

Nu är vilka värden som krävs införda i schemat.

 

Studentinformation

Tidigare publicerades studieavgiftsskydligheter på feeds för studenter som inte är etablerade på lärosätet.

Nytt event heter StudieavgiftsskyldigheterPaLarosateEvent och det gamla StudieavgiftsskyldigheterEvent publiceras inte längre.

 

Studiedeltagande

Nytt fält Tillfallesdeltagande.TillstandKurs som beskriver tillstånd på kurs och kurstillfällesdeltagande. Innehåller dessutom ett "sammanfattat" tillstånd för deltagandet som är lämpligt att visa om man vill sammanfatta både deltagande och kurs som ett tillstånd.

 

DeltagandePeriod.Tillstand innehåller nu värdet "studiedeltagande.domain.tillstandsdefinition.tidigtavbrott" om studenten har tidigt avbrott på deltagandet/perioden. Tidigare returnerades "studiedeltagande.domain.tillstandsdefinition.registrerad". Se över om något är hårdkodat mot tillståndet "studiedeltagande.domain.tillstandsdefinition.registrerad".

 

DeltagandePeriod.Tillstand kommer nu aldrig innehålla "studiedeltagande.domain.tillstandsdefinition.deltar_ej.ik". I praktiken har det aldrig innehållit det värdet tidigare heller. "studiedeltagande.domain.tillstandsdefinition.deltar_ej" kommer upp precis som tidigare.

 

SokresultatUtbytesstudie har utökats med attributen: UtbytesprogramLista och ExternPartLista.

 

 

Utbildningsinformation

Möjligt att återaktivera avvecklade utbildningar. Ny REST-endpoint 'ateraktivera_avvecklad' samt nytt event UtbildningAteraktiveradEvent

 

Inför möjlighet att begränsa på aktuell/senaste version av utbildningsinstans i filtersökningen. Ny queryparameter aktuellVersion till filtersökningen

 

Visa att innehåll finns i struktur/ingående delar. Nu exponeras attributet HarInnehall som säger om det finns innehåll i utbildningsinstansens struktur eller för utbildningstillfället om det finns publicerat innehållen i strukturen

 

Ingående Jira-ärenden

Åtkomst till ärendelistorna

För att ta del av listorna med ärenden i JIRA, måste du ha behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA och vara inloggad användare i Confluence. Alla lokala projektledare på lärosätena har dessa rättigheter. 

Nyheter och förbättringar

Key T Summary
Loading...
Refresh

Buggfixar

Key T Summary
Loading...
Refresh

IK:n (nyheter, förbättringar, buggfixar)

Key T Summary
Loading...
Refresh

Externa integrationer (NyA, CSN, Ping)

Key T Summary
Loading...
Refresh

 • No labels