Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Leveransinformation sprint 82

 

Ingår version:

Release :

Systemdokumentation: Ladok dokumentation - Senaste Version

Miljöer: Produktion, Test produktion, MIT-IK, MIT-demo och MIT-integration

Levereras: http://www.ladok.se/ladok/uppgraderingar/

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  Sprint 82

Nyheter

Ny funktionalitet

 • Har ett felaktigt resultat rapporterats för flera studenter så ges en administratör möjlighet att förbereda borttag av attesterat resultat för att bistå examinator. Examinator kan ta bort alla betyg som är markerade för borttag och slipper gå in på varje student och ta bort respektive betyg. För att markera attesterade betyg som kandidater för att tas bort krävs systemaktiviteten Resultat: Förbered borttag av attesterat resultat.
 • På fliken Resultatuppföljning för kurstillfälle finns möjlighet att skapa Kursbevis för alla deltagare som har klarat av kursen. Förutsätter systemaktivitet Bevis: Massutfärda kursbevis. Under menyn Systemadministration/Bevisinformation har det tillkommit en ny flik Massutfärda som gör det möjligt att ange vilka typer Utbildningstyper och vilken typ av Beviskombination som ska skrivas ut för dessa.
 • Lärosäten som ska produktionsättas kan massetablera en grupp av studenter i persontjänsten (via ett produktionsatt lärosäte) och sedan exportera ut listan med etablerade studenter för att kunna använda de nyss skapade personnumren vid inläggning i Ladok 2.
 • Det är möjligt för en administratör att söka fram, markera och spärra flera studenter som går på ett kurspaketeringstillfälle. De personer som har systemaktiviteten Studiedeltagande: Spärra kurspaketeringstillfälle får även spärra många deltagare på ett tillfälle. 

Förbättrad funktionalitet

 •  Resultatintyget som tas ut i nya Ladok samt det nationella som tas ut via studentgränssnittet är kompletterade med students utfärdade examensbevis.
 • Vid överföring av resultat på kurs till NyA så anger Ladok 3 om det är ett tillfälle som avser en inresande utbytesstudent.

Nationella utbildningsmallar

 

 Viktiga rättningar

 •  Kurser där studenten hade ett återbud på ett kurstillfälle filtrerades bort från Översikten även om en student hade registrering och resultat på annat tillfälle. Det är nu förändrat så att uppgifter om kursen visas.
 • Vid förändring av en periods studieaktivitets så raderades dokumenterade uppgifter om övriga perioders studieaktivitet och studiefinansiering. Detta är nu rättat så att en period kan uppdateras utan att övriga påverkas. Den systemaktivitet som Malmö temporärt tog bort kan nu läggas tillbaka i behörighetsprofilerna.
 • Systemaktiviteterna för att attestera olika typer av tillgodoräknanden har setts över. En ändring är gjord så att vid avisering/tilldelning av ärenden som rör tillgodoräknanden av typen Annan specifikation så visas en lista med alla användare i systemet. Anledningen är att den typen av tillgodoräknande inte är knuten till en organisation.
 • Tidigare skickades inte information om godkända moduler ut till LadokPing om studenten endast hade godkända moduler och inga godkända kurser. Det är nu åtgärdat.
 • Tidigare så fungerade inte hantering av återautentisering för bevisutfärdandet, det är nu rättat så att det är möjligt att ha den säkerhetsnivån. 

 Tillgängliggjorda systemaktiviteter

 • Resultat: Förbered borttag av attesterat resultat. Ger en användare möjlighet att flagga flera resultat som aktuella för borttag. En person med rätt att attestera kursen/tillfället kan sedan ta bort alla attesterade resultaten samlat.
 • Bevis: Massutfärda kursbevis. Ger en användare möjlighet att skriva ut Kursbevis för deltagare på ett kurstillfälle. 

API-förändringar

Följande API-förändringar kommer i version 82. 

Examen
API:t innehåller nu Utbildningstyp boolean-attributet AvserTillfalle. Används för massutfärdande av bevis. 
Ny REST-ingång för att hämta Utbildningstyper med grundtyp Kurs som inte avser tillfälle. 
Flyttat resultatintyg till examensdomänen för att kunna ta med examen i resultatintyget. Det är nu en redirect från resultat till examen. Uppdatera eventuella integrationer som hämtar intyg med ny rel: http://relations.ladok.se/examen/resultatintyg som finns i student-representationen från examensdomänen.
Resultat
Två nya representationer för filtrering när man hämtar studieresultat för rapportering och attestering. StudieresultatTillstandVidRapporteringEnum samt StudieresultatTillstandVidAttesteringEnum
Ny REST-ingång och representation för att flagga ett resultat som är klar för borttagning. Se FlaggaForBorttagFlera och rel:en http://relations.ladok.se/resultat/flaggaborttag
Hälsningar,
Mikael

Kända fel och brister

 • Ladok-projektet rekommenderar att användare som i systemet är behöriga att massregistrera studenter inte samtidigt ska vara behöriga att gå förbi behörighetsvillkor för studenter. Anledningen är att om användarna har båda systemaktiviteterna så ges inget felmeddelande om att vissa studenter har villkor vid massregistrering, utan alla blir registrerade, utan att användaren uppmärksammas på villkoren.
 • Det nationella intyget som hämtas via Ping har felaktigt med vissa uppgifter om forskarnivån för Ladok3-lärosäten. Det gäller tillgodoräknanden (med en felaktig text om att tillgodoräknandet har gjorts mot en ej giltig utbildningstyp) och examen på forskarnivå. Dessutom kommer uppgifter om utfärdade kursbevis med för Ladok3-lärosäten. Detta kommer att rättas i och med leverans av sprint 83. 

Ingående Jira-ärenden

Åtkomst till ärendelistorna

För att ta del av listorna med ärenden i JIRA, måste du ha behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA och vara inloggad användare i Confluence. Alla lokala projektledare på lärosätena har dessa rättigheter. 

Nyheter och förbättringar

Key T Summary
Loading...
Refresh

Buggfixar

Key T Summary
Loading...
Refresh

IK:n (nyheter, förbättringar, buggfixar)

Key T Summary
Loading...
Refresh

Externa integrationer (NyA, CSN, Ping)

Key T Summary
Loading...
Refresh

 • No labels