Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Leveransinformation sprint 81

 

Ingår version:

Release :

Systemdokumentation: Ladok dokumentation - Senaste Version

Miljöer: Produktion, Test produktion, MIT-IK, MIT-demo och MIT-integration

Levereras: http://www.ladok.se/ladok/uppgraderingar/

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  Sprint 81

Nyheter

Ny funktionalitet

 • Vi har släppt en första version av funktionen Sök population som gör det möjligt att söka fram ett urval studenter baserat på registreringar på kurs respektive inom program samt genom resultat på kurs respektive inom program. Sök population finns under Studiedokumentation/Student. För att få tillgång till funktionaliteten krävs att användaren har systemfunktionen Utdata: Utsökning av studentpopulation. Utdata från funktionen är en adresslista över framsökta studenter vilket förutsätter systemaktiviteten Utdata: Hämta adresslista för studentpopulation.
 • Det har tillkommit ett nytt attribut i utbildningsmallarna för utbildningstillfälle "Avser examen". I första läget endast två möjliga val "Doktorsexamen" "Licentiatexamen". Används för utbildningstillfällen av typen: Ämnestillfälle, forskarnivå (2007) samt Ämnestillfälle, forskarutbildning (1993)
 • Vi håller på att utveckla funktionalitet för att Massutfärda kursbevis. Därför finns en ny flik "Massutfärda" under Systemadministration/Bevisinformation som i dagsläget är synlig för de med behörighet att administrera bevisinformation, men det finns ännu ingen annan funktionalitet tillgänglig, utan det kommer i senare sprintar. 

Förbättrad funktionalitet

 • Vi har gjort det möjligt att aktivera aviseringar till student och användare skilt från varandra för respektive lärosäte. Det är då möjligt att aktivera avisering enbart för attestanter eller enbart för studenter. Den tidigare tjänstekonfigurationen Avisering aktiverad är nu uppdelad i två:
  • Avisering till studenter aktiverad
  • Avisering till användare aktiverad
 • Studentgränssnittets startsida är nu på svenska respektive engelska beroende på vilken språkinställning användaren har.
 • Texter i Ladok 3 är nu översatt till engelska, så systemet ska fungera även för ex engelsktalande lärare.
 • Under fliken "Sammanställning" för en student visas nu tidigare personnummer om studenten haft flera (ev. alias och dolda personnummerbyten visas inte). Endast personer med behörighet enligt systemaktiviteten "Studentinformation: Administrera identitetsuppgifter" (nationell behörighet) ser fliken Identitetsuppgifter. 
 • Vi har tagit bort filtreringen av attesteringar på startsidan, så nu visas alla aktuella attesteringar för inloggad användare.

Nationella utbildningsmallar

 

 Viktiga rättningar

 • Nationella intyget i studentgränssnittet har fått nya inställningar så att moduler i ej avklarade kurser tas med på intyget.
 • Vid konverteringen för Malmö så har provdatum för TG del av kurs konverterats in som examinationsdatum för grunden istället för det korrekta beslutsdatumet för tillgodobeslutet. Detta är nu rättat.
 • Rättat studieavgiftsskyldigheter med felaktiga ordningsnummer/beslutsordning i studentinformation och studiedeltagande för KMH.
 • I Uppföljning innehåller nu listboxen för "Utbildningstyp för kurs" utbildningstyper som avser forskar utbildningar vilket gör det möjligt att ex exkludera utbildningar på forskarnivå m.h.a. Utbildningstyp för kurs.

 Tillgängliggjorda systemaktiviteter

 • Utdata: Utsökning av studentpopulation. Ger tillgång att söka efter ett urval studenter som är knutna till det egna lärosätet.
 • Utdata: Hämta adresslista för studentpopulation. Ger tillgång att ta ut en adresslista över framsökt population.

API-förändringar

Generella ändringar

Tjänsterna har ny struktur på XML-scheman där både REST och Atom finns i samma fil för varje tjänst.

 

Examen

Möjlighet att massutfärda bevis utan att skapa bevisärenden.

 

Resultat

Studentresultat/Moment har nu också utbildningUID.

 

Studiedeltagande

Efter förslag från integratörer exponeras nu ID/kod för grunddata.

Nytt event UppehallUppdateratEvent.

Nytt event StudiebehorighetEvent

 

 

Ingående Jira-ärenden

Åtkomst till ärendelistorna

För att ta del av listorna med ärenden i JIRA, måste du ha behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA och vara inloggad användare i Confluence. Alla lokala projektledare på lärosätena har dessa rättigheter. 

Nyheter och förbättringar

Key T Summary
Loading...
Refresh

Buggfixar

Key T Summary
Loading...
Refresh

IK:n (nyheter, förbättringar, buggfixar)

Key T Summary
Loading...
Refresh

Externa integrationer (NyA, CSN, Ping)

Key T Summary
Loading...
Refresh

 • No labels