Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Leveransinformation sprint 83

 

Ingår version:

Release :

Systemdokumentation: Ladok dokumentation - Senaste Version

Miljöer: Produktion, Test produktion, MIT-IK, MIT-demo och MIT-integration

Levereras: http://www.ladok.se/ladok/uppgraderingar/

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  Sprint 83

Nyheter

Ny funktionalitet

 • Vi har gjort det möjligt att konvertera in information om överlappande kurser. Överlapp mellan kurser kan dock inte ännu visas i Ladok 3, även om uppgifterna finns.
 • Det har tillkommit en ny regel på utbildningsyp: "Kan utannonseras" Används för att visa om utbildningstillfälle ska vara utannonseringsbart eller ej. Är utbildningstypen som tillfället markerad som  ”Nej” så döljs "Utannonsera" och "Förhandsgranska" i gui:t.

Förbättrad funktionalitet

 • Har en administratör med utökad behörighet registrerat en student på ett kurstillfälle så kan studenten registrera sig på kommande tillfällesperioder (fo—reg) eller på nytt tillfälle (omregistrering) fastän behörighetsvillkoren kvarstår.
 • Förtydligat visning i studentgränssnittet när en student har resultat från flera kursversioner. Studenten upplever det som resultat inom en kurs.
 • Deltagarlistan för kurstillfälle har kompletterats med information om vilken tillfällesperiod som studenten är registrerad på.
 • Uppgifter om en students resultatnoteringar visas i Resultatöversikten för studenten.
 • Titel på projektarbete/examensarbete visas nu i sin helhet för attestant. Ledtexter är ändrade till: Titel på originalspråk (obligatorisk) samt Alternativ titel (översatt) (obligatorisk)
 • På studentöversikten finns länk till resultat både för Avklarade och ej avklarade kurser
 • Rapporten Genomströmning kurspaketeringstillfälle är kompletterad med mer information bl a studenter som byter tillfällen, samt tydligare redovisning av antal examina. 

Nationella utbildningsmallar

 

 Viktiga rättningar

 • Ping: Om ett tillgodoräknande har "slipper läsa"/mål-del (en eller flera) vars utbildningstyp signalerar forskarnivå filtreras hela tillgodoräknandet bort i det som pingintegrationen skickar ut till LadokPing. Sökningen av utfärdade bevis för pingintegrationen ska endast ta med grundtyp examensbevis, samt filtrera bort examina på forskarnivå.
 • Infört en kontroll i databasen att godkänt resultat inte får lagras dubbelt för kurs eller modul.
 • Infört kontroll att namn inte får innehålla andra tecken än de som ingår i latin1:s teckenuppsättning.
 • Vid fler än 9 fotnoter i bevis så blev sorteringen fel.
 • Länken för att uppdatera utbildningsinstans används nu även för uppdatering av osjälvständiga utbildningsinstanser.

 Tillgängliggjorda systemaktiviteter

 • En befintlig systemaktivitet har bytt namn: "Extintegration - Förhandsgranska utannonsering" heter numera "Utbildningsinformation - Förhandsgranska utannonsering”. 

API-förändringar

Resultat
Nytt attribut (UtbildningarUtanKravPaResultat) i StudentresultatPerKursRepresentation. Infon läggs till om kursUID anges i anropet. Detta används när en administratör har markerat att en modul utgår för en viss student. 
Nytt attribut BeslutsfattareUID, i BeslutEventPart. 
Studentinformation
Ny representation UrsprungRepresentation som används i StudieavgiftsskyldighetRepresentation och StudieavgiftsskyldighetEvent. Den definierar möjliga värden rörande en students avgiftsskyldighets ursprung.
Studiedeltagande
Nytt fält (NuvarandePeriodindexKurstillfalle) i DeltagareRepresentation som anger nuvarande (senast påbörjade) period för student/kurstillfälle. 
Utbildningsinformation
Ny regel på utbildningstyp - Kan utannonseras. Representationen Utbildningstyp->Regler har nu ett element KanUtannonseras.
Nytt event KunskapsoverlappningEvent. Kunskapsöverlappning kan anges på vissa utbildningar för att kunna härleda om överlapp. 

Kända fel och brister

 

Ingående Jira-ärenden

Åtkomst till ärendelistorna

För att ta del av listorna med ärenden i JIRA, måste du ha behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA och vara inloggad användare i Confluence. Alla lokala projektledare på lärosätena har dessa rättigheter. 

Nyheter och förbättringar

key type summary

JIRA project doesn't exist or you don't have permission to view it.

View these issues in JIRA

Buggfixar

key type summary

JIRA project doesn't exist or you don't have permission to view it.

View these issues in JIRA

IK:n (nyheter, förbättringar, buggfixar)

key type summary

JIRA project doesn't exist or you don't have permission to view it.

View these issues in JIRA

Externa integrationer (NyA, CSN, Ping)

key type summary

JIRA project doesn't exist or you don't have permission to view it.

View these issues in JIRA

 • No labels