Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Leveransinformation sprint 84

 

Ingår version:

Release :

Systemdokumentation: Ladok dokumentation - Senaste Version

Miljöer: Produktion, Test produktion, MIT-IK, MIT-demo och MIT-integration

Levereras: http://www.ladok.se/ladok/uppgraderingar/

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  

Nyheter

Ny funktionalitet

 • Vi hämtar studieavgiftsskyldighetsposter från NyA i samband med studentsynkronisering och sparas/uppdateras/raderas uppgiften enligt gällande regelverk.
 • Uppgifter om tidigare resultat (underkända betyg) och tillgodoräknanden visas i detaljer om kursresultat för en student.
 • Nu finns nytt informationsobjekt med kontaktuppgifter för studenter:  IO_STUDENTUPPGIFTER
 • Med systemaktiviteten Utbildningsinformation: Registervård, avancerad går det nu att ändra studieperioder för tillfällen i status Komplett.
 • Vi har börjat skapa upp nya informationsobjekt som riktar sig mot BI-vektyg. Hittills finns ett för utbildningsinformation (utbildningar och tillfällen) samt ett för registreringar.  

Förbättrad funktionalitet

 •  Det är tydligare att ett tillfälle där sista anmälningsdag har passerats inte kan utannonseras via nya Ladok.
 • Vi har korrigerat hantering av hur värde ges för EducationEvent/extension/applicationDetails/closeDate Om värdet "Nej" är angivet för attributet "Sen anmälan tillåten" ska datum från "Sista anmälningsdag" anges som .../closeDate.
 • Dokumentmallen "Bilaga till examensbevis för yrkeslärarexamen" har utökats med parametrar för styrning av logotyp och dess placering/avstånd i dokumentet.
 • För att kunna publicera en tillfällesstruktur i Utbildningsinformation krävs nu att tillfällena är i status komplett så att antagningar kan skapas för dessa tillfällen för studenter inom aktuell kurspaketering.
 • Period i ordning i Deltagarlistan för kurspaketeringstillfällen uppdateras nu även när man ändrar placering av kurs i studieplan för en student i SD

Nationella utbildningsmallar

 

IK:n

Nytt

 • Konvertering av tabellen OVERKURS, kurser med samma innehåll.

Förändringar / förbättringar

 • Uppgift om examensid är tillagt i notering för utfärdad examen.
 • Ansvarig institution läggs nu som anteckning på utbytesdeltagande för inresande studenter.
 • Konvertering av inresande utbytesstudenters individuella kurser är nu anapassad till de nya utbildningstyperna, grundnivå respektive avancerad nivå (tidigare var de inte uppdelade).
 • Utbildningstyp sattes inte rätt när det var utbildningsnivå 1 i tillgodoräknande på hel kurs. Detta är nu rättat.
 • Annan merit som representerar innehåll i examensbevis innehöll felaktigt information om datum för utfärdand examen. Konverteringen av datumet är nu borttagen. 

Övrigt

 • Stöd till produktionssättande lärosäten.
 • Tekniska förbättringar, bl. a för förkortad konverteringstid.

 Viktiga rättningar

 • Informationsobjektet IO_STUDIERESULTAT har bytt namn till IO_HPR_STUDIERESULTAT och det har tillkommit ett nytt informationsobjekt som innehåller alla typer av resultat som istället har fått namnet IO_STUDIERESULTAT.
 • OBS! För er som integrerar mot informationsobjekten för HPR är det viktigt att byta namn så att ni i fortsättningen får ut samma information!
 • Kolumnbredden för utbildningskod i resultatintyget har förlängts så att längre koder kan visas utan att hamna i kolumnen för benämning.
 • I webbläsaren internet explorer fungerade inte visningen av Andra resultat, uppgiften om Ursprung visades inte korrekt.
 • Studenter kan nu uppdatera sina kontaktuppgifter via studentgränssnittet.
 • Studenter kan anmäla sig till aktivitetstillfällen som är kopplade till flera kursversioner.
 • I integrationer med nya Ladok så fungerar det att ange tidszon för aktivitetstillfällen.

 Tillgängliggjorda systemaktiviteter

 • Med systemaktiviteten Utbildningsinformation: Registervård, avancerad går det nu att ändra studieperioder för tillfällen i status Komplett.

API-förändringar

Följande ändringar kommer i version 84. Värt att notera att det är några temporära events skickas ut för att korrigera uppgifter samt att StudieavgiftsskyldighetEvent ersätts av StudieavgiftsskyldigheterEvent

 

Resultat

Tidigare attesterade resultat (TidigareAttesteradeResultat) tillagda i StudentresultatRepresentation

Nytt temporärt event TillgodoräknandegrundResultatFixEvent som innehåller information om tillgodoräknandegrunder som tidigare saknats i händelser

Nytt temporärt event AnnanMeritExaminationsdatumTillNullFixEvent som visar vilka Andra meriter som ska få sina examinationsdatum blankade. Fel infört av IK:n

 

Studiedeltagande

Nytt fält i BeslutFörIndividuellStudieplanRepresentation för att ange Beslutsfattare (fritext)

Nytt event (StudieavgiftsskyldigheterEvent) för publicering av många samtidiga uppdateringar av studieavgiftsskyldigheter. Detta publiceras vid synkronisering mot NyA och folkbokföringen. Anledningen är att hanteringen av externa antagningar kräver att alla studieavgiftsskyldigheter samlas i ett och samma event. Detta görs för att kunna göra en korrekt beräkning för studenten.

 

Utbildningsinformation

Ny systemaktivitet för avancerad registervård av utbildningsinformation

Kända fel och brister

 • Resultatintygen innehåller uppgifter om borttagna betyg. Rättning kommer i sprint 85.

Ingående Jira-ärenden

Åtkomst till ärendelistorna

För att ta del av listorna med ärenden i JIRA, måste du ha behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA och vara inloggad användare i Confluence. Alla lokala projektledare på lärosätena har dessa rättigheter. 

Nyheter och förbättringar

Key T Summary
Loading...
Refresh

Buggfixar

Key T Summary
Loading...
Refresh

IK:n (nyheter, förbättringar, buggfixar)

Key T Summary
Loading...
Refresh

Externa integrationer (NyA, CSN, Ping)

Key T Summary
Loading...
Refresh

 • No labels