Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Leveransinformation sprint 83

 

Ingår version:

Release :

Systemdokumentation: Ladok dokumentation - Senaste Version

Miljöer: Produktion, Test produktion, MIT-IK, MIT-demo och MIT-integration

Levereras: http://www.ladok.se/ladok/uppgraderingar/

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  Sprint 83

Nyheter

Ny funktionalitet

 • Vi har gjort det möjligt att konvertera in information om överlappande kurser. Överlapp mellan kurser kan dock inte ännu visas i Ladok 3, även om uppgifterna finns.
 • Det har tillkommit en ny regel på utbildningsyp: "Kan utannonseras" Används för att visa om utbildningstillfälle ska vara utannonseringsbart eller ej. Är utbildningstypen som tillfället markerad som  ”Nej” så döljs "Utannonsera" och "Förhandsgranska" i gui:t.

Förbättrad funktionalitet

 • Har en administratör med utökad behörighet registrerat en student på ett kurstillfälle så kan studenten registrera sig på kommande tillfällesperioder (fo—reg) eller på nytt tillfälle (omregistrering) fastän behörighetsvillkoren kvarstår.
 • Förtydligat visning i studentgränssnittet när en student har resultat från flera kursversioner. Studenten upplever det som resultat inom en kurs.
 • Deltagarlistan för kurstillfälle har kompletterats med information om vilken tillfällesperiod som studenten är registrerad på.
 • Uppgifter om en students resultatnoteringar visas i Resultatöversikten för studenten.
 • Titel på projektarbete/examensarbete visas nu i sin helhet för attestant. Ledtexter är ändrade till: Titel på originalspråk (obligatorisk) samt Alternativ titel (översatt) (obligatorisk)
 • På studentöversikten finns länk till resultat både för Avklarade och ej avklarade kurser
 • Rapporten Genomströmning kurspaketeringstillfälle är kompletterad med mer information bl a studenter som byter tillfällen, samt tydligare redovisning av antal examina. 

Nationella utbildningsmallar

 

 Viktiga rättningar

 • Ping: Om ett tillgodoräknande har "slipper läsa"/mål-del (en eller flera) vars utbildningstyp signalerar forskarnivå filtreras hela tillgodoräknandet bort i det som pingintegrationen skickar ut till LadokPing. Sökningen av utfärdade bevis för pingintegrationen ska endast ta med grundtyp examensbevis, samt filtrera bort examina på forskarnivå.
 • Infört en kontroll i databasen att godkänt resultat inte får lagras dubbelt för kurs eller modul.
 • Infört kontroll att namn inte får innehålla andra tecken än de som ingår i latin1:s teckenuppsättning.
 • Vid fler än 9 fotnoter i bevis så blev sorteringen fel.
 • Länken för att uppdatera utbildningsinstans används nu även för uppdatering av osjälvständiga utbildningsinstanser.

 Tillgängliggjorda systemaktiviteter

 • En befintlig systemaktivitet har bytt namn: "Extintegration - Förhandsgranska utannonsering" heter numera "Utbildningsinformation - Förhandsgranska utannonsering”. 

API-förändringar

Resultat
Nytt attribut (UtbildningarUtanKravPaResultat) i StudentresultatPerKursRepresentation. Infon läggs till om kursUID anges i anropet. Detta används när en administratör har markerat att en modul utgår för en viss student. 
Nytt attribut BeslutsfattareUID, i BeslutEventPart. 
Studentinformation
Ny representation UrsprungRepresentation som används i StudieavgiftsskyldighetRepresentation och StudieavgiftsskyldighetEvent. Den definierar möjliga värden rörande en students avgiftsskyldighets ursprung.
Studiedeltagande
Nytt fält (NuvarandePeriodindexKurstillfalle) i DeltagareRepresentation som anger nuvarande (senast påbörjade) period för student/kurstillfälle. 
Utbildningsinformation
Ny regel på utbildningstyp - Kan utannonseras. Representationen Utbildningstyp->Regler har nu ett element KanUtannonseras.
Nytt event KunskapsoverlappningEvent. Kunskapsöverlappning kan anges på vissa utbildningar för att kunna härleda om överlapp. 

Kända fel och brister

 

Ingående Jira-ärenden

Åtkomst till ärendelistorna

För att ta del av listorna med ärenden i JIRA, måste du ha behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA och vara inloggad användare i Confluence. Alla lokala projektledare på lärosätena har dessa rättigheter. 

Nyheter och förbättringar

Key T Summary
Loading...
Refresh

Buggfixar

Key T Summary
Loading...
Refresh

IK:n (nyheter, förbättringar, buggfixar)

Key T Summary
Loading...
Refresh

Externa integrationer (NyA, CSN, Ping)

Key T Summary
Loading...
Refresh

 • No labels