Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Leveransinformation sprint 89

 

Ingår version:

Release :

Systemdokumentation: Ladok dokumentation - Senaste Version

Miljöer: Produktion, Test produktion, MIT-IK, MIT-demo och MIT-integration

Levereras: http://www.ladok.se/ladok/uppgraderingar/

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  Sprint 89

Nyheter

Ny funktionalitet

 • Vi har infört möjlighet att definiera upp utbildningar som saknar omfattning. Funktionaliteten är i början främst påtänkt för Vetenskapligt forskningsarbete där man inte vet i vilken omfattning en student ska studera. Inför varje registrering anges en omfattning för aktuell studieperiod. Det är senare möjligt att rapportera resultat och ta med kursen i bevis trots att den saknar omfattning. Produktionsmiljön har ännu inga mallar som stöder kurser utan omfattning.
 • Studenter kan nu göra avbrott i studentgränssnittet. Avbrottsdatum blir den dagen som studenten gör avbrottet och utifrån det räknar systemet ut om det ska behandlas som tidigt eller sent.
 • Det är nu möjligt att konvertera in uppgifter om Samarbeten och utfärdade Gemensamma examen. Funktionalitet för att skapa nya samarbeten och koppla programtillfällen för dessa är också på plats.
 • Vi har skapat en ny rapport för att söka ut personer som har ett förväntat deltagande till/på Utbytesavtal samt uppgift om registrering på utbytestillfälle och kurstillfällen inom ramen för ett utbytesavtal. Avser in- respektive utresande studenter. De användare som har behörighet att läsa uppgifter om Studiedeltaganden kommer även att kunna läsa denna rapport.
 • Vi har påbörjat arbetet med att skapa ett SQL-bibliotek i dokumentationen för att underlätta vid slagningar mot uppföljningsdatabasen. Första exemplet är frågor för att ta ut uppgifter om registrerade studenter för studentkårers/mecenats räkning.
 

Förbättrad funktionalitet

 • Funktionalitet för att innan produktionssättning etablera studenter har utökats så att om en student som inte finns i gemensamma studenttjänsten sedan tidigare nu blir etablerad där.
 • När en examen ska utfärdas är det nu möjligt att ta med kurser från andra lärosäten som använder nya Ladok utan att gå omväg via TG eller Annat resultat. Alla användare som idag har behörighet att arbeta med examensbevis kommer att få den möjligheten då det ingår i befintliga systemaktiviteter. Kurser från andra lärosäten får en automatisk fotnot i beviset.
 • Registreringsintyget innehåller nu uppgifter om yttersta kurspaketering som studenten läser kurser inom (dvs information om inriktningar tas inte med).
 • Det finns nu en kontroll som ska förhindra att examen utfärdas utan omfattning då det har gett problem hos NyA. Noll är en godkänd omfattning.
 • Tidigare skapades alltid ärenden för en student med skyddad adress. Skyddad adress-ärende skapas nu enbart när vi tar bort folkbokföringsadress i Ladok pga skyddsmarkering i gemensamma studenttjänsten och studenten inte har skyddade personuppgifter i Ladok.
 • Andra resultat med ursprung från det egna lärosätet visas i översikten för en student i administratörsgränssnittet samt i studentgränssnittet. Nu kan tex. forskarstudenter se sina konverterade kurser samlat.
 • Det är möjligt att dela upp rapporten Genomströmning kurspaketering på kön.
 • Uppgifter om antagningsomgångar hämtas ny från NyA och lagras i grunddatakategorin Definition av antagningsomgång. Därefter kan lärosätet skapa egna lokala antagningsomgångar.
 • Driftsmeddelanden kan även visas upp i studentgränssnittet.

Nationella utbildningsmallar

Forskningsarbete (utan angiven omfattning)

I version 0.89 har utbildningstyp lagts upp och nationella utbildningsmall publicerats för Forskningsarbete (utan angiven omfattning), Högskoleutbildning 2007 års studieordning. Utbildningstypen Tillfälle för forskningsarbete kopplas till den nya utbildningstypen.
Utbildningstypen Ämnestillfälle, forskarnivå kan innehålla Individuellt kurstillfälle, forskarnivå samt Forskningsarbete (utan angiven omfattning

 

IK

Nytt
 • Konvertering av tabellen INBYTFO, Forskarkurser som tillgodoräknats från egen högskola.
 
Förändringar / förbättringar
 •  Konverteringen av tabellen GALLRAD är återinförd. Det är tillagt en brytpunkt för sekelsiffra: studenter med personnummer som börjar på 85 eller högre får sekelsiffra 18 medan övriga får 19.
 • I konverteringen av tabellen IGALLRAD är det tillagt en brytpunkt för sekelsiffra: studenter med personnummer som börjar på 85 eller högre får sekelsiffra 18 medan övriga får 19.
 • Konverteringen av samarbeten finns nu på plats för SU.
 • Kontrollen på engelsk benämning är borttagen när grunddata för lokal Successiv fördjupning matchas mot nationell.
 • Konverteringen av kontaktuppgifter för student finns nu på plats för KF och SU.
 • Det finns nu möjlighet att märka program som avser uppdragsutbildning med lokal serie och klass för konvertera dessa till studieordning för uppdragsutbildning.
 • Det finns nu möjlighet att märka kurser och program som avser polisutbildning med lokal serie och klass för att konvertera dessa till studieordning för polistutbildning (OBS! Känt fel i dataladdningen i de s k nattkörningarna).

 

Övrigt
 • Stöd till produktionssättande lärosäten, bl. a supportärenden och sql-verifiering.
 • Preparering av nya databaser som ska användas i MIT-integration (och utbildningsmiljö).

 Viktiga rättningar

 • Vi har rättat så att det inte ska ställa till problem vid resultatrapportering om det finns många tillfällen som man vill rapportera för samtidigt. Tidigare fungerade det inte pga lång url.
 • Det är inte möjligt att rapportera resultat på kurs som är helt tillgodoräknad. Även om tillgodobeslutet togs bort var det inte möjligt att resultatrapportera eftersom kontrollen inte tog hänsyn till att beslut kunde tas bort. Det är nu åtgärdat.
 • Problemet med att uppdatera folkbokföringsadresser är åtgärdat.
 • Inkonverterade överlapp mellan kurser visas nu i Utbildningsinformation.
 • Vi har justerat vår algoritm som visar upp versaler och gemener så att mc i mitten av ett namn inte ska generera stort M.
 • I studentgränssnittet visades enbart senaste aktivitetstillfälle för ett kurstillfälle, vilket medförde att studenter inte kunder anmäla sig till rätt aktivitetstillfälle. Det är nu åtgärdat så att alla upplagda aktivitetstillfällen för aktuellt kurstillfälle visas för studenten.
 • Massutfärdande av Kursbevis fungerar nu igen.

 Nya/förändrade systemaktiviteter

 •  Studiedeltagande: Läsa information ger nu behörighet att ta ut rapport om Utbytesstudier.
 • Bevis: Läsa bevisinformation ger nu behörighet att vid bevisutfärdande se kurser från andra lärosäten som använder nya Ladok.

API-förändringar

 

Övergripande ändringar

Notera att StudieavgiftsskyldigheterEvent utgår i version 90 och ersätts av LokalStudieavgiftsskyldigheterEvent. Ett tidigare meddelande har mer detaljer. 

Vissa API:er utgår och nu påbörjas uppstädningen. En lista följer längst ned i detta meddelande. 

 

Examen

Två nya attribut i UtfardatBevisEvent (utbildningssamarbete och gemensam examen) för att stödja inkonvertering. REST-API är också utökat med detta.
Ny relation KURSLISTA_GODKANDA_RELATION_NATIONELLT för att hämta kurser från alla lärosäten vid utfärdande av examen.

 

Kataloginformation

Fortsättning på Utbildningssamarbete. Nytt grunddata för att stödja utbildningssamarbeten mellan lärosäten. Nya REST-resurser och nytt UtbildningssamarbeteEvent. Funktionaliteten är under utveckling.

 

Studiedeltagande

Utdata för utbytesstudier. /studiedeltagande/utbytesstudier har en filtersökning för att hämta utbytesstudenter.

 

Utgående APIer

I enlighet med tidigare utskick så kommer vi börja avveckla gamla och oanvända API:er.

https://confluence.its.umu.se/confluence/display/IOR/Versionshantering+av+events

https://confluence.its.umu.se/confluence/display/IOR/Versionshantering+av+REST-API

 

I resultat så har Ladok3 tidigare skickat in listor med studenter eller kurstillfällen som queryparametrar. Den konstruktionen gör att URL:er blir för långa och fel uppstår.

De resurserna har nu ersatts med en PUT med en representation som innehåller mängden studenter eller kurstillfällen. I och med version 94 försvinner dessa resurser.

GET /resultat/studieresultat/rapportera/utbildningsinstans/{utbildningsinstansUID}

ersätts av

PUT /resultat/studieresultat/rapportera/utbildningsinstans/{utbildningsinstansUID}/sok

 

GET /resultat/studieresultat/attestera/utbildningsinstans/{utbildningsinstansUID}

ersätts av

PUT /resultat/studieresultat/attestera/utbildningsinstans/{utbildningsinstansUID}/sok

 

GET /resultat/studieresultat/rapportera/aktivitetstillfalle/{aktivitetstillfalleUID}

ersätts av

PUT /resultat/studieresultat/rapportera/aktivitetstillfalle/{aktivitetstillfalleUID}/sok

 

GET /resultat/studieresultat/attestera/aktivitetstillfalle/{aktivitetstillfalleUID}

ersätts av

PUT /resultat/studieresultat/attestera/aktivitetstillfalle/{aktivitetstillfalleUID}/sok

 

GET /resultat/studieresultat/student/{studentUID}/utbildningsinstans/{utbildningsinstansUID}

tas bort och ersätts av ovanstående funktionalitet

Kända fel och brister

I rapporterna Studiedeltagande-antagning och Utfärdade bevis så begränsas resultatet felaktigt när användare väljer att gruppera på Program och/eller inriktning. Enbart det resultat som passar in i gruppering tas med och ex fristående kurser försvinner. Detta är rättat under sprint 90 och kommer i leverans av 0.90.

Ingående Jira-ärenden

Åtkomst till ärendelistorna

För att ta del av listorna med ärenden i JIRA, måste du ha behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA och vara inloggad användare i Confluence. Alla lokala projektledare på lärosätena har dessa rättigheter. 

Nyheter och förbättringar

Key T Summary
Loading...
Refresh

Buggfixar

Key T Summary
Loading...
Refresh

IK:n (nyheter, förbättringar, buggfixar)

Key T Summary
Loading...
Refresh

Externa integrationer (NyA, CSN, Ping)

Key T Summary
Loading...
Refresh

 • No labels