Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Leveransinformation sprint 86

 

Ingår version:

Release :

Systemdokumentation: Ladok dokumentation - Senaste Version

Miljöer: Produktion, Test produktion, MIT-IK, MIT-demo och MIT-integration

Levereras: http://www.ladok.se/ladok/uppgraderingar/

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  https://connect.sunet.se/p47pr90z931/

Nyheter

Ny funktionalitet

 • Vi har gjort det möjligt för administratör med behörighet ”Utbildningsinformation: Registervård, avancerad” att förändra (obligatorisk/ej obligatorisk) samt lägga till moduler i kurser som är i status komplett.
 • Funktion för att hantera underlag för anmälan inom program som återfinns under Systemadministration/Hantera antagning gör det möjligt att söka fram studenter som läser på programtillfällen och skicka dessa som ett underlag för att studenterna ska få söka kurser inom angivet program i NyA.

Förbättrad funktionalitet

 • Omfattning av tillgodoräknanden summeras nu separat i bevisärenden.
 • I utbildningstillfällesstrukturen har vi tydliggjort var användaren ska göra för att ange antagningsförfarande samt valregel och valperiod för en valmöjlighet.Aviseringsmailet som går till student när ett resultat har blivit attesterat har fått delvis ny lydelse: Du har fått ett nytt resultat inrapporterat i Ladok. Resultatet kan avse antingen del av kurs eller hel kurs. Observera att resultat på hel kurs inte läggs in automatiskt när alla delar godkänts. Viss fördröjning kan förekomma. Även det engelska innehållet är uppdaterat.
 • Projektarbetestitlar upp till 540 tkn kan anges och visas upp i bevis och översikt.

Nationella utbildningsmallar

 

 Viktiga rättningar

 • En felaktig fotnot har rättats i Registreringsintyget.
 • Det är inte möjligt att publicera tillfällen var slutdatum har passerats detta oavsett om tillfället ligger i en valmöjlighet eller inte.
 • Tidigare stod informationskonverteraren som examinator i studentgränssnittet för konverterade resultat. Detta är nu ändrat så att det istället står att Uppgift om examinator saknas.

 • Nu kan inte GUI-användare få träff på student från annat lärosäte än det egna vid sökning på gammalt lokalt personnummer. Det kunde hända om samma lokala personnummer använts på två olika lärosäten. Observera att om användaren kryssar för "Utöka med nationell utsökning" kan sökningen resultera i fler än en träff på studenter med samma lokala interimspersonnummer från två olika lärosäten. 

 Tillgängliggjorda systemaktiviteter

 • Systemaktiviteten ”Utbildningsinformation: Registervård, avancerad” ger nu behörighet att ändra (obligatorisk/ej obligatorisk) samt lägga till moduler för kurser som är i status komplett.
 • Systemaktivitet Extintegration: Hantera underlag för anmälan inom program

API-förändringar

Studentinformation
Nu ger sökningar på studenthistorik inte längre träff på student från annat lärosäte än det egna vid sökning på gammalt lokalt personnummer. Det kunde hända om det lokala personnumret använts på två olika lärosäten. Den befintliga resursen är deprecated och två nya resurser finns nu. Vi kommer inte ta bort den gamla, men nya integrationer bör utvecklas mot den nya resursen. 
Deprecated: studentinformation/student/historikposter/{pnr}
Studenter på egna lärosätet: studentinformation/student/historikposter/lokalt/{personnummer}
Studenter på alla lärosäten (kräver nationell behörighet): studentinformation/student/historikposter/nationellt/{personnummer}
 

Utbildningsinformation

Oanvända attribut är nu borttagna. Grundläggande behörighet, ECTS-poäng, Land, Koordinator och Utbytesalternativ går inte längre att lägga till i mallarna

 

Ny funktionalitet för kunskapsöverlappningar.

Kända fel och brister

-

Ingående Jira-ärenden

Åtkomst till ärendelistorna

För att ta del av listorna med ärenden i JIRA, måste du ha behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA och vara inloggad användare i Confluence. Alla lokala projektledare på lärosätena har dessa rättigheter. 

Nyheter och förbättringar

Key T Summary
Loading...
Refresh

Buggfixar

Key T Summary
Loading...
Refresh

IK:n (nyheter, förbättringar, buggfixar)

Key T Summary
Loading...
Refresh

Externa integrationer (NyA, CSN, Ping)

Key T Summary
Loading...
Refresh

 • No labels