Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Leveransinformation sprint 80

Ingår version:

Release :

Systemdokumentation: Ladok dokumentation - Senaste Version

Miljöer: Produktion, Test produktion, MIT-IK, MIT-demo och MIT-integration

Levereras: http://www.ladok.se/ladok/uppgraderingar/

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  Sprint 80

Nyheter

Ny funktionalitet

 • Eftersom Emil-data används lite olika på olika lärosäten, samt att det finns ett flertal olika utbildningsdatabaser finns behov av att kunna förhandsgranska Emil-data innan man utannonserar det. En ny knapp "Förhandsgranska" har tillkommit i fliken Sammanställning för ett utbildningstillfälle, visar EMIL educationInfo och educationEvent.
  För att se knappen måste användaren ha systemaktiviteten Externintegration: Förhandsgranska utannonsering 

Förbättrad funktionalitet

 •  I utbildningsinformation är det inte längre möjligt att för en paketeringstillfällesstruktur publicera perioder som har passerats. Enbart innevarande och framtida perioder kan publiceras.
 • Vi har ändrat i alla vyer där utbildningstillfällen listas i Utbildningsinformation så att det är vår-/hösttermin utifrån studieperiodens startdatum som visas och inte, som tidigare, den planerade startperioden.
 • En kontroll är tillagd på fliken Studiedeltagande. Vid inlägg, byte och flytt i plan kontrolleras att en inriktning enbart kan läggas under det program som det är skapat. Kontrollen finns sedan tidigare i Utbildningsinformation, men har saknats i Studiedeltagande.
 • I studentgränssnittet är det nu tydligare för studenten att ange en alternativ postadress eller bestämma att det är folkbokföringsadressen som ska användas vid utskick.
 • I översikten för en student samt i rapporteringsvy visas nu inte uppgifter om tidigare underkända betyg och attesteringsdatum om hela modulen har blivit tillgodoräknad. Det framgår tydligare att den är tillgodoräknad.
 • Vid bevisutfärdande så hanteras ”Datum för avslutade studier” så att datum för den sista avslutade kursen som ingår i beviset föreslås. Detta datum kan förändras, men inte lämnas tomt.
 • Rapporten Genomströmning kurstillfälle är utökad så att student som har gjort ett tillfällesbyte till det aktuella kurstillfället redovisas i en egen kolumn, ”Tillkommande, byte”.
 • I rapporten Genomströmning kurstillfälle finns kolumnen Avgående. I den kolumnen redovisas antal studenter som bytt och om- eller fortsättningsregistrerats på ett annat tillfälle under perioden.
 • I nya Ladok är det möjligt att ange lokal märkning både på utbildning och på tillfälle. I Uppföljningsrapporterna har vi tillsvidare enbart gjort det möjligt att begränsa och gruppera på den märkning som finns på utbildningen och tar inte hänsyn till ev lokal märkning på tillfällen. 

Nationella utbildningsmallar

 • I den nationella mallen för Kurspaket (2007KP) har attributet Tillträdesnivå lagts till som grunduppgift.

API-förändringar

I version 80 har nillable = true tagits bort för att få bättre scheman. 

En möjlighet finns nu att förhandsgranska den information som skickas via EMIL. Kräver systemaktiviteten Externintegration: Förhandsgranska utannonsering. Om användaren har den behörigheten dyker en ny knapp upp bredvid "Utannonsera". 
Resultat
Nytt attribut (HeltTillgodoraknad) i ResultatPaUtbildning
 
Utbildningsinformation
UtbildningsinstansbasEvent har nu ett attribut OverliggandeUtbildningUID som pekar på en förälder om en sådan finns. 

 Viktiga rättningar

 •  Det är nu möjligt att se en students studieavgiftsskyldighet och historik när systemet är i läsläge.
 • Nu blir man hindrad från att klarmarkera (och även ändra i attestera-vyn) betyg på hel kurs om man försöker sätta datum till tidigare än senaste datum på ingående moduler (både resultat och tillgodoräknande). Tidigare togs ingen hänsyn till beslutsdatum för tillgodoräknande.
 • Det var inte möjligt att använda vissa tecken ex punkt (.) och bindestreck i fältet för Titel vid resultatrapporteringen. Anledningen var de snabbtangenter som vi lagt in för förflyttning vid resultatrapportering och attestering. Snabbtangenterna  är nu borttagna och kommer att ersättas (i en kommande sprint) med andra kommandon som inte stör inmatning.
 • Tillsvidare får nationella intyg som skapas via nya Ladok ingen lärosäteslogotype.
 • För att, utifrån IO_HST_REGISTRERING, kunna göra samma beräkning som rapporten gör, så har informationsobjektet kompletteras med start- och slutdatum för halvår. Dokumentationen över hur uttag ska ske är uppdaterad.
 • I uppföljning framgår det nu tydligare att det är rapportparametrar som sparas och inte själva rapporten. 

 Tillgängliggjorda systemaktiviteter

 •  Externintegration: Förhandsgranska utannonsering. Gör det möjligt att se information om Emil-data som ska utannonseras

Informationskonvertering

Förändringar / förbättringar

 • Bugg-rättningar när det gäller:
  • Koppling mellan utresande utbytesstudier och program (koppling saknades om studenten registrerats direkt utan föregående antagning)
  • Korrigering så att rätt attesterat betyg pekas ut (konverteringsordningen för Resultatleveransen och Nouveau kunde i vissa fall peka ut fel betyg)
  • Titel för disputation/avhandling hanterades fel (ingen hänsyn till radbrytningar)
 • Tagit ut underlag på vilka utbildningstyper och bevistyper som behövs för närmast produktionssättande lärosäten och matchat detta mot det som finns i produktion
 • Ett antal tekniska åtgärder

Kända fel och brister

 • Nya Ladok har inget stöd för funktionaliteten ”Autofyll webbformulär” som finns i vissa webbläsare. För att undvika felinmatningar bör detta inaktiveras.  

Ingående Jira-ärenden

Åtkomst till ärendelistorna

För att ta del av listorna med ärenden i JIRA, måste du ha behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA och vara inloggad användare i Confluence. Alla lokala projektledare på lärosätena har dessa rättigheter. 

Nyheter och förbättringar

Key T Summary
Loading...
Refresh

Buggfixar

Key T Summary
Loading...
Refresh

IK:n (nyheter, förbättringar, buggfixar)

Key T Summary
Loading...
Refresh

Externa integrationer (NyA, CSN, Ping)

Key T Summary
Loading...
Refresh

 • No labels